ETTEPLAN Q3 2021: Hyvä kasvu jatkui

Report this content

ETTEPLAN OYJ  Osavuosikatsaus 28.10.2021 klo 9:00

ETTEPLAN Q3 2021: Hyvä kasvu jatkui

Avainasiat heinä-syyskuussa 2021          

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 21,1 prosenttia ja oli 66,9 (7-9/2020: 55,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) parani 9,2 prosenttia ja oli 5,7 (5,2) miljoonaa euroa eli 8,5 (9,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) parani 7,6 prosenttia ja oli 4,6 (4,3) miljoonaa euroa eli 6,9 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,13) euroa.

Avainasiat tammi-syyskuussa 2021         

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 13,4 prosenttia ja oli 214,9 (1-9/2020: 189,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) parani 17,1 prosenttia ja oli 21,2 (18,1) miljoonaa euroa eli 9,9 (9,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) parani 17,2 prosenttia ja oli 17,9 (15,3) miljoonaa euroa eli 8,3 (8,1) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 13,9 (20,5) miljoonaa euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,46) euroa.
  • Etteplan tarkentaa liikevaihtoa koskevaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2021: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 295-310 miljoonaa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja
1 000 EUR 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto 66 860 55 221 214 853 189 408 259 702
Liikevoitto (EBITA) 5 701 5 222 21 174 18 087 26 172
EBITA, % 8,5 9,5 9,9 9,5 10,1
Liikevoitto (EBIT) 4 597 4 274 17 921 15 289 22 380
EBIT, % 6,9 7,7 8,3 8,1 8,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,14 0,13 0,55 0,46 0,69
Omavaraisuusaste, % 42,1 40,1 42,1 40,1 40,5
Liiketoiminnan rahavirta 227 206 13 937 20 485 37 997
ROCE, % 12,0 12,6 15,6 14,9 16,0
Henkilöstö kauden lopussa 3 625 3 291 3 625 3 291 3 267

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden kolmas neljännes käynnistyi odotuksiamme hitaammin. Kiireisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen henkilöstömme ja asiakkaamme pitivät runsaasti lomia, minkä johdosta projektien käynnistyminen vei odotettua enemmän aikaa. Pandemia vaikutti markkinatilanteeseen edelleen hieman, ja maailmanlaajuinen komponenttipula alkoi heijastua myös suunnittelupalveluiden kysyntään. Joitakin suunnitteluhankkeita siirrettiin eteenpäin ja joitakin peruttiin. Yleinen kysyntätilanne säilyi kuitenkin kohtuullisen hyvänä.

Markkinan pienistä hidasteista huolimatta kasvuvauhtimme jatkui hyvänä. Investoimme orgaaniseen kasvuun perustamalla useita uusia tiimejä ja jatkoimme palvelutarjontamme kehittämistä. Toteutimme katsauskaudella myös kaksi yritysostoa ostamalla Adina Solutions Oy:n Suomesta ja BST Buck Systemtechnik GmbH:n Saksasta. Erityisen vahvaa kasvu oli Ohjelmisto- ja Sulautetut ratkaisut -palvelualueellamme ylittäen jälleen 30 prosentin tason.

Markkinan hidasteet ja orgaaniset investoinnit vaikuttivat operatiiviseen tehokkuuteemme, ja kannattavuutemme heikkeni hieman. Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueella Johdettujen palvelujen ja erityisesti jatkuvien palvelujen osuus on suuri. Tämän takia markkinan vaikutukset jäivät vähäisiksi, ja palvelualue ylsi jälleen erinomaiseen, tavoitetasomme ylittävään kannattavuuteen.

Vaikka pandemia ja komponenttipula pitävät yllä lievää epävarmuutta markkinoilla, vuoden viimeinen neljännes käynnistyi kohtuullisen hyvässä markkinatilanteessa. Pandemiaan liittyviä rajoituksia on purettu useimmissa toimintamaissamme, ja siirtyminen uuteen normaaliin on alkanut. Hitaasti käynnistyneen kolmannen neljänneksen takia tarkennamme koko vuoden ohjeistusta liikevaihdon osalta. Katsauskauden loppua kohti suunnitteluhankkeita kuitenkin käynnistyi kiihtyvällä tahdilla ja operatiivinen tehokkuutemme parani, mikä luo edellytykset kannattavan kasvun jatkumiselle myös viimeisellä neljänneksellä.

Markkinanäkymät 2021

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. COVID-19-pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Lisäksi maailmanlaajuinen komponenttipula heijastuu myös suunnittelupalveluiden kysyntään. Asiakkaamme investoivat edelleen digitaalisiin palveluihin ja suunnitteluratkaisuihin, minkä vuoksi arvioimme kysyntätilanteen jatkuvan epävarmuuksista huolimatta kohtuullisen hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. 

Tarkennettu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021

Etteplan muutti vuoden 2021 alussa taloudellisen ohjeistuksen käytäntöään ja antaa jatkossa ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) numeerisena vaihteluvälinä. Etteplan tarkentaa aiempaa ohjeistustaan liikevaihdon osalta ja arvioi:  

Vuoden 2021 liikevaihdon olevan 295-310 miljoonaa euroa, ja
vuoden 2021 liikevoiton (EBIT) olevan 25-28 miljoonaa euroa.

 

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021 (päivitetty 11.8.2021)

Vuoden 2021 liikevaihdon olevan 295-315 miljoonaa euroa, ja
vuoden 2021 liikevoiton (EBIT) olevan 25-28 miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 28.10.2021

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-syyskuun 2021 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 28.10.2021 kello 10.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 7479 0360 ja syöttämällä PIN-koodin 295290. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q321-2810-kello-1030. Suora lähetys alkaa kello 10.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.
 

Espoossa, 28. lokakuuta 2021

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com 

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat 
ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut, teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2020 Etteplanin liikevaihto oli noin 260 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa

Liitteet & linkit