Eurooppasäätiön Eurooppa-palkinto 2015 myönnetty Pan-Eurooppa Instituutille ja Schuman-seuralle

Julkaisuvapaa 9.5.2014

Eurooppasäätiö on myöntänyt säätiön Eurooppa-palkinnon vuonna 2015 kahdelle aktiiviselle taholle, jotka ovat pitkään tehneet työtä suomalaisen Eurooppa-tutkimuksen, sen tunnettuuden sekä Eurooppa-keskustelun hyväksi. Nämä tahot ovat Pan-Eurooppa Instituutti ja Schuman-Seura.

Palkinto jaetaan Eurooppa-päivänä 9.5.2015 klo 19.00 Varsinais-Suomen liiton Eurooppa-päivän vastaanoton yhteydessä.

Taustaa

Vuosina 1987–88 perustetut Itäkaupan tutkimus- ja koulutusyksikkö sekä Eurooppa-Instituutti loivat perustan Pan-Eurooppa Instituutin nykyiselle toiminnalle. Itäisen Keski-Euroopan vapautumisen, Neuvostoliiton hajoamisen ja Suomen EU-jäsenyyden jälkeen nähtiin Turun kauppakorkeakoulussa viisaaksi yhdistää itäiseen ja läntiseen Eurooppaan liittyvä tutkimus-, opetus- ja hanketoiminta yhden instituutin alle. Näin sai alkunsa Pan-Eurooppa Instituutti 1990-luvun lopulla.

Pan-Eurooppa Instituutti tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon tueksi, ja se vastaa itäiseen Eurooppaan ja Itämeren alueeseen (ml. Venäjään) liittyvästä opetuksesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Pan-Eurooppa Instituutti tuo moninaisten tilaisuuksiensa puitteissa yhteen poliittisia päätöksentekijöitä, liike-elämän edustajia ja tutkijoita. Pan-Eurooppa Instituutin kenties tunnetuin keskustelufoorumi on Baltic Rim Economies -katsaus, jota jaetaan lähes 100 maahan. Katsaukseen on kirjoittanut liki 2000 alansa huippuosaajaa. Näiden huippuosaajien joukosta löytyy muun muassa lukuisia komissaareja, ministereitä, yrityselämän huippuvaikuttajia ja tutkimusmaailman ykkösnimiä.

Professori Kari Liuhto (s. 1967) kutsuttiin Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta Pan-Eurooppa Instituutin johtajaksi syksyllä 2003. Liuhto on Venäjän talouteen erikoistunut professori. Liuhto on toiminut asiantuntijana muun muassa Euroopan parlamentille, Euroopan komissiolle, YK:lle sekä Suomen eduskunnalle ja useille maamme ministeriöille. Vuodesta 2011 lähtien Kari Liuhto on toiminut myös Centrum Balticum säätiön osa-aikaisena johtajana

Schuman-seura perustettiin vuonna 2001 Turun yliopiston Jean Monnet -keskuksen puitteissa, ja sen ensimmäisen puheenjohtaja toimi keskuksen johtajana toiminut professori Esko Antola, joka oli jo 1970-luvulta alkaen ollut keskeisenä akateemisena vaikuttajana suomalaisessa integraatiopolitiikan tutkimuksessa ja kehityksessä. Seuran toiminnan tavoitteeksi asetettiin Euroopan integraatiokehityksen tuntemuksen ja suomalaisen Eurooppa-keskustelun edistäminen.

Vuosien varrella seura on järjestänyt yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seminaareja, yleisötilaisuuksia ja se osallistunut viime vuosien aikana myös mm. Turun kirja- ja tiedemessuille omalla osastollaan ja Eurooppa-politiikan ajankohtaisia kysymyksiä käsitelleillä ohjelmilla. Seura onkin vuosien varrella saanut keskeisen roolin etenkin Turun seudulla Eurooppa-tiedottamisen ja -keskustelun aktiivisena toimijana. Seuran toiminnan taloudellisen perustan on viime vuosina muodostanut ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöille myönnettävät tiedotusavustukset. Vuoden 2015 Eurooppa-tiedotushankkeen teemana on ”Yhteiseloa Euroopan kanssa 20 vuotta – ja sitä ennenkin – Suomen länsi-integraation kokemuksia”.

Seuran omassa julkaisusarjassa on ilmestynyt niin seuran kunniapuheenjohtaja Antolan kirjoituksia kuin artikkelikokonaisuuksia perustuen seuran järjestämiin seminaareihin. Seuran perustajajäsen Olli Korhonen, joka toimi Eurooppa-instituutin toiminnanjohtajana, kirjasi ansiokkaasti tutkimuksessaan ”Eurooppa-Instituutti ja Eurooppa-Akatemia” turkulaisen 1980–1990 luvulla kansallisestikin johtavassa asemassa olleen Eurooppa -aktiivisuuden historian. Vuonna 2010 seura julkaisi monikanavaisen ”Lissabonin sopimus tunnissa” sanaston, jolla pyrittiin avaamaan EU:n perussopimuksen kiemuroita tiiviistä ja kevyellä otteella, kansanomaisesti. Seuran tuorein kansalaistiedottamiseen suunnattu, piirroksia ja tekstejä sisältävä julkaisu ilmestyy painettuna ja e-kirjana tänään Eurooppa-päivänä 9.5. nimellä ”EU ja käyrät kurkut – tosiasioita urbaanilegendojen sijaan”.

Seuran puheenjohtajana toimii nykyisin perustajajäsen Ossi Tuusvuori (s. 1955), jolla on pitkäaikainen kokemus ulkoasiainhallinnosta ja erityisesti monenkeskisen kauppapolitiikan ja eurooppalainen integraatiopolitiikan kansainvälisenä virkamiehenä. Seuralla on kiinteä yhteys Turun seudun korkeakouluissa ja kouluissa tapahtuvaan Eurooppa- ja EU -tutkimukseen sekä -opetukseen.

Eurooppasäätiön hallitukseen kuuluvat Kariina Ketonen (Hansaprint Oy), Juha Virmavirta (UPM Raflatac Oy), Rauno Puolimatka (Rausanne Oy), Sami Laine (Krogerus Oy) ja Anders Blom (Eurofacts Oy) sekä neuvottelevana jäsenenä säätiön neuvottelukunnan puheenjohtaja Ossi Tuusvuori (Lingsoft Oy). Säätiön perustajia ovat Jarmo Virmavirta ja Turun Nuorkauppakamarin Euroopparahasto. www.eurooppasaatio.fi

Lisätietoja:
Anders Blom
Eurooppasäätiön puheenjohtaja
Eurofacts Oy
Museokatu 8 A 3, 00100 Helsinki
puhelin +358 207 571 805, matkapuhelin +358 400 523 409
anders.blom@eurofacts.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Eurofacts Oy on vuonna 1989 perustettu yhteiskuntavaikuttamiseen ja viestintään erikoistunut asiantuntijayritys.