Satakuntaan maksettiin LEL- ja TaEL-eläkkeitä viime vuonna lähes 37 miljoonaa euroa

Satakunnassa on 7 070 eläkkeensaajaa, joille maksettiin viime vuonna LEL- ja TaEL-eläkkeitä noin 36,8 miljoonaa euroa LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3 prosenttia. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia. Satakunnan LEL-vakuutusmaksutulo oli viime vuonna yli 22 miljoonaa euroa Satakunnan LEL-maksutulo kasvoi noin 9 prosenttia viime vuodesta. Kasvu oli hieman vähäisempää kuin koko maassa. Satakunnan alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 22,4 miljoonaa euroa vuonna 2004. Vuonna 2003 LEL-maksutuloa kertyi Satakunnassa noin 20,5 miljoonaa euroa. Noin 54 prosenttia Satakunnan LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta ja noin 23 prosenttia satama-alalta. Maatalousalan maksutulon osuus oli 18 prosenttia ja metsäalan osuus 4 prosenttia. Metsä-, rakennus- ja satama-alan maksutulon osuudet pysyivät ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Maatalousalan osuus laski noin prosentin. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi Satakunnassa 12 prosenttia. Viime vuonna maksutuloa saatiin noin 3,4 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna maksutulo oli noin 3,0 miljoonaa euroa. Koko maasta LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi viime vuonna yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla oli menestyksekäs vuosi ”Eteran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa”, luonnehtii Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo. Eteran 4,9 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia. Tulos oli eläkeyhtiöistä paras. Kalevi Hemilä aloitti työt Eterassa Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä aloitti Eterassa 1.4.2005 varatoimitusjohtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 lukien Lauri Koivusalon jäädessä eläkkeelle. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen, p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi, www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit