EVIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2005

Evia Oyj:n pörssitiedote 16.8.2005 EVIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2005 Evia Oyj -konsernin kannattavuus ja rahoitusasema paranivat. Ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti laski liikevaihtoa. - Evia Oyj –konsernin liikevoitto oli 0,27 milj. euroa (0,15 Me, +82,0 %) - Evia Oyj -konsernin liikevaihto oli 6,45 milj. euroa (7,31 Me, -11,8 %). - Liiketoiminnan rahavirta oli 0,69 milj. euroa (0,08 Me, +804 %) - Evia Helsinki Oy:n liiketulos oli 0,87 milj. euroa (0,72 Me, +20,1 %). - Evia Helsinki Oy:n myyntikate per henkilö oli 53 351 euroa (53 315 e, +0,1 %). (suluissa 1-6/2004 ja muutos edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna) Evia Oyj:n hallitus arvioi, että konsernin liiketulos 1-9/2005 ja koko vuoden 2005 liiketulos ovat merkittävästi parempia kuin vuonna 2004. Arvio perustuu konsernin kustannustehokkuuden paranemiseen, poistorasituksen vähenemiseen ja myytyjen kansainvälisten toimintojen vuonna 2004 aiheuttamien tappioiden poistumiseen. AVAINLUVUT ks. pdf-liite Evia Oyj:n toimitusjohtajan Jari Torvelaisen kommentit osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä: ”Vuosi 2005 on sujunut Eviassa odotusten mukaisesti. Mediamainonnan kasvu vaikutti myös Evian liiketoiminnan myönteiseen kehittymiseen. Ydinliiketoimintoihin kuulumattomien osien myynti ja toiminnan tehostaminen ovat parantaneet kannattavuutta huomattavasti. Tavoitteenamme on edelleen parantaa kannattavuutta, mutta aiomme vähitellen myös kasvattaa hallitusti liikevaihtoa ja myyntikatetta. Kasvun perustana on evialainen integroidun markkinointiviestinnän toimintamalli. Meillä on yhdessä yhtiössä markkinoiden monipuolisin markkinointiviestinnän asiantuntemus. Kilpailuasemaamme vahvistaa monipuolinen osaamisemme digitaalisen viestinnän liittämisessä asiakasratkaisuihimme. Eri osaamisalueiden asiantuntijoiden saumaton yhteistyö tuottaa näin tehokkaasti asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivat ja toimivat brändin ja maineenhallinnan ratkaisut. Malli on osoittanut toimivuutensa asiakkuuksien kehittämisessä ja uusasiakashankinnassa. Jo suurimmalle osalle asiakkaitamme toteutetaan integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja. Evia Oyj:n kannattavuutta rasittavat vielä nykyiseen liiketoimintaan liittymättömät hallintokulut. Näistä merkittävimpiä ovat Bulevardi 6:n edelleenvuokrauksesta aiheutuneet kulut, jotka jatkuvat korkeintaan vuoden 2008 loppuun saakka. Kuluista on tehty 0,14 miljoonan euron varaus. Evian kannattavuuden parantuminen näkyy myös vuoden 2005 loppupuolella. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen ja koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin viime vuonna.” IAS/IFRS-raportointi Evia Oyj siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Tämän raportin vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja. 28.4.2005 julkaistiin tiedote, jossa esitettiin IFRS-standardeihin siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset vuoden 2004 avaavaan taseeseen, taseeseen 31.12.2004 sekä vuoden 2004 tuloslaskelmaan. Osavuosijaksoja koskevat vertailuluvut vuodelta 2004 esitetään kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä. Segmentit Evia Oyj -konsernissa on IAS 14 -standardin mukaisesti ensisijaisina segmentteinä liiketoiminta-alueittain yhtiöt: konsernin emoyhtiö Evia Oyj, Evia Helsinki Oy ja Frame Graphics Oy (aikaisemmin Axel Digital Oy). Evia Helsinki Oy tuottaa integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan. Frame Graphics Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Evia Oyj tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Liikevaihto ja myyntikate Evia Oyj -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2005 oli 6,45 milj. euroa (7,31 Me). Liikevaihto laski 11,8 % edellisen vuoden vastaavan kauden liikevaihtoon verrattuna. Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti sekä Arabiemiirikuntien liiton kanssa marraskuussa 2001 solmittu e-learningratkaisujen toimittamista koskevan sopimuksen päättyminen maaliskuussa 2005. Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin (ks. pdf-liite) Evia Oyj -konsernin liiketoimintaa kuvaa hyvin myös myyntikatteen kehittyminen, koska liikevaihtoon sisältyy asiakkaille alihankintoina teetettyjen töiden läpilaskutus, joiden määrä saattaa vaihdella. Myyntikateluku muodostuu pääasiallisesti Evian oman työn laskutuksesta. Lukuun sisältyy jonkin verran myös alihankinta- ja mediapalkkioita, mutta niiden osuus ei ole merkittävä. Myyntikatteen jakautuminen yhtiöittäin (ks. pdf-liite) Tuloskehitys Evia Oyj -konsernin liikevoitto oli 0,27 milj. euroa (0,15 Me). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli 82,0 %. Konsernin kulut tammi-kesäkuussa olivat 4,08 milj. euroa (5,01 Me), laskua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 18,7 %. Kulujen laskuun vaikuttivat ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen myynti ja toiminnan tehostaminen. Liiketuloksen jakautuminen yhtiöittäin (ks. pdf-liite) Evia Oyj –konsernin tulos ennen veroja oli 0,21 milj. euroa (0,12). TASE Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 5,56 milj. euroa (6,98 Me). Alihankintavarastojen muutos tammi-kesäkuussa oli -0,21 milj. euroa ja työvarastojen muutos -0,58 milj. euroa, varastojen muutos oli yhteensä -0,79 milj. euroa. Varastojen arvot 30.6.2005 olivat: työvarasto 0,44 milj. euroa, alihankintavarasto 0,12 milj. euroa, yhteensä 0,56 milj. euroa. Rahoitusasema Konsernin rahoitusasema parani huomattavasti edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Rahoitusaseman parantumiseen vaikuttivat pääasiallisesti kannattavuuden parantuminen ja käyttöpääoman muutos. Rahoituksen keskeiset tunnusluvut (ks. pdf-liite) Säännöllisistä liikearvojen poistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. Konsernin henkilöstö Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 63 % (57 %). Henkilömäärä 1.1.2005 oli 90 ja 30.6.2005 91. Keskimäärin henkilöstöä oli 89 (107). Emoyhtiö Evia Oyj:n henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 5 (7). Liiketoiminnan kehittyminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) Evia Oyj Konsernin emoyhtiö Evia Oyj toimii holdingyhtiönä ja tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Evia Oyj:n liiketappio tammi-kesäkuussa 2005 oli 0,62 milj. euroa (-0,52 Me). Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 5 henkilöä (7). Evia Oyj:n kulut olivat katsauskaudella 0,57 milj. euroa (0,55 Me). Hallintokuluista merkittävimpiä ovat Bulevardi 6 edelleenvuokrauksesta aiheutuneet kulut, jotka jatkuvat korkeintaan vuoden 2008 loppuun saakka. Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Arto Liinpää. Toimitusjohtaja Mika Sarimo irtisanoutui tehtävästään 27.6.2005. Evia Oyj:n hallitus nimitti 1.8.2005 Evia Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Jari Torvelaisen 1.8.2005 alkaen. Evia Helsinki Oy Evia Helsinki Oy tuottaa integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan. Strategisia painopistealueita ovat yhtiön aseman vahvistaminen sisältöliiketoiminnassa, asiakkuuksien vahvistaminen, henkilöstön kehittäminen, kannattavuuden parantaminen sekä johtamisen ja toimintatavan kehittäminen. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloitettu yhteistyö Kontaktointitoimisto Toisen kanssa laajentaa Evia Helsingin integroidun markkinointiviestinnän asiantuntemusta ja mahdollisuuksia tuottaa uusia tehokkaita media- ja viestintäratkaisuja. Evia Helsinki Oy:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2005 oli 6,07 milj. euroa (6,83 Me), laskua edellisestä vuodesta 11,2 %. Yhtiön myyntikate oli 4,11 milj. euroa (4,91 Me), laskua edellisestä vuodesta 16,2 %. Evia Helsinki Oy:n Suomen liiketoimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2005 oli 6,03 milj. euroa (6,21 Me). Laskua oli edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 %. Suomen toimintojen myyntikate oli 4,07 milj. euroa (4,28 Me). Laskua oli edelliseen vuoteen verrattuna 4,9 %. Yhtiön liikevoitto oli 0,87 milj. euroa (0,72 Me), kasvua 20,1 %. Myyntikate per henkilö oli 53 351 euroa (53 315). Vuoden 2004 vertailulukuihin sisältyvät vielä teknologia- ja järjestelmäkehitys sekä e-learningliiketoiminta. Evia Helsinki Oy:n palveluksessa oli tammi-kesäkuussa 2005 keskimäärin 77 (92) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 91,9 % ja henkilöstöstä 86,5 %. Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Mika Sarimo irtisanoutui tehtävästään 27.6.2005. Evia Oyj:n hallitus nimitti 1.8.2005 Evia Helsinki Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Jari Torvelaisen 1.8.2005 alkaen. Frame Graphics Oy Frame Graphics Oy (aikaisemmin Axel Digital Oy) keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Frame Graphicsin toiminnan kehittämisalueita ovat asiakkuudet, henkilöstö, laatu ja kannattavuus. Frame Graphics Oy:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2005 oli 0,53 milj. euroa (0,60 Me, -10,7 %). Yhtiön myyntikate oli 0,40 milj. euroa (0,51 Me, -22,5 %). Yhtiön liikevoitto tammi-kesäkuussa 2005 oli 0,02 milj. euroa (0,11 Me, -80,5 %). Liikevaihdon laskun syynä oli pääosin tv-mainostuotannon väheneminen. Liikevoitto pieneni myös elokuvajälkituotantoon tapahtuvaan liiketoimintaan tehtyjen kehitysinvestointien vuoksi. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7 (8) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,1 % ja henkilöstöstä 7,9 %. Frame Graphics Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju. Osakkeet Katsauskauden aikana Evia Oyj:n osakkeista 466 430 kappaletta vaihtoi omistajaa Helsingin Pörssin I-listalla. Vaihto on 13,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihdon arvo oli 0,62 milj. euroa ja osakkeen keskikurssi 1,33 euroa. Alin kurssi oli 1,06 euroa tammikuussa ja ylin kurssi 1,53 euroa toukokuussa. Evia Oyj:n osakerekisterissä oli 530 osakkeenomistajaa 30.6.2005. Hallinto Yhtiökokouksessa 1.4.2005 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen ekonomi Arto Liinpää, FM, MBA Jari Torvelainen ja ekonomi Jukka Virta. Tilintarkastajiksi valittiin BDO FinnPartners Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tarkastajana Pertti Hiltunen, KHT sekä Erkki Mitro, KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin Hannu Riippi, KHT. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Liinpää ja varapuheenjohtajaksi Jari Torvelainen. Evia Oyj:n ja Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Mika Sarimo irtisanoutui tehtävistään 27.6.2005. Evia Oyj:n hallitus kutsui 1.8.2005 FM, MBA Jari Torvelaisen Evia Oyj:n ja Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajaksi 1.8.2005 alkaen. Yhtiökokous 1.4.2005 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutukseen perustuvan velkakirjojen vaihdon tai osakemerkinnän seurauksena tapahtuva yhtiön osakepääoman korotus voisi olla enintään 693 000 euroa. Hallituksella on vaihtovelkakirjalainaa otettaessa, optio-oikeuksia annettaessa sekä osakepääomaa uusmerkinnällä korotettaessa oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja -järjestelyjen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen tai avainhenkilöiden palkitseminen. Hallituksella on myös oikeus päättää, mihin hintaan ja millä muilla ehdoin vaihtovelkakirjalainan ottaminen, optio-oikeuksien antaminen tai osakepääoman uusmerkinnällä korottaminen tapahtuu. Samoin hallituksella on oikeus päättää, että osakkeita voidaan uusmerkinnässä merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Jari Torvelaisen 100-prosenttisesti omistama Stratexi Oy osti 1.8.2005 tehdyllä kaupalla Arto Liinpäältä 1 509 850 Evia Oyj:n osaketta. Osakekaupan jälkeen Stratexi Oy on Evia Oyj:n suurin osakkeenomistaja. Omistusosuus on 43,6 prosenttia. Evia Oyj:n hallitus kutsui 1.8.2005 Jari Torvelaisen Evia Oyj:n ja Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajaksi 1.8.2005 alkaen. Evia Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 10.8.2005 sulautussuunnitelman, jonka mukaan Evia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Evia Helsinki Oy sulautuu emoyhtiöönsä Evia Oyj:öön. Evia Helsinki Oy:n hallitus on päättänyt osaltaan sulautumisesta 10.8.2005. Sulautuminen toteutetaan konsernin liiketoiminnallisen tehokkuuden lisäämiseksi ja kokonaiskustannusten säästämiseksi. Sulautumisen yhteydessä ei anneta sulautumisvastiketta. Sulautuminen pyritään saamaan voimaan 31.12.2005 mennessä. Evia Helsinki myi elokuun alussa käyttöpalveluliiketoimintansa sekä siihen sisältyvät laitteet ja ohjelmistot ja asiakassopimukset CH5 Finland Oy:lle. Kauppahinnalla ei ole merkitystä Evia Helsinki Oy:n tulokseen. Tilikauden 2005 näkymät Evia Oyj:n hallitus arvioi, että konsernin liiketulos 1-9/2005 ja koko vuoden 2005 liiketulos ovat merkittävästi parempia kuin vuonna 2004. Arvio perustuu konsernin kustannustehokkuuden paranemiseen, poistorasituksen vähenemiseen ja myytyjen kansainvälisten toimintojen vuonna 2004 aiheuttamien tappioiden poistumiseen. Internet Tämä tiedote on myös internetsivulla www.evia.fi/sijoittajatiedot. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Torvelainen puh. 040 555 5553, (09) 1255 2200 e-mail: jari.torvelainen@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet Liitteenä taulukko-osa: (ks. pdf-liite) Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin oman pääoman muutoslaskelma Konsernin rahavirtalaskelma Segmenttitiedot Vastuusitoumukset Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat

Liitteet & linkit