TaEL-ELÄKEKASSAN JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN FUUSIO TOTEUTUI

Tiedotusvälineille LEHDISTÖTIEDOTE 30.6.2004 TaEL-ELÄKEKASSAN JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN FUUSIO TOTEUTUI Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa (TaEL- eläkekassa) sulautui Keskinäiseen Eläkevakuutusyhtiöön Eteraan. Sulautuminen on kirjattu Kaupparekisteriin tänään keskiviikkona 30.6.2004. Kaupparekisteriin on tänään kirjattu myös valtioneuvoston myöntämä toimiluvan laajennus sekä yhtiöjärjestyksen muutos. Eteralla on toimiluvan mukaan oikeus harjoittaa sekä LEL- että TaEL- eläkevakuutusta. Rekisteröinti merkitsi sitä, että TaEL-eläkekassan vuonna 1986 alkanut toiminta itsenäisenä eläkelaitoksena päättyi. Samalla eläkekassan varat ja velat siirtyivät Eteralle. "TaEL-eläkekassa oli kooltaan pieni ja sillä oli hoidettavanaan lyhyistä työsuhteista koostuva vakuutuskanta, jonka hoitaminen olisi yksin ollut kallista. Siksi fuusio oli hyvä vaihtoehto", Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo perusteli sulautumista. "Eteran seuraava askel on siirtyä monopolin suojasta avoimille markkinoille ja menestyä kilpailussa nykyisten TEL-yhtiöiden kanssa." Koivusalo korosti myös sitä, että fuusion myötä Eteran asiakaskanta laajeni uusille toimialoille. Fuusio ennakoi todennäköisesti vuoden 2007 alusta voimaan tulevaa työeläkelakien yhdistämistä. Työeläkelainsäädäntö uudistuu siten, että nykyiset työeläkelait, TEL:n, LEL:n ja TaEL:n, korvaa uusi yksityisalojen työeläkelaki TYEL. Erillisiä eläkelakeja ei enää tarvita, sillä työsuhteet ovat muuttuneet hyvin samantyyppisiksi kaikilla aloilla. Toimitusjohtaja Koivusalo on tyytyväinen, että vuosien yhtiöittämisprosessi on päätöksessään. "Vuosi sitten Etera muuttui lakisääteisestä työeläkelaitoksesta eläkeyhtiöksi ja nyt TaEL-eläkekassa fuusioitui Eteraan. Nämä ovat suuria ja harvinaisia muutoksia suomalaisessa eläkejärjestelmässä. Kumpikin muutos on vaatinut monen vuoden valmistelun ja poikkeuslain. Tilanne on selkiintyi, sillä nyt meillä on yksi eläkelaitos vähemmän", Koivusalo sanoi. Fuusiosta ei välittömiä muutoksia TaEL-vakuuttamiseen ja -eläkkeisiin Työnantajille fuusio ei aiheuttanut käytännön muutoksia. TaEL- vakuuttaminen säilyy ennallaan, mutta vakuutusmaksut ottaa vastaan TaEL- eläkekassan sijasta Etera. Yritykset ja kotitaloudet eläkevakuuttavat 1.7.2004 lukien kaikki TaEL:n piiriin kuuluvat työntekijänsä Eterassa. Vakuutusmaksut pysyvät erillisinä. Samoin TaEL-eläkkeet määräytyvät entiseen tapaan TaEL-eläkelain mukaan. "Heinäkuun TaEL-eläkkeet maksaa 3 600 TaEL-eläkkeensaajalle jo Etera entisen TaEL-eläkekassan sijaan. Eläkevakuuttamisen käytäntö on ollut jo tähänkin asti samanlainen sekä LEL:ssa että TaEL:ssa. Helpoin tapa on hoitaa eläkevakuutus sähköisesti joko internetissä Eteran Renki- palvelussa tai puhelimitse." Vasta tulevaisuudessa työnantajat voivat ottaa työeläkevakuutuksensa haluamastaan eläkeyhtiöstä. Lisätietoja toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, Etera, puh. 050 594 2010 viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, Etera, puh. 010 553 3404 tai 050 553 8409 Faktat * TaEL tuli voimaan vuoden 1986 alusta * Vuoden 1998 alusta TaEL-laki laajeni kattamaan yksityisalojen lyhyet työsuhteet ja alle TEL-rajan jääneet palkat ja kotitalouksien työsuhteiset työt * Etera on hoitanut TaEL-vakuutusta hoitosopimuksen perusteella vuodesta 1986 * 1.7.2004 TaEL-eläkekassa sulautuu Eteraan * Etera vastaa ainoana eläkeyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutuksesta, kunnes työeläkelait yhdistetään Mikä muuttuu: * TaEL-työntekijöiden työeläkemaksut maksetaan Eteralle 1.7.2004 alkaen * Etera maksaa TaEL-eläkkeet * Sijoitusomaisuus yhdistetään * Eteran hallintoelimiin tulee TaEL-alojen edustus 1.7.2004 alkaen. Mikä ei muutu: * LEL- ja TaEL-työeläkevakuutusmaksut pysyvät erillisinä * Vakuuttamistavat pysyvät ennallaan * LEL- ja TaEL-eläkelait ovat edelleen voimassa, kunnes uusi TYEL kumoaa ne. Avainlukuja vuodelta 2003 TaEL LEL Maksutulo, milj. ? 99 480 Vakinaiset asiakkaat (yritykset, lkm) 14 400 16 600 Tilapäiset asiakkaat. lkm 48 500 39 000 Vakuutetut työntekijät 110 000 151 000 Eläkkeensaajat 3 674 151 926 Eläkemenot, milj. ? 15 731 Vastuunjakokorvaukset, milj. ? -56 274 Vakavaraisuusasema 3,1 2,9 Vakavaraisuusaste, % 23,1 22,9 Sijoitukset käyvin arvoin, milj. ? 231 4 133 Sijoitustuotto %, käyvin arvoin 6,5 7,0 Eteran maksutulo noussee 610 miljoonaan euroon vuonna 2004 Maksutuloa Eteran arvioidaan saavan vuonna 2004 yhteensä 610 miljoonaa euroa, josta 110 miljoonaa kertyy TaEL-aloilta. Eläkkeitä eläkeyhtiö maksaa 780 miljoonaa euroa, josta noin 20 miljoonaa euroa on TaEL- eläkemenon osuus. Eteran yhteinen vastuuvelka eli varallisuus tulevia eläkkeitä varten on 4,6 miljardia euroa. Vakuutettuja työntekijöitä, joille syntyy eläkeoikeus vuonna 2004, on arvioitu olevan 260 000. Eläkkeensaajia Eterassa on vuoden 2004 päättyessä arviolta 157 000. TaEL-eläkelaki: TaEL tuli voimaan vuonna 1986. Sen mukaan vakuutettiin aluksi esiintyvät taiteilijat ja toimittajat, joiden työsuhde oli tarkoitettu kestämään vuotta lyhyemmän ajan ja joiden työssä luovan, esityksellisen työn osuus oli ratkaiseva. TaEL-laissa määriteltiin erikseen ne ammattiryhmät, joita se koski. Yleisimpiä ammatteja ovat olleet muusikot, näyttelijät, toimittajat, oppaat ja tulkit. TaEL-eläkelaki laajeni vuonna 1998 luovilta ja taiteellisuutta vaatineilta freelancealoilta kaikkiin yksityisalojen lyhyisiin työsuhteisiin, jotka siihen asti olivat jääneet eläketurvaa vaille työsuhteen lyhyyden tai ansioiden vähäisyyden vuoksi. Ns. pätkätöiden vakuuttamisen jälkeen kaikki yksityisalojen työsuhteet pääsivät eläketurvan piiriin. Toimintakenttä ja ammattien kirjo laajeni ja monipuolistui. TaEL-vakuutettuja, joille syntyi eläkeoikeus, oli 110 000 vuonna 2003. LEL-eläkelaki: LEL:n mukaan on vakuutettu vuodesta 1962 lähtien rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työsuhteiset työntekijät. LEL-vakuutettuja, joille syntyi eläkeoikeus oli 151 000 vuonna 2003. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/30/20040630BIT00320/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit