ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Evia Oyj on saanut tänään 1.8.2005 tietoonsa seuraavat arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaiset ilmoitukset omistusosuuksien muuttumisista: Arto Liinpään omistus Evia Oyj:n osakekannasta on pudonnut 43,6 prosentista 0 prosenttiin ja Stratexi Oy:n (Y-tunnus 0686054-6) omistus Evia Oyj:n osakekannasta on noussut 0 prosentista 43,6 prosenttiin. Evia Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 465 000 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni. Evia Oyj Jari Torvelainen, toimitusjohtaja Lisätietoja: Jari Torvelainen Puh. 040 555 5553, (09) 12551 Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit