Luottovakuutusyhtiö Euler Hermes arvioi: Yritysten konkurssit vähenevät maltillisesti

Konkurssien ja yrityssaneerausten määrä maailmalla laskee hieman tänä vuonna, arvioi luottovakuutusyhtiö Euler Hermes. Yritysten maksukyky ei kuitenkaan vielä vuonna 2012 kohene finanssikriisiä edeltävälle hyvälle tasolle.

Talouskasvun elpyminen on kohentanut yritysten maksukykyä maailmanlaajuisesti. Luottovakuutusyhtiö Euler Hermesin globaalin maksukyvyttömyysindeksin pisteluku laski 5 prosenttia vuonna 2010. Muutos parempaan on merkittävä, sillä vuosina 2008 ja 2009 indeksin pisteluku nousi 28 prosenttia kumpanakin vuonna. Tänä vuonna Euler Hermes ennustaa globaalin maksukyvyttömyysindeksin laskevan edelleen 7 prosenttia ja ensi vuonna 5 prosenttia.

Konkurssien väheneminen on yhä maltillista, ja eri maiden välillä huomattavia eroja. Viime vuonna yritysten maksukyky parani eniten Kaakkois-Aasiassa, jossa indeksin pisteluku laski 12 prosenttia ja Amerikassa, jossa laskua oli 8 prosenttia. Myös Suomessa maksukyvyttömyysindeksi laski tuntuvasti eli 11 prosenttia.

Yrityssaneerauksia tapahtuu Suomessa edelleen runsaasti

– Tänä vuonna yritysten maksukyky Suomessa pysyy suunnilleen ennallaan. Vielä alkuvuonna näytti siltä, että konkurssien ja yrityssaneerausten määrä kasvaisi selvästi, mutta kevään aikana tilanne on tasoittunut. Yrityssaneerausten määrä säilyy edellisvuosien korkealla tasolla, sanoo Euler Hermesin maajohtaja Timo Nisumaa. Hänen mukaansa yrityssaneeraukset ovat luottovakuuttajan ja luotonantajan kannalta ongelmallisia, koska tilanteet ovat yllättäviä. Konkurssin ennustaminen on hieman helpompaa.

Euler Hermesin arvion mukaan konkurssien laskeva suuntaus jatkuu maailmantalouden toipumisen ansiosta. Etenkin teollistuneissa maissa yritysten tilannetta heikentävät kuitenkin monet seikat, kuten raaka-aineiden ja palkkakustannusten nousu sekä monien Euroopan maiden talousongelmat. Euler Hermes ennustaa yritysten maksukyvyn euroalueella kuitenkin kohenevan hieman, sillä maksukyvyttömyysindeksin ennustetaan laskevan 4 prosenttia sekä tänä vuonna että ensi vuonna. Eniten yritysten tilanne paranee Amerikassa, jossa indeksin ennustettu lasku tänä vuonna on 13 prosenttia.

Timo Nisumaa pitää kotimaan talouskasvua ja suomalaisten vientiyritysten näkymiä yleisesti melko hyvinä.

- Tilanne eri vientimaiden välillä vaihtelee kuitenkin merkittävästi. Yritysten vientikaupan riskit ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi ja huonommin ennustettaviksi. Tämä vaatii vientiyritysten johdolta enemmän aikaa ja tietoa kuin ennen, Nisumaa kuvailee.

Yllättävät ongelmat voivat kaataa maksukyvyltään heikkoja yrityksiä

Euler Hermes ennustaa Suomen maksukyvyttömyysindeksin muutoksen olevan tänä vuonna 0 prosenttia ja ensi vuonna -5 prosenttia. Timo Nisumaan mukaan yritysten maksukykytilanne Suomessa on polarisoitunut viime aikoina. Menestyvistä ja maksukykyisistä yrityksistä on tullut entistä vahvempia, ja heikoista on tullut entistä heikompia.

 -Yllättävät yrityksen ulkopuoliset tapahtumat esimerkiksi ulkomailla voivat kaataa maksukyvyltään heikkoja yrityksiä hyvinkin nopeasti, Nisumaa tiivistää.

Euler Hermesin maksukyvyttömyysindeksi (Global Insolvency Index) mittaa konkurssien määrän suhteellisia muutoksia 35 maassa vuodesta toiseen. Indeksissä on mukana 25 Euroopan maata sekä useita suuria talouksia, kuten Yhdysvallat, Kiina ja Brasilia.

Lisätiedot

Maajohtaja Timo Nisumaa, timo.nisumaa@eulerhermes.com, puh. 050 427 3505
www.eulerhermes.fi

Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, anna.korvenoja@akvamariini.fi, (09) 241 0072

Euler Hermes on maailman johtava luottovakuutusalan yritys ja yksi suurimmista takaus- ja perintäpalveluja tarjoavista yrityksistä. Euler Hermeksellä on 6000+ työntekijää yli 50 maassa. Konserni tarjoaa kattavan valikoiman palveluja myyntisaatavien turvaamiseksi yritysten välisessä kaupankäynnissä. Konsernin liikevaihto oli 2,15 miljardia euroa vuonna 2010. Euler Hermeksen globaalin verkoston ansiosta yrityksellä on tutkittua tietoa 40 miljoonan yrityksen luottokelpoisuudesta. Euler Hermes turvaa liiketoimia 633 miljardin euron arvosta vuosittain. Euler Hermes on osa saksalaista Allianz-konsernia. Euler Hermes on listattuna Pariisin pörssin Euronext-listalla. Standard & Poor’s on vahvistanut Euler Hermes -konsernille ja sen tytäryhtiöille luottoluokituksen AA.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by reason of context, the words "may", "will", "should", "expects", "plans", "intends", "anticipates", "believes", "estimates", "predicts", "potential", or "continue" and similar expressions identify forward-looking statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation, (i) general economic conditions, including in particular economic conditions in the Euler Hermes Group’s core business and core markets, (ii) performance of financial markets, including emerging markets, and including market volatility, liquidity and credit events (iii) the frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes and including the development of loss expenses, (iv) persistency levels, (v) the extent of credit defaults, (vi) interest rate levels, (vii) currency exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate, (viii) changing levels of competition, (ix) changes in laws and regulations, including monetary convergence and the European Monetary Union, (x) changes in the policies of central banks and/or foreign governments, (xi) the impact of acquisitions, including related integration issues, (xii) reorganization measures, and (xiii) general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences.

The company assumes no obligation to update any forward-looking statement.

Liitteet & linkit