Evac-konserni ja Uson Marine yhdistävät voimansa tarjotakseen asiakkaille entistä paremman palveluverkoston ja laajemman ratkaisuvalikoiman

Evac-konserni, maailman johtava meri-, offshore- ja rakennusalan integroitujen jätteen-, jäteveden- ja vedenhallintajärjestelmien toimittaja, on ostanut Uson Marinen. Hankinnan odotetaan lisäävän Espoossa pääkonttoriaan pitävän Evacin markkinaosuutta kuiva- ja märkäjätteen käsittelyjärjestelmien toimittajana sekä vahvistavan konsernin asemaa pienten ja keskisuurten meri- ja offshore-alusten markkinoilla. Sekä Evacin että Uson Marinen asiakkaat hyötyvät hankinnan seurauksena paranevasta palveluverkosta ja laajenevasta ratkaisuvalikoimasta. Tämän hankinnan jälkeen Evac-konsernin liikevaihto ylittää 110 MEUR.

Uson Marine toimittaa kuiva- ja märkäjätteen käsittelyjärjestelmiä, kuten ruokajätejärjestelmiä, meri- ja offshore-teollisuudessa toimiville asiakkaille. Vuonna 1983 perustetun yrityksen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,6 MEUR (64 MSEK). Uson Marinella on toimistot Tukholmassa ja Oslossa sekä edustajia 21 maassa viidellä eri mantereella. Yrityksellä on erittäin vahva markkina-asema ja erityisen hyvät suhteet asiakkaisiin, varsinkin sellaisissa segmenteissä kuin kauppa- ja matkustaja-alukset, merivoimat, erikoisalukset sekä offshore-alukset ja -lautat. 

Markkinoiden kasvu

Kestävää ja ympäristöä säästävää toimintaa tukevien cleantech-ratkaisujen kysyntä lisääntyy offshore-, meriteollisuus- ja jokialustoimijoiden keskuudessa kiristyvän lainsäädännön ja kasvavan julkisen kiinnostuksen myötä. Kysynnän lisääntyminen on tukenut Evacin kasvua niin, että yrityksen liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 40 %. Uson Marinen hankkiminen tukee kasvua vahvistamalla resursseja sekä asiakaspalvelukykyä.

”Kysyntä ei kohdistu vain uusiin rakennettaviin aluksiin, vaan nyt päivitettyjä laitteistoja asennetaan myös uudistettaviin vanhoihin aluksiin. Uson Marinella on paljon kokemusta esimerkiksi rahtialusten kuiva- ja ruokajätejärjestelmien uudistustöistä, mikä vahvistaa Evac-konsernin asiantuntemusta”, selittää Evac-konsernin presidentti ja toimitusjohtaja Tomi Gardemeister.

Evac on markkinajohtaja meri- ja offshore-teollisuuden asiakkaiden kuiva- ja märkäjätteen käsittelyjärjestelmien toimittajana. Tämän hankinnan myötä asemamme vahvistuu entisestään”, jatkaa Tomi Gardemeister.

Pienille ja keskisuurille aluksille tarjottava valikoima kasvaa

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu kattaa kaikki meri- ja offshore-teollisuuden cleantech-tarpeet, mukaan lukien alipainejärjestelmät ja jätevedenkäsittelyn, kuiva-, märkä- ja ruokajätteen hallinnan sekä makean veden tuotannon. ”Uson Marinen tuotteet lisäävät valikoimaan uusia kompakteja ruoka- ja keittiöjätteen keräys- ja käsittely-yksiköitä sekä erilaisia kiinteän kuivajätteen käsittelylaitteistoja. Nämä järjestelmät täydentävät Evacin nykyistä valikoimaa ja strategiaamme erinomaisesti”, sanoo Uson Marinen toimitusjohtaja (CEO) Claes Rudling. ”Jätteet keräävien, lajittelevien, tiivistävien ja varastoivien kuiva- ja märkäjätteen käsittelyjärjestelmien avulla asiakkaat voivat minimoida lautalla tai laivalla tapahtuvan jätteenkäsittelyn kustannukset ja työvoimatarpeen. Se auttaa asiakkaita täyttämään asianmukaiset määräykset ja säännökset sekä pienentämään toiminnan ympäristölle aiheuttamia seurauksia.”

Uson Marinen toimitusjohtaja Claes Rudling jatkaa nykyisessä tehtävässään.

Evac lyhyesti

Evac on maailman johtava meri-, offshore- ja rakennusalan integroitujen jätteen-, jäteveden- ja vedenhallintajärjestelmien toimittaja. Yritys on toteuttanut yli 20 000 meri-, 1 500 offshore- ja 2 000 rakennusalan projektia eri puolilla maailmaa. Evacilla on työntekijöitä Brasiliassa, Kiinassa, Koreassa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä lisäksi edustajia yli 40 maassa. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli 98 miljoonaa euroa.

Yhteydenotot:

Tomi Gardemeister
Evac-konsernin toimitusjohtaja (CEO) ja presidentti
Matkapuhelin: +358 405 590746
Sähköposti: tomi.gardemeister(at)evac.com

Kuvateksti

Henkilöt vasemmalta oikealle: Tomi Gardemeister, Presidentti ja CEO, Evac Group; Christoffer Zilliacus, Johtaja, IK Investment Partners, Evac Groupin omistaja; 
Lars U:son Lundberg, Uson Marinen perustaja;
Olle Lundberg, CEO, GLD Holding AB;
Claes Rudling, CEO, Uson Marine Group

Carita Lehmusmetsä
Director, Marketing and Communications
Evac Group
Sinimäentie 14, 02630 Espoo, Finland
Mobile +358 44 761 9559
Email: carita.lehmusmetsa@evac.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Evac on maailman johtava meri-, offshore- ja rakennusalan integroitujen jätteen-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmien toimittaja. Olemme toteuttaneet yli 20 000 meri-, 2 000 offshore- ja 2 000 rakennusalan asiakasprojektia ympäri maailman. Meillä on työntekijöitä Brasiliassa, Kiinassa, Koreassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä edustajia yli 40 maassa.