Varsinais-Suomen LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 16 miljoonaa euroa

LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi Varsinais-Suomen LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 16 miljoonaa euroa Varsinais-Suomen LEL-maksutulo kasvoi 5 prosenttia viime vuoden tammi- kesäkuuhun verrattuna. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi samalla ajanjaksolla 3 prosenttia. Varsinais-Suomen alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen vakuutusmaksutuloa yhteensä yli 16 milj. euroa vuoden 2003 tammi-kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2002 vastaavana ajankohtana LEL-maksutuloa kertyi noin 15,3 milj. euroa. Noin 70 prosenttia Varsinais-Suomen LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta ja noin 20 prosenttia maatalousalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 4 prosenttia ja maatalousalan maksutulo pieneni hieman edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuodelta 2002 LEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Varsinais-Suomessa noin 34 milj. euroa. LEL-eläkkeitä maksettiin vuonna 2002 noin 55 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin 10 576, joista vanhuuseläkkeitä oli 50 prosenttia, perhe-eläkkeittä 26, työkyvyttömyyseläkkeitä 19 ja työttömyyseläkkeitä noin 5 prosenttia. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Koko maan maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 % Vuoden 2003 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta yli 205 milj. euroa. Maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. TaEL-maksutuloa kertyi Varsinais-Suomessa alkuvuonna yli 4 miljoonaa euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224, 22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi Varsinais-Suomessa noin kaksi prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin tammi-kesäkuun aikana yli 4 milj. euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa saatiin noin 3,9 milj. euroa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00090/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.