TaEL-alojen vakuutusmaksutulo kasvoi 15 %

TaEL-alojen vakuutusmaksutulo kasvoi 15 % TaEL-sijoitukset tuottivat 3,3 % käyvin arvoin TaEL-alojen kasvu jatkuu voimakkaana. Palkkasumma kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 9 % (8 % v. 2003) nousten 293 miljoonaan euroon. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 15 prosenttia ja nousi 54 miljoonaan euroon. Sijoitustuotto oli käyvin arvoin 3,3 % ( 4,1 % v. 2003) ja kokonaistulos kasvoi 4 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan markkina- arvo oli kesäkuun 2004 lopussa 252 miljoonaa euroa. Eläkkeitä TaEL- toimialoille maksettiin 32 % edellisvuotta enemmän eli 9 miljoonaa euroa. Vuonna 1986 toimintansa aloittanut Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa (TaEL-eläkekassa) fuusioitui 30.6.2004 Keskinäiseen Eläkevakuutusyhtiöön Eteraan. Samalla eläkekassan vakuutuskanta ja rahastot siirtyivät Eteraan. Etera on käytännössä hoitanut alusta alkaen TaEL-vakuuttamista. "Eläkekassa oli liian pieni toimiakseen erillisenä eläkelaitoksena. Fuusio ennakoi tulossa olevaa työeläkelakien yhdistämistä, jonka arvioidaan tapahtuvan 2007", Eteran toimitusjohtaja Lauri K o i v u s a l o sanoi. Fuusio ei aiheuttanut käytännössä muutoksia TaEL-vakuuttamiseen eikä eläkkeisiin. TaEL-eläkekassalla oli alkuvuonna 13 600 säännöllisemmin vakuutusmaksuja maksavaa asiakasyritystä. Tilapäisesti TaEL-maksuja maksavia asiakkaita oli 34 000. Vakuutusmaksuja maksettiin alkuvuonna kaikkiaan 340 000 työntekijästä. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,3 % Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa 3,3 prosenttia (4,1 % tammi-kesäkuussa 2003). Osakkeet ja osuudet tuottivat 6,3 %, joukkolainat 2,2 %, muut rahoitusvälineet ja talletukset 0,9 %, lainasaamiset 2,9 % ja kiinteistöt 4,7 %. Sijoitusten käypä arvo oli kesäkuun lopussa 252 milj. euroa. Osakkeiden ja osuuksien arvo oli 58 milj. euroa (23%), joukkolainojen 139 milj. euroa (55 %) muiden rahoitusmarkkinavälineiden 27 milj. euroa (11 %) ja kiinteistöjen 28 (11 %) milj. euroa. Eläkemenot kasvoivat 32 % Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja TaEL-eläkekassa maksoi alkuvuonna 9 milj. euroa, mikä oli 32 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vuoden 2003 alkupuolella eläkekassa maksoi eläkkeitä 7 milj. euroa. Eläkkeensaajia oli kesäkuun lopussa 4 194 eli 938 eläkkeensaajaa enemmän kuin edellisen vuoden puolivälissä. Vastuuvelka eli eläkerahasto tulevien eläkkeiden maksuun oli kesäkuun lopussa 253 milj. euroa. Viime vuoden lopussa kirjanpidollinen vastuuvelka oli 234 milj. euroa. Kasvua oli 8 %. Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla Vakavaraisuuden keskeinen mittari on toimintapääoma, joka eläkekassalla oli kesäkuun lopussa 44 milj. euroa. Toimintapääoma oli vuoden 2003 lopussa 45 milj. euroa. Se on alentunut alkuvuoden 2004 aikana miljoonan eli 2 %. "Eläkekassan fuusioituessa Eteraan sen vakavaraisuusasema tasattiin samalle tasolle Eteran vakavaraisuusaseman kanssa. Tämän seurauksena eläkekassan toimintapääomasta siirrettiin 5,4 milj. euroa tasoitusvastuuta vastaavaan osaan", toimitusjohtaja Koivusalo perusteli toimintapääoman pienenemistä. TaEL-eläkekassan vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 20,2 %, kun se vuoden 2003 lopussa oli 23,1 %. Tavoitevyöhykkeen alaraja oli kesäkuun lopussa 15,7 %. Vakavaraisuusasema oli kesäkuun lopussa 2,6 (vuoden 2003 lopussa 3,1.) Toimintapääoma on tavoitevyöhykkeellä, kun vakavaraisuusasema on välillä 2-4. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00020/wkr0001.pdf The full report

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit