• news.cision.com/
  • Eurofacts/
  • Maakuntaennuste 2017: Kunnan elinvoima syntyy hyvästä yrittäjyysilmapiiristä ja yrittäjyyden edistämisestä

Maakuntaennuste 2017: Kunnan elinvoima syntyy hyvästä yrittäjyysilmapiiristä ja yrittäjyyden edistämisestä

Report this content

Varsinaissuomalaiset yrittäjät pitävät kuntapäättäjien tärkeimpänä tehtävänä kuntatalouden tervehdyttämistä ja kunnan tärkeimpinä elinvoimatekijöinä hyvää yritysilmapiiriä ja yrittäjyyden edistämistä. Tulokset selviävät Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselystä, jossa lähes 80 prosenttia vastaajista toivoi, että kuntavaaleissa olisi enemmän yrittäjätaustaisia ehdokkaita. Samalla lähes 80 prosenttia vastaajista ilmoittaa, etteivät he ole itse kiinnostuneita kuntavaaliehdokkuudesta.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tulokset kertovat, että varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä kuntatalouden tervehdyttäminen on selvästi muita tärkeämpi kuntapäättäjien tehtävä, kun vastaajista 39 prosenttia nostaa sen kuntapäättäjien tärkeimmäksi tehtäväksi. Toiseksi tärkeimpänä kuntapäättäjien tehtävänä varsinaissuomalaiset yrittäjät pitävät yrittäjien ja kuntapäättäjien välisen vuorovaikutuksen lisäämistä, kun lähes joka viides vastaaja (18 prosenttia) nostaa sen kuntapäättäjien tärkeimmäksi tehtäväksi.

Vuoden 2017 Maakuntaennusteen lisäkyselyssä yrittäjiä pyydettiin myös valitsemaan kolme kunnan tärkeintä elinvoimatekijää. Selvästi muita tärkeämpänä yrittäjät pitävät kolmea tekijää: hyvää yritysilmapiiriä ja yrittäjyyden edistämistä (85 prosenttia vastaajista), lupa-asioiden sujuvuutta (51 prosenttia vastaajista) ja maltillista veroprosenttia (44 prosenttia vastaajista).

– Kuntavaalien alla on tärkeä muistaa, että kunnan hyvinvointi on riippuvainen sen yrityksistä. Yritykset tuovat työpaikat ja sitä kautta verotulot palveluiden kehittämiseen. Siksi kunnalla ei ole tärkeämpää tehtävää kuin auttaa yrityksiä menestymään. On syytä kysyä jokaisen julkisen palvelun äärellä, voisiko sen teettää yksityisillä yrityksillä. Yritykset voivat tehdä paljon enemmän yhteiskunnan hyväksi, sanoo Turussa Varsinais-Suomen Osuuspankkiliiton ja Varsinais-Suomen Yrittäjien medialounaalla puhunut Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Varsinaissuomalaisista yrittäjistä lähes 80 prosenttia on sitä mieltä, että kunnan ei tulisi harjoittaa minkäänlaista yritystoimintaa tai vain sellaista yritystoimintaa, jolla hoidetaan kunnan lakisääteisiä tehtäviä.

Varsinais-Suomen Osuuspankkiliiton ja Varsinais-Suomen Yrittäjien Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen kyselyn yhteydessä marraskuussa 2016 toteutetussa lisäkyselyssä kysyttiin myös varsinaissuomalaisten yrittäjien kiinnostusta osallistua itse kunnalliseen päätöksentekoon. Vaikka 79 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kuntavaaleissa pitäisi olla enemmän yrittäjätaustaisia ehdokkaita, vain 12 prosenttia vastaajista ilmoittaa olevansa kiinnostunut kuntavaaliehdokkuudesta.

– Ehdokasasettelu on juuri päättymässä. Jäsenyrittäjistämme iso joukko on jälleen asettunut ehdolle kuntavaaleissa, mikä on hienoa, vaikka esimerkiksi ajankäyttö koetaan usein haasteena. Yrittäjä on elinvoimapolitiikan asiantuntija, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter totesi medialounaalla.

– Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tuloksista selviää myös, että varsinaissuomalaiset yrittäjät pitävät Sipilän hallituksen tähän mennessä myönteisimpänä aikaansaannoksena maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönottoa ja yrittäjävähennystä toiseksi myönteisimpänä nykyisen hallituksen aikaansaannoksena, kertoi Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

Lisätietoja:
Hallituksen varapuheenjohtaja Olli-Pekka Saario, Varsinais-Suomen OP-liitto, puhelin 050 551 2874
Toimitusjohtaja Hanna Munter, Varsinais-Suomen Yrittäjät, puhelin 044 296 9071
 

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä nyt 18. kerran. Vuoden 2017 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 1.−15.11.2016 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 7.656 jäsenelle, joiden sähköpostiosoitteet olivat käytössä. Heistä 14,7 prosenttia eli 1.129 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tulokset kertovat, että varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä kuntatalouden tervehdyttäminen on selvästi muita tärkeämpi kuntapäättäjien tehtävä.
Tweettaa
Maakuntaennusteen tuloksista selviää, että yrittäjien mielestä kunnan kolme tärkeintä elinvoimatekijää ovat: hyvä yritysilmapiiri ja yrittäjyyden edistäminen, lupa-asioiden sujuvuus ja maltillinen veroprosentti.
Tweettaa
Vuoden 2017 Maakuntaennusteeseen vastanneista yrittäjistä 80 prosenttia on sitä mieltä, että kunnan ei tulisi harjoittaa minkäänlaista yritystoimintaa tai vain sellaista yritystoimintaa, jolla hoidetaan kunnan lakisääteisiä tehtäviä.
Tweettaa

Lainaukset

Kuntavaalien alla on tärkeä muistaa, että kunnan hyvinvointi on riippuvainen sen yrityksistä. Yritykset tuovat työpaikat ja sitä kautta verotulot palveluiden kehittämiseen. Siksi kunnalla ei ole tärkeämpää tehtävää kuin auttaa yrityksiä menestymään. On syytä kysyä jokaisen julkisen palvelun äärellä, voisiko sen teettää yksityisillä yrityksillä. Yritykset voivat tehdä paljon enemmän yhteiskunnan hyväksi.
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
Ehdokasasettelu on juuri päättymässä. Jäsenyrittäjistämme iso joukko on jälleen asettunut ehdolle kuntavaaleissa, mikä on hienoa, vaikka esimerkiksi ajankäyttö koetaan usein haasteena. Yrittäjä on elinvoimapolitiikan asiantuntija.
Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter
Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tuloksista selviää myös, että varsinaissuomalaiset yrittäjät pitävät Sipilän hallituksen tähän mennessä myönteisimpänä aikaansaannoksena maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönottoa ja yrittäjävähennystä toiseksi myönteisimpänä nykyisen hallituksen aikaansaannoksena.
Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario