• news.cision.com/
 • Etteplan/
 • ETTEPLAN 2018: Vahvalla operatiivisella suorituksella saavutettiin erinomaisia tuloksia

ETTEPLAN 2018: Vahvalla operatiivisella suorituksella saavutettiin erinomaisia tuloksia

Report this content

Etteplan Oyj Tilinpäätöstiedote 7.2.2019 klo 13:00

ETTEPLAN 2018: Vahvalla operatiivisella suorituksella saavutettiin erinomaisia tuloksia

Katsauskausi loka-joulukuu 2018            

 •  Konsernin liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 62,9 (10-12/2017: 58,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 8,8 prosenttia.
 •  Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,8 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 4,1 prosenttia.
 •  Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 6,1 (4,8) miljoonaa euroa eli 9,8 (8,2) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,2 (0,0) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 5,7 (4,5) miljoonaa euroa eli 9,1 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi yhteisvaikutukseltaan 0,0 (0,2) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.
 •  Katsauskauden voitto oli 4,4 (3,5) miljoonaa euroa.
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli 15,8 (12,2) miljoonaa euroa.
 •  Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,14) euroa.

Katsauskausi tammi-joulukuu 2018

 •  Konsernin liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 236,5 (1-12/2017: 214,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 11,7 prosenttia.
 •  Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 6,2 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 7,9 prosenttia.
 •  Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 21,9 (17,2) miljoonaa euroa eli 9,3 (8,0) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 1,0 (0,7) miljoonaa euroa kertaluonteiset eriä.
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 20,2 (15,5) miljoonaa euroa eli 8,5 (7,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,3 (0,4) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.
 •  Katsauskauden voitto oli 15,3 (11,6) miljoonaa euroa.
 •  Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 23,1 (18,3) miljoonaa euroa.
 •  Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,62 (0,47) euroa.
 •  Henkilöstön määrä kasvoi 9,0 prosenttia ja oli joulukuun 2018 lopussa 3 055 (2 802).
 •  Hallituksen osinkoehdotus on 0,30 (0,23) euroa osakkeelta.

* Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat muiden tunnuslukujen lisäksi tietoa Etteplanin strategisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivulla 29.

Markkinanäkymät 2019

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehittyy edelleen positiivisesti kaikilla markkina-alueilla. Euroopassa kysynnän kasvun odotetaan hieman hidastuvan poliittisen epävarmuuden takia. Aasiassa palvelumarkkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Odotamme vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.

Avainlukuja
(1 000 EUR) 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 62 887 58 520 236 477 214 768
Operatiivinen liikevoitto 6 134 4 801 21 874 17 163
Operatiivinen liikevoitto, % 9,8 8,2 9,3 8,0
Liikevoitto (EBIT) 5 731 4 552 20 184 15 484
EBIT, % 9,1 7,8 8,5 7,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,18 0,14 0,62 0,47
Omavaraisuusaste, % 42,9 40,7 42,9 40,7
Liiketoiminnan rahavirta 15 830 12 158 23 055 18 254
ROCE, % 21,9 21,2 21,3 17,8
Henkilöstö kauden lopussa 3 055 2 802 3 055 2 802

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuosi 2018 oli Etteplanille jälleen menestyksekäs. Markkinatilanne oli hyvä kaikilla markkina-alueillamme, ja vahvalla operatiivisella tehokkuudella saavutimme ennätyksellisiä tuloksia. Liikevoittomme nousi uudelle tasolle ylittäen ensimmäisen kerran 20 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli niin ikään erinomainen. Liikevaihtomme kasvoi myös yli kymmenen prosenttia. Tähän emme voi kuitenkaan olla täysin tyytyväisiä jäätyämme alle tavoittelemamme 15 prosentin tason. Jatkoimme kasvuinvestointeja muun muassa Kiinaan, ja uudistimme vuoden 2019 alussa organisaatiotamme vastataksemme entistä paremmin muuttuvaan kilpailutilanteeseen. Taseemme on myös hyvässä kunnossa, mikä antaa meille mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvun kiihdyttämiseen jatkossa.

Suunnittelupalvelut-palvelualue menestyi erinomaisesti koko vuoden. Operatiivinen tehokkuus oli erinomaisella tasolla, ja ylitimme kannattavuudessa kymmenen prosentin tavoitetasomme toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kehitimme myös aktiivisesti palvelutarjontaamme uusien teknologioiden, esimerkiksi materiaalia lisäävän valmistuksen ja digitaalisten kaksosten alueilla, joista odotamme merkittävää kasvua tulevaisuudessa.

Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualue toipui sitä rasittaneista projektihaasteista odotuksiamme vastaavalle suoritustasolle loppuvuonna. Kasvu oli kahden yritysoston, Eatech Oy:n ja Koodain Solutions Oy:n, tukemana vahvaa, ja kannattavuus vuoden viimeisellä neljänneksellä jälleen erinomainen. Palvelualueen noin 700 ammattilaisen voimin olemme erinomaisessa asemassa tukemaan asiakkaidemme kiihtyvää liiketoiminnan digitalisointia ja odotamme palvelualueelta voimakasta kasvua myös jatkossa.

Teknisen dokumentoinnin liiketoimintamme ei päässyt loppuvuonna odotuksiamme vastaavalle tasolle. Kasvu hidastui asiakkaidemme investoidessa vertailukautta vähemmän uusiin toimintamalleihin, ja uusia ulkoistussopimuksia solmittiin aiempaa vähemmän. Ulkoistuskeskustelut ovat kuitenkin jälleen piristyneet, ja meillä on useita merkittäviä keskusteluja ulkoistusratkaisuista käynnissä. Liiketoimintaa rasitti myös viimeisellä neljänneksellä Saksassa jatkuneet haasteet. Tilanteen korjaamiseksi olemme käynnistäneet uusia välittömiä toimenpiteitä ja uskomme liiketoiminnan tervehtyvän kevään aikana.

Liikevaihtomme on nyt kasvanut 21 neljännestä ja liikevoittomme parantunut 11 neljännestä peräkkäin. Tämän on mahdollistanut erinomainen työ läpi koko organisaation ja haluan kiittää näistä saavutuksista kaikkia etteplanilaisia. Olemme erittäin tyytyväisiä myös siitä, että menestys on näkynyt yhtiön markkina-arvossa ja pääsimme aloittamaan vuoden 2019 pörssin keskisuurten yhtiöiden luokassa. Vaikka markkinatilannetta sävyttää tällä hetkellä poliittinen epävarmuus ja kysynnän kasvu on hidastunut, odotamme markkinoiden kasvun ja liiketoimintamme positiivisen kehityksen jatkuvan myös vuonna 2019. 

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 7.2.2019

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2018 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 7.2.2019 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310, kerro puhelinkonferenssin operaattorille osallistuvasi Etteplan Oyj:n puhelinkonferenssiin. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q42018-tilinpaatostiedote-722019-kello-1430-alkaen. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Sijoittajat.

Vantaalla, 7. helmikuuta 2019

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
viestintä- ja markkinointijohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Tilinpäätös on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com
 

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2018 Etteplanin liikevaihto oli noin 236 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa

Liitteet & linkit