ETTEPLAN OYJ: LIPUTUSILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ETTEPLAN OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS   08.03.2006 KLO 12.15   1(1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS 
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on 8.3.2006 vastaanottanut seuraavan arvopaperi-
markkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden 
muuttumisesta:

Evli Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu osuus 
Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 6.3.2006 
tehdyillä kaupoilla ylittänyt 5 %. Arvopaperimarkkinalain 
2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle 
ja Etteplan Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 6.3.2006

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n 
äänimäärästä ja osakepääomasta:

OSAKKEET

Evli Pankki Oyj:n omistusosuus:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta
                  ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakkeet 447 544  4,66 %


Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen
yhteenlaskettu omistusosuus:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta
                  ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakkeet  80 000  0,83 %

EVLI KONSERNI YHTEENSÄ  527 544  5,49 %

TERMIINIT

Evli Pankki Oyj on myynyt Etteplan Oyj:n osakkeita termiini-
sopimuksella seuraavasti:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta 
                  ja äänistä

Osakkeita        -432 000  4,49 %

Evli Pankki Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus tulee termiinien 
erääntyessä laskemaan alle 5 % Etteplan Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä.

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 9 613 130 osakkeeseen, 
joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:

Evli Pankki Oyj    Y-tunnus: 0533755-0
Evli-Rahastoyhtiö Oy  Y-tunnus: 0744659-0


Hollolassa 8. maaliskuuta 2006

ETTEPLAN OYJ

Heikki Hornborg
toimitusjohtajaLisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg,
puh (03) 872 9011, GSM 0400 873 063.


JAKELU  Helsingin Pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2018 Etteplanin liikevaihto oli noin 236 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 3 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa