EVIA OYJ:N IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004

Evia Oyj julkaisee vuoden 2005 osavuosikatsauksensa ja tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetään IFRS-standardeihin siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset vuoden 2004 avaavaan taseeseen, taseeseen 31.12.2004 sekä vuoden 2004 tuloslaskelmaan. Tämä IFRS-standardien mukainen taloudellinen informaatio on laadittu tiedotteen laatimishetkellä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Osavuosijaksoja koskevat vertailuluvut vuodelta 2004 esitetään kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä. Tuloslaskelma ja tase IFRS-standardeihin siirtyminen ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia Evia Oyj konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen 2004. Työ- ja alihankintavarastojen esitystapaa on muutettu. Vertailuvuoden tiedoissa sekä jatkossa työ- ja alihankintavarastot esitetään tuloslaskelmassa varaston muutoksena ja taseessa vaihto-omaisuutena. Keskeiset muutokset konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin esitetään taulukko-osan jälkeen. Omaan pääomaan muutoksilla ei ollut vaikutusta. Segmentit Evia Oyj -konsernissa on IAS 14:n mukaisesti ensisijaisina segmentteinä liiketoiminta-alueittain yhtiöt: Evia Helsinki Oy, Axel Digital Oy ja Evia Oyj. Evia Helsinki Oy tuottaa integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan. Axel Digital Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Yhtiö toimii Frame Graphics –toiminimellä. Evia Oyj tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. IFRS:n mukaiset luvut ovat tilintarkastamattomia. KESKEISET VAIKUTUKSET KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEISIIN Liikearvo IFRS 3:n mukaisesti liikearvoa ei enää poisteta säännöllisesti, vaan tehdään liikearvon arvonalentumistesti. Jos jonkin liiketoiminnan tulevaisuudessa odotettava liiketoiminnan kassavirta on alhaisempi kuin vastaava liikearvon tasearvo, arvonalentuminen kirjataan kuluna tuloslaskelmaan. Liikearvo testataan vähintään kerran vuodessa 31.12. Vuoden 2004 tilinpäätökseen tehtiin 418 000 euron arvonalennus. Liikearvon määrä 31.12.2004 on 1 350 000 euroa. Tuloverot IAS 12:n mukaisesti laskennalliset verot kirjataan taseeseen kirjatuista väliaikaisista eroista. Evia Oyj:n vahvistetut tappiot per 31.12.2004 ovat 2,6 milj. euroa. Ne vanhenevat pääosin vuonna 2012. Laskennallista verosaamista on arvioitu siltä osin kuin sitä todennäköisesti voidaan hyödyntää. Ko. verosaamista ei ole kirjattu 1.1.2004 eikä 31.12.2004 taseeseen. Tilannetta arvioidaan jatkossa konsernin tuloskehitys huomioonottaen. Laskennallista verovelkaa ei vahvistetut tappiot huomioonottaen synny toistaiseksi. Eläkevastuut Konsernin eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia. Poikkeuksena ovat Suomen Työeläkelain (TEL) mukaiset etuuspohjaiset työkyvyttömyyseläkejärjestelyt, jotka tulee kirjata IAS 19:n mukaisesti velaksi eläkevakuutusyhtiön laskelmien mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi joulukuussa 2004 työkyvyttömyysvelkaan muutoksia, joiden perusteella ko. velka muutetaan pääosin maksuperusteiseksi 1.1.2006 alkaen. Konsernin suurtyönantaja on Evia Helsinki Oy. Työkyvyttömyysvelan osuus yhtiössä jäi pieneksi eikä sitä kirjattu. Muut vuokrasopimukset Evia Oyj:llä on osoitteessa Bulevardi 6, Helsinki, vuokratilaa määräaikaisella vuokrasopimuksella 31.12.2008 asti. Tila on pääosin alivuokrattuna. Sopimusten keston mukainen vuokraero on kirjattu vuokratappiovarauksena lyhytaikaisiin varauksiin (IAS 37). Vuokratappiovarauksen määrä 31.12.2004 on 135 000 euroa. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mika Sarimo puh. 050 395 0050, (09) 1255 2200 e-mail: mika.sarimo@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet Taulukot oheisessa pdf-versiossa.

Liitteet & linkit