• news.cision.com/
  • Eurofacts/
  • Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2017: Talousodotukset nousussa jo toista vuotta peräkkäin

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2017: Talousodotukset nousussa jo toista vuotta peräkkäin

Report this content

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulokset ennakoivat, että viime vuonna alkanut myönteinen talouskehitys vahvistuu tänä vuonna. Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta ja yrittäjät odottavat liikevaihdon, henkilökunnan määrän, kannattavuuden ja investointien määrän kasvavan tänä vuonna. Erityisesti Turun seudulla talousodotukset ovat korkealla. Turun telakan tilanteen uskotaan vaikuttavan positiivisesti varsinkin Turussa ja ympäristökunnissa

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste kertoo, että varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta kaikilla Maakuntaennusteessa käytetyillä mittareilla. Yrittäjien talousodotukset ovat nousussa jo toista vuotta peräkkäin. Odotukset ovat tällä vuosikymmenellä olleet korkeammalla vain vuonna 2011.

Erityisesti yrittäjien kannattavuuden kasvuodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta, kun kannattavuusodotusten saldoluku on noussut viime vuodesta 10 yksikköä saldolukuun 25. Liikevaihto-odotusten saldoluku on 34 ja siinä on nousua 6 yksikköä viime vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärän odotusten saldoluku on 12 ja se on 4 yksikköä viimevuotista korkeampi. Niin ikään yrittäjien investointiodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta, kun saldoluku 8 on noussut 5 yksikköä.

Seutukuntavertailussa toiveikkaimpia ovat Turun seudulla toimivat yrittäjät ja vähiten toiveikkaita vakkasuomalaiset yrittäjät. Talousodotusten saldoluvut ovat kuitenkin pääosin parantuneet viime vuodesta ja lähes kaikki saldoluvut ovat myös eri seutukunnissa plussalla. Toimialavertailussa toiveikkaimpia talousodotuksissaan ovat tänä vuonna teollisuudessa toimivat yrittäjät. Yrityskokoluokittain tarkasteltuna talousodotukset ovat sitä korkeammalla, mitä isomman yrityskokoluokan yrityksestä on kyse. 

– Erityisesti Turun alueella telakan hyvä tilanne näyttää vaikuttavan konkreettisesti yritysten liikevaihtoa lisäävästi ja muuallakin maakunnassa myönteisesti yleiseen ilmapiiriin. Maakuntaennusteen tulokset vahvistavat myös, että Yrittäjien jäsenyrityksillä on suuri merkitys uusien työpaikkojen luomisessa Varsinais-Suomessa, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter. Maakuntaennusteen vastausten perusteella Varsinais-Suomeen voidaan arvioida syntyvän tänäkin vuonna tuhansia uusia pk-yritysten luomia työpaikkoja.

Puolet Maakuntaennusteen vastaajista ilmoittaa Osuuspankin tärkeimmäksi pankkikumppanikseen, mikä kuvaa Osuuspankin vahvaa asemaa varsinaissuomalaisten yrittäjien tärkeimpänä pankkikumppanina. Yrittäjät arvostavat sekä pankki- että vahinkovakuutusyhtiökumppanin valinnassa eniten henkilökohtaisen palvelun laatua.

– Osuuspankki kuuntelee herkällä korvalla yrittäjiä. Haluamme jatkossakin palvella varsinaissuomalaisia yrittäjiä ja vastata heidän odotuksiinsa. Myös paikallisuuttamme arvostetaan, sillä 73 prosenttia Maakuntaennusteen vastaajista pitää melko tai erittäin tärkeänä sitä, että omassa kunnassa toimii paikallispankki, sanoo Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario. Maakuntaennusteen tulokset kertovat myös, että mobiili- ja verkkopalvelujen käyttö kasvaa henkilökohtaisen pankkiasioinnin rinnalla.

Varsinais-Suomen yrittäjyysilmapiiri sekä arviot kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä ovat parantuneet niin ikään edelleen viime vuodesta. Yrittäjyysilmapiiriltään parhaaksi seutukunnaksi nousi tänä vuonna Turun seutu ja parhaaksi kunnaksi Lieto.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2017 on kokonaisuudessaan erillisessä liitteessä.

Lisätietoja:
Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puhelin 050 551 2874
Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter, puhelin 044 296 9071

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä nyt 18. kerran. Vuoden 2017 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 1.−15.11.2016 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 7.656 jäsenelle, joiden sähköpostiosoitteet olivat käytössä. Heistä 14,7 prosenttia eli 1.129 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste kertoo, että varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta kaikilla Maakuntaennusteessa käytetyillä mittareilla – liikevaihto, kannattavuus, henkilöstömäärä ja investoinnit.
Tweettaa
Yrittäjien talousodotukset ovat nousussa jo toista vuotta peräkkäin. Odotukset ovat tällä vuosikymmenellä olleet korkeammalla vain vuonna 2011.
Tweettaa
Seutukuntavertailussa toiveikkaimpia ovat Turun seudulla toimivat yrittäjät ja vähiten toiveikkaita vakkasuomalaiset yrittäjät.
Tweettaa
Toimialavertailussa toiveikkaimpia talousodotuksissaan ovat tänä vuonna teollisuudessa toimivat yrittäjät.
Tweettaa
Yrityskokoluokittain tarkasteltuna talousodotukset ovat sitä korkeammalla, mitä isomman yrityskokoluokan yrityksestä on kyse.
Tweettaa
Maakuntaennusteen vastausten perusteella Varsinais-Suomeen voidaan arvioida syntyvän tänäkin vuonna tuhansia uusia pk-yritysten luomia työpaikkoja.
Tweettaa
Osuuspankin asema on vahva varsinaissuomalaisten yrittäjien tärkeimpänä pankkikumppanina, kun puolet vastaajista ilmoittaa Osuuspankin ensisijaiseksi pankikseen.
Tweettaa
Yrittäjyysilmapiiriltään parhaaksi seutukunnaksi nousi tänä vuonna Turun seutu ja parhaaksi kunnaksi Lieto.
Tweettaa

Lainaukset

Erityisesti Turun alueella telakan hyvä tilanne näyttää vaikuttavan konkreettisesti yritysten liikevaihtoa lisäävästi ja muuallakin maakunnassa myönteisesti yleiseen ilmapiiriin. Maakuntaennusteen tulokset vahvistavat myös, että Yrittäjien jäsenyrityksillä on suuri merkitys uusien työpaikkojen luomisessa Varsinais-Suomessa.
Hanna Munter, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Osuuspankki kuuntelee herkällä korvalla yrittäjiä. Haluamme jatkossakin palvella varsinaissuomalaisia yrittäjiä ja vastata heidän odotuksiinsa. Myös paikallisuuttamme arvostetaan, sillä 73 prosenttia Maakuntaennusteen vastaajista pitää melko tai erittäin tärkeänä sitä, että omassa kunnassa toimii paikallispankki.
Olli-Pekka Saario, toimitusjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki