Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2016: Yrittäjät kaipaavat joustavuutta työmarkkinoiden sääntelyyn

Varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä sääntelyn keventämisessä tulisi keskittyä työmarkkinoiden sääntelyn joustavuuteen. Oman yrityksen kilpailukyvyn uskotaan puolestaan paranevan parhaiten työnantajan sosiaaliturvamaksun alentamisella. Hallituksen ns. kilpailukykypaketin vaikutuksia yritykset pitävät joko positiivisina tai neutraaleina. Tulokset selviävät Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen 2016 lisäkysymysten tuloksista, jotka julkistettiin Varsinais-Suomen Osuuspankkiliiton ja Varsinais-Suomen Yrittäjien tänään Turussa järjestetyssä Varsinais-Suomi Kasvuun 2016 -seminaarissa.

Varsinaissuomalaiset yrittäjät toivovat päättäjiltä erityisesti joustavampaa työmarkkinoiden sääntelyä. Peräti 42 prosenttia noin tuhannesta Varsinais-Suomen Maakuntaennusteeseen vastanneesta yrittäjästä nosti tämän tärkeimmäksi sääntelyn purkuun liittyväksi asiaksi. Seuraavaksi tärkeimpinä yrittäjät pitävät lupa- ja valitusprosessien yksinkertaistamista ja nopeuttamista sekä viranomaistiedon liikkuvuuden parantamista. Kumpaakin pitää tärkeimpänä noin viidennes vastaajista. Vain vähän merkitystä varsinaissuomalaisille yrittäjille sääntelyn purkuun liittyen on EU-sääntelyn keventämisellä (10 % vastaajista), kauppojen aukiolon vapauttamisella (4 % vastaajista) ja EU- ja ETA -alueiden ulkopuolelta tulevien asiantuntijoiden työlupakäytäntöjen helpottamisella (0 % vastaajista) . Kysely tehtiin vuoden 2015 marraskuun alussa. Työmarkkinoiden sääntelyn kehittäminen joustavammaksi nousee niin ikään tärkeimmäksi tekijäksi, kun vastauksia tarkastellaan eri yrityskokoluokissa.

– Työmarkkinoiden sääntelyn keventäminen edistäisi pk-yrittäjien työllistämismahdollisuuksia ja uusien työpaikkojen syntyä. Mitä vähemmän turhaa sääntelyä ja enemmän mahdollisuuksia työpaikkasopimiseen, sen paremmat edellytykset kasvulle, kommentoi Varsinais-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Munter.

Tärkeimpänä oman yrityksen kilpailukykyä parantavana tekijänä varsinaissuomalaiset yrittäjät pitävät työnantajan sosiaaliturvamaksun alentamista (22 % vastaajista). Toisen sijan lähes tasavertaisina jakavat paikallisen sopimisen lisääminen (13 % vastaajista), julkisten pienhankintojen edistäminen (13 % vastaajista) ja lomarahojen leikkaaminen (12 % vastaajista). Vuosiloman lyhentämistä (2 % vastaajista) ja vanhemmuuden kustannusten jakamista (2 % vastaajista) pidetään varsinaissuomalaisten pk-yritysten keskuudessa vähiten oman yrityksen kilpailukykyä parantavana tekijänä.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa 2016 yrittäjiä pyydettiin arvioimaan myös hallituksen ns. kilpailukykypaketin vaikutuksia oman yrityksen toimintaan. Reilu kolmannes vastaajista (35 %) arvioi, että hallituksen ns. kilpailukykypaketti vaikuttaa oman yrityksen toimintaan erittäin positiivisesti tai positiivisesti. Vain viisi prosenttia arvioi vaikutusten olevan negatiivisia samalla, kun noin kaksi kolmasosaa (60 %) vastaajista arvioi, että hallituksen ns. kilpailukykypaketilla ei ole vaikusta oman yrityksen toimintaan.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, OP Turun Seutu, puhelin 050 551 2874
Toimitusjohtaja Henri Wibom, Varsinais-Suomen Yrittäjät, puhelin 050 380 0150

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä nyt 17. kerran. Vuoden 2016 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 2.−16.11.2015 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 8 001 jäsenelle, joiden sähköpostiosoitteet olivat käytössä. Heistä 12,5 prosenttia eli 1 002 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä sääntelyn keventämisessä tulisi keskittyä työmarkkinoiden sääntelyn joustavuuteen.
Tweettaa
Peräti 42 prosenttia noin tuhannesta Varsinais-Suomen Maakuntaennusteeseen vastanneesta yrittäjästä nosti joustavamman työmarkkinoiden sääntelyn tärkeimmäksi sääntelyn purkuun liittyväksi asiaksi.
Tweettaa
Tärkeimpänä oman yrityksen kilpailukykyä parantavana tekijänä varsinaissuomalaiset yrittäjät pitävät työnantajan sosiaaliturvamaksun alentamista
Tweettaa
Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa 2016 reilu kolmannes vastaajista (35 %) arvioi, että hallituksen ns. kilpailukykypaketti vaikuttaa oman yrityksen toimintaan erittäin positiivisesti tai positiivisesti ja noin kaksi kolmasosaa (60 %) vastaajista arvioi, että hallituksen ns. kilpailukykypaketilla ei ole vaikusta oman yrityksen toimintaan.
Tweettaa
Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen 2016 lisäkysymysten tulokset julkistettiin maanantaina 29.2.2016 Varsinais-Suomen Osuuspankkiliiton ja Varsinais-Suomen Yrittäjien järjestämässä Varsinais-Suomi Kasvuun 2016 -seminaarissa.
Tweettaa

Lainaukset

Työmarkkinoiden sääntelyn keventäminen edistäisi pk-yrittäjien työllistämismahdollisuuksia ja uusien työpaikkojen syntyä. Mitä vähemmän turhaa sääntelyä ja enemmän mahdollisuuksia työpaikkasopimiseen, sen paremmat edellytykset kasvulle.
Hanna Munter, Varsinais-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtaja