Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2016: Myönteinen vire valtasi Varsinais-Suomen

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perusteella yrittäjien luottamus talouteen on palautumassa ja tuloksista välittyvät selvästi viimevuotista toiveikkaammat tulevaisuuden odotukset. Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta kaikilla mittareilla mitattuna ja yrittäjät arvioivat liikevaihdon, henkilökunnan määrän, kannattavuuden ja investointien määrän paranevan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Oman yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkein verotuksellinen parannus olisi yrittäjien mielestä Viron veromalliin siirtyminen.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen vastaajista liikevaihtonsa kasvua ennakoi 41 prosenttia ja kannattavuuden kasvua ennakoi 33 prosenttia Maakuntaennusteeseen vastanneista yrittäjistä. Sekä liikevaihto- että kannattavuusodotusten saldoluku on noussut 8 yksikköä viime vuodesta. Myös henkilökunnan määrän uskotaan kehittyvän suotuisasti tänä vuonna, sillä 16 prosenttia Maakuntaennusteeseen vastanneista yrittäjistä arvioi oman yrityksensä henkilökunnan määrän kasvavan. Henkilökunnan määrän kasvua kuvaava saldoluku on noussut 6 yksikköä viime vuodesta. Eniten varsinaissuomalaisten yrittäjien kasvuodotukset ovat kohentuneet investointien määrän kehitysarvioissa. Viidennes (20 %) yrittäjistä arvioi investointiensa määrän kasvavan tänä vuonna ja vielä viime vuonna reilusti miinuksella ollut investointien määrän kehitystä kuvaava saldoluku on noussut tänä vuonna saldolukuun 3. Nousua viime vuodesta on 10 yksikköä. Edellisen kerran investointien määrän kehitystä kuvaava saldoluku on ollut positiivinen vuonna 2012.

– Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat nousseet yllättävänkin komeasti viime vuodesta. Vastauksista välittyy selkeä optimismi tulevaan, arvioi Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom. – Kysyimme yrittäjiltä tänä vuonna, mikä veromuutos parantaisi eniten yritysten kilpailukykyä. Selkeästi eniten yrittäjät toivovat Viron veromalliin siirtymistä, jota arvioi hyödyntävänsä varmasti tai todennäköisesti 80 prosenttia vastaajista. Tämä on varsin selkeä signaali päättäjille, sanoo Wibom.

Maakuntaennusteen kyselyn tämän vuoden tulokset vahvistavat aiempien vuosien tuloksia siitä, että pk-yritysten rooli työllistäjänä ja uusien työpaikkojen luojana on keskeinen Varsinais-Suomessa. Vastaajista 31 prosenttia ilmoittaa luovansa vähintään yhden uuden työpaikan vuonna 2016 ja kaikkiaan Maakuntaennusteen vastausten pohjalta Varsinais-Suomeen voidaan arvioida syntyvän tuhansia uusia pk-yritysten luomia työpaikkoja.

– Maakuntaennusteesta välittyvät yrittäjien viestit ovat meille tärkeitä, koska yhteistyömme varsinaissuomaisten pk-yritysten kanssa on tiivistä, sanoo Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario. Osuuspankki on varsinaissuomalaisten yrittäjien tärkein pankkikumppani, kun puolet Maakuntaennusteen vastaajista ilmoittaa Osuuspankin tärkeimmäksi pankkikumppanikseen ja henkilökohtaisen palvelun laadun tärkeimmäksi tekijäksi niin pankki- kuin vakuutusyhtiökumppanin valinnassa. Pankki on myös yrittäjien tärkein ulkopuolinen rahoittaja.

– Maakuntaennusteen tulokset kertovat, ettei pääosa yrittäjistä koe rahoituksen saatavuutta ongelmalliseksi, joten siinäkin mielessä eväät suotuisalle kehitykselle ovat olemassa, jatkaa Saario.

Yrittäjyysilmapiirivertailussa paras seutukunta Varsinais-Suomessa on tänä vuonna Loimaan seutukunta, jossa myös yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö koetaan sujuvimmaksi.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste on kokonaisuudessaan liitteessä.

Lisätietoja:
Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puhelin 050 551 2874
Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom, puhelin 050 380 0150

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä nyt 17. kerran. Vuoden 2016 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 2.−16.11.2015 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 8 001 jäsenelle, joiden sähköpostiosoitteet olivat käytössä. Heistä 12,5 prosenttia eli 1 002 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Eurofacts Oy on vuonna 1989 perustettu yhteiskuntavaikuttamiseen ja viestintään erikoistunut asiantuntijayritys.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta kaikilla mittareilla mitattuna ja yrittäjät arvioivat liikevaihdon, henkilökunnan määrän, kannattavuuden ja investointien määrän paranevan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna.
Tweettaa
Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen vastaajista 41 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna ja kannattavuuden kasvua ennakoi 33 prosenttia Maakuntaennusteeseen vastanneista yrittäjistä. Sekä liikevaihto- että kannattavuusodotusten saldoluku on noussut 8 yksikköä viime vuodesta.
Tweettaa
Varsinaissuomalaisista yrittäjistä 16 prosenttia arvioi oman yrityksensä henkilökunnan määrän kasvavan tänä vuonna. Henkilökunnan määrän kasvua kuvaava saldoluku on noussut 6 yksikköä viime vuodesta.
Tweettaa
Viidennes varsinaissuomalaisista yrittäjistä arvioi investointiensa määrän kasvavan tänä vuonna ja vielä viime vuonna reilusti miinuksella ollut investointien määrän kehitystä kuvaava saldoluku on noussut tänä vuonna saldolukuun 3.
Tweettaa
Vuoden 2016 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen vastanneista yrittäjistä 31 prosenttia ilmoittaa luovansa vähintään yhden uuden työpaikan vuonna 2016.
Tweettaa
Kaikkiaan Maakuntaennusteen vastausten pohjalta Varsinais-Suomeen voidaan arvioida syntyvän tuhansia uusia pk-yritysten luomia työpaikkoja tänä vuonna.
Tweettaa
Yrittäjyysilmapiirivertailussa paras seutukunta Varsinais-Suomessa on tänä vuonna Loimaan seutukunta, jossa myös yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö koetaan sujuvimmaksi.
Tweettaa

Lainaukset

Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat nousseet yllättävänkin komeasti viime vuodesta. Vastauksista välittyy selkeä optimismi tulevaan.
Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom
Maakuntaennusteesta välittyvät yrittäjien viestit ovat meille tärkeitä, koska yhteistyömme varsinais-suomaisten pk-yritysten kanssa on tiivistä.
Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario
Maakuntaennusteen tulokset kertovat, ettei pääosa yrittäjistä koe rahoituksen saatavuutta ongelmalliseksi, joten siinäkin mielessä eväät suotuisalle kehitykselle ovat olemassa.
Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario
Kysyimme yrittäjiltä tänä vuonna, mikä veromuutos parantaisi eniten yritysten kilpailukykyä. Selkeästi eniten yrittäjät toivovat Viron veromalliin siirtymistä, jota arvioi hyödyntävänsä varmasti tai todennäköisesti 80 prosenttia vastaajista. Tämä on varsin selkeä signaali päättäjille.
Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom