ETTEPLAN Q3 2022: Vahvalla operatiivisella suorituksella eteenpäin

Report this content

ETTEPLAN OYJ  Osavuosikatsaus 31.10.2022 klo 9.00

ETTEPLAN Q3 2022: Vahvalla operatiivisella suorituksella eteenpäin

Avainasiat heinä-syyskuussa 2022     

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 20,1 prosenttia ja oli 80,3 (7-9/2021: 66,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 24,3 prosenttia ja oli 7,1 (5,7) miljoonaa euroa eli 8,8 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 25,4 prosenttia ja oli 5,8 (4,6) miljoonaa euroa eli 7,2 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) oli heinä-syyskuussa -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa -1,3 (-0,6) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset kulut olivat poikkeuksellisen suuret Semcon AB:sta tehdyn ostotarjouksen takia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (0,2) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,03 (0,14) euroa.
 • Etteplan teki julkisen ostotarjouksen Semcon AB:n osakkeenomistajille 23.8.2022. Kilpailevan tarjouksen takia tarjouksen toteuttamisedellytykset eivät täyttyneet. Etteplan ei korottanut tarjouksen hintaa, ja näin ollen tarjous raukesi 6.10.2022. Etteplan kirjasi kaupan valmisteluun liittyvät merkittävät kertaluontoiset kulut kolmannelle neljännekselle. Kaupan valmisteluun liittyvällä valuuttasuojauksen käyvän arvon arvostuksella oli merkittävä negatiivinen vaikutus rahoituseriin ja siten osakekohtaiseen tulokseen. Valuuttasuojauksen lopullinen vaikutus kirjataan neljännen vuosineljänneksen tulokseen.
 • Etteplan tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) aiemmin julkaistun vaihteluvälin sisällä ja arvioi: vuoden 2022 liikevaihdon olevan 345-360 (aiemmin 340-370) miljoonaa euroa, ja vuoden 2022 liikevoiton (EBIT) olevan 28-31 (aiemmin 28-32) miljoonaa euroa.

Avainasiat tammi-syyskuussa 2022   

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 20,6 prosenttia ja oli 259,1 (1-9/2021: 214,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 21,2 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 14,2 prosenttia ja oli 24,2 (21,2) miljoonaa euroa eli 9,3 (9,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 12,7 prosenttia ja oli 20,2 (17,9) miljoonaa euroa eli 7,8 (8,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 17,1 (13,9) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,55) euroa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja

1 000 EUR 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
Liikevaihto 80 308 66 860 259 146 214 853 300 111
Liikevoitto (EBITA) 7 085 5 701 24 184 21 174 30 139
EBITA, % 8,8 8,5 9,3 9,9 10,0
Liikevoitto (EBIT) 5 766 4 597 20 204 17 921 25 754
EBIT, % 7,2 6,9 7,8 8,3 8,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR -0,03 0,14 0,43 0,55 0,80
Omavaraisuusaste, % 36,7 42,1 36,7 42,1 39,7
Liiketoiminnan rahavirta 4 085 227 17 075 13 937 27 093
ROCE, % 13,2 12,0 15,4 15,6 16,0
Henkilöstö kauden lopussa 4 001 3 625 4 001 3 625 3 629

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden kolmannen neljänneksen operatiivinen suorituksemme oli vahva. Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, ja kannattavuus sekä kassavirta olivat kolmannelle neljännekselle hyvällä tasolla. Katsauskauden tuloksia heikensivät merkittävät kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät Semcon AB:sta tekemäämme julkiseen ostotarjoukseen. Kilpailevan tarjouksen takia tarjouksemme ei mennyt läpi. Kirjasimme tulokseen hankkeen toteutus- ja rahoituskuluja, joista suurin liittyi valuuttasuojauksiin vieden osakekohtaisen tuloksemme negatiiviseksi kolmannella vuosineljänneksellä.

Kysyntätilanne säilyi katsauskaudella hyvänä Venäjän käynnistämästä sodasta ja sen vaikutuksista huolimatta. Kysynnässä esiintyi kuitenkin vaihtelua eri asiakastoimialojen ja asiakkaiden välillä. 

Hyvässä markkinatilanteessa kaikki kolme palvelualuettamme onnistuivat hyvin. Suunnitteluratkaisujen tulos oli erinomainen hyvän operatiivisen tehokkuuden ansiosta, Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut paransi kannattavuuttaan selvästi hieman heikompaan edelliseen vuosineljännekseen nähden. Teknisen dokumentoinnin ratkaisujen vahva kasvu jatkui, mutta kannattavuus jäi hieman odotetusta tasosta. Tämä johtui lähinnä Saksan liiketoiminnan haasteista, ja olemmekin toteuttaneet toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Vuoden viimeiseen neljännekseen lähdemme vaikeasti ennustettavassa markkinatilanteessa. Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa sekä siihen liittyvät inflaation kiihtyminen ja Euroopan energiakriisi vaikuttavat joidenkin asiakastoimialojen investointihalukkuuteen ja kysyntään. Epävarmassa tilanteessa olemme ottaneet hieman varovaisemman linjan esimerkiksi rekrytointien suhteen, jotta voimme varmistaa hyvän operatiivisen tehokkuuden ja sitä kautta hyvän kannattavuuden kaikissa tilanteissa. Näemme kuitenkin myös paljon mahdollisuuksia esimerkiksi energiatehokkuuteen ja puolustusvälineteollisuuteen liittyen.  

Semcon kaupan kariutuminen oli luonnollisesti takaisku, mutta olemme jo kääntäneet katseemme eteenpäin uusiin mahdollisuuksiin ja jatkamme määrätietoisesti strategiamme toteuttamista saavuttaaksemme taloudelliset tavoitteemme.
 

Markkinanäkymät 2022

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen markkinatilanteeseen erityisesti Kiinassa. Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa ja siihen liittyvä energiakriisi Euroopassa lisäävät epävarmuutta markkinoilla ja kiihdyttävät inflaatiota, mikä hidastaa investointeja ja vaikuttaa kysyntätilanteeseen ja toimitusketjuihin. Toisaalta epävakaa geopoliittinen tilanne lisää puolustusvälineteollisuuden, energiatehokkuuden ja vihreään siirtymään liittyvien investointien kysyntää. Ennustaminen on edelleen vaikeaa, ja kysyntätilanteessa on vaihtelua. Odotamme silti yleisen kysyntätilanteen jatkuvan kohtuullisen hyvänä koko vuoden 2022 ajan.


Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 (31.10.2022)

Etteplan tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) aiemmin julkaistun vaihteluvälin sisällä ja arvioi:

vuoden 2022 liikevaihdon olevan 345-360 (2021: 300,1) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2022 liikevoiton (EBIT) olevan 28-31 (2021: 25,8) miljoonaa euroa.


Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 (10.8.2022)

Etteplan säilyttää ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) ennallaan ja arvioi:  

vuoden 2022 liikevaihdon olevan 340-370 (2021: 300,1) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2022 liikevoiton (EBIT) olevan 28-32 (2021: 25,8) miljoonaa euroa.


Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.


Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 31.10.2022

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-syyskuun 2022 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 31.10.2022 kello 10.00 alkaen.

Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä tästä linkistä https://call.vsy.io/access-8444. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla pääsee osallistumaan puhelinkonferenssiin. Osallistujien tulee valita *5 päästäkseen kysymysjonoon.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q322-ma-3110-klo-1000. Suora lähetys alkaa kello 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.


Espoossa, 31. lokakuuta 2022

Etteplan Oyj

Hallitus
 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


 

Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla.

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 300,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa

Liitteet & linkit