Toimitusjohtaja Kalevi Hemilä, Eläkevakuutusyhtiö Etera 2005: Sijoitustoiminta tuotti 11,7 % ja vakuutusmaksutulo kasvoi 6 %

• Sijoitustoiminnan tuotto 11,7 %, sijoituksia 5,4 miljardia euroa • Vakuutusmaksutulo nousi 672 miljoonaan euroon, kasvua 6 % • Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 795 miljoonaa euroa, kasvua 3 % • Vakavaraisuusaste 31,5 %, vakavaraisuusasema 3,0 • Kokonaistulos oli 370 miljoonaa euroa (219 milj. € v. 2004)

Eläkevakuutusyhtiö Etera sai 11,7 prosentin tuoton 5,4 miljardin euron sijoituksilleen. ”Eteran sijoitustoiminta on ollut tuloksekasta jo pitkään. Viiden viime vuoden tuotoilla Etera on kolmen kärjessä eläkeyhtiöiden välisessä sijoitustuottovertailussa”, toteaa Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. Vakuutusmaksutulo nousi 672 miljoonaan euroon. Eläkkeitä Etera maksoi 795 miljoonaa euroa. Vakavaraisuus oli hyvä: vakavaraisuusaste 31,5 % ja vakavaraisuusasema 3,0. Yhtiön kokonaistulos oli 370 miljoonaa euroa (219 milj. € v. 2004). Kokonaistulos muodostuu varsinaisen vakuutustoiminnan tuloksesta ja sijoitustoiminnan tuloksesta. Kokonaistulos muodostui vuonna 2005 pääosin sijoitustoiminnan hyvästä tuloksesta, joka oli 372 miljoonaa euroa. Etera vastaa vielä vuoteen 2007 ainoana eläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-alojen työeläkevakuutuksesta. LEL:n mukaan vakuutetaan rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL-vakuutus koskee taiteilija-ammatteja ja yksityisalojen lyhyitä työsuhteita. Vakuutettuja työntekijöitä LEL:ssa oli 168 000 ja TaEL:ssa 149 000. Eläkkeensaajia oli vuoden lopussa 156 300. Vuoden 2007 alusta Etera vakuuttaa TyEL:n ja YEL:n mukaan, kuten muutkin eläkeyhtiöt. Vakuutusmaksutulo kasvoi 6 % Etera sai LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa yhteensä 672 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 6 % edellisvuodesta. LEL-vakuutusmaksu oli 22,7 % ja TaEL-vakuutusmaksuprosentti 19,6. Eteran toimialoilla kasvu oli vaihtelevaa. Voimakkainta talouskasvu oli rakennusalalla. LEL-alojen palkkasumma nousi 2 439 miljoonaan euroon ja kasvoi 2 %. TaEL-aloilla palkkasumma kohosi 646 miljoonaan euroon. Kasvua oli 6 %. Sijoitukset tuottivat 11,7 % Eteran sijoitustoiminnan aika- ja rahapainotettu tuotto oli 11,7 prosenttia (8,7 % v. 2004). Sijoituksia oli vuoden lopussa käyvin arvoin 5 428 miljoonaa euroa (4 887 milj. euroa v. 2004). ”Kaikki sijoituslajit tuottivat hyvin, mutta osakkeiden tuotto oli viime vuonna poikkeuksellisen hyvä, 31 prosenttia”, kommentoi Kalevi Hemilä. Osakkeita ja osuuksia ilman korkorahastosijoituksia oli vuoden lopussa 1 720 miljoonaa euroa, mikä oli 32 % kaikista sijoituksista. Pohjoismaisia, lähinnä suomalaisia osakesijoituksia oli 37 %. Muiden eurooppalaisten osakesijoitusten osuus oli 29 %, Pohjois-Amerikan 21 % ja Tyynenmeren alueen sijoitusten osuus 13 %. Joukkolainoja oli vuoden lopussa 53 % ja lainoja 3 % kaikista sijoituksista. Joukkolainojen rahapainotettu tuotto oli 4,9 % (7,4 % v. 2004). Lainojen rahapainotettu tuotto oli 5,2 %. Kiinteistösijoitukset tuottivat 7,8 % Kiinteistösijoitukset tuottivat käyvin arvoin 7,8 prosenttia (6,5 % v. 2004). Valmiiden kiinteistöjen tuotto Kti-indeksin mukaan laskettuna oli 8,6 prosenttia (6,0 % v. 2004). Kiinteistösijoituksia oli tilivuoden lopussa käyvin arvoin 585 miljoonaa euroa, mikä oli 11 % sijoituskannasta. ”Eteran kiinteistösijoitukset ovat pitkälti keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Viime vuonna laajensimme aluetta ja aloitimme kauppakeskuksen rakentamisen Kotkaan sekä ostimme toimistotalon Kuopiosta. Pääasiassa suosimme uudisrakentamista, koska siten tarjoamme työtä rakennusalan ammattilaisille”, korostaa Hemilä. Eteralla on rakenteilla kolme kohdetta: Swing Life Science Centerin neljäs talo Espoon Keilaniemeen, senioritalo Asunto Oy Vantaan Tanhuhovi Hiekkaharjuun sekä Kauppakeskus Pasaati Kotkaan. Vakavaraisuus oli hyvä Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa 5 084 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta se kasvoi 10 prosenttia. TaEL:n osuus vastuuvelasta oli 334 miljoonaa euroa eli 7 prosenttia. Toimintapääomaa oli vuoden lopussa 1 317 miljoonaa euroa (1 002 milj. euroa v. 2004). Toimintapääoma kuvaa sitä varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Se toimii Eteran sijoitustoiminnan riskipuskurina. Toimintapääoma oli yhteensä 31,5 prosenttia vakavaraisuuden laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 3,0 eli vakavaraisuus oli tavoitevyöhykkeellä. Eteran vakavaraisuusasema oli hyvä. Eläkkeitä maksettiin 795 milj. euroa 156 300 eläkkeensaajalle LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2005 yhteensä 795 miljoonaa euroa (772 milj. euroa v. 2004). Kasvua oli 3 %. Etera sai 227 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä (220 milj. euroa v. 2004). LEL- ja TaEL-eläkehakemuksia tehtiin 12 953. Ne lisääntyivät edellisvuodesta 2 prosenttia. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin koko vuonna yhteensä 10 650 kappaletta. Ne lisääntyivät 11 prosenttia. Kokonaisliikekulut kasvoivat suunnitelmallisesti Eteran liikekulut kasvoivat voimakkaasta toiminnan kehittämisestä johtuen. Kokonaisliikekulut olivat 40,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 15,3 prosenttia. Eterassa työskenteli keskimäärin 418 henkilöä. Liitteet Tilinpäätökseen liittyvät avainluvut ja graafit www.etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.