EVIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Evian kannattavuus parani huomattavasti

Evia Oyj:n pörssitiedote 28.10.2005 klo 12.00 Evia Oyj -konsernin kannattavuus ja rahoitusasema suhteessa edelliseen vuoteen paranivat edelleen. Hallitus arvioi, että vuoden 2005 liiketulos tulee olemaan merkittävästi parempi kuin edellisen vuoden liiketulos. Ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti laski liikevaihtoa. - Evia Oyj -konsernin liikevoitto oli 0,001 milj. euroa (-0,55 Me, 100,2 %) - Evia Oyj -konsernin liikevaihto oli 8,40 milj. euroa (9,18 Me, -8,6 %) - Liiketoiminnan rahavirta oli 0,31 milj. euroa (-0,33 Me, 193,9 %) - Evia Helsinki Oy:n liiketulos oli 0,86 milj. euroa (0,40 Me, 116,6 %) - Evia Helsinki Oy:n myyntikate per henkilö oli 70 896 euroa (68 682 e, 3,2 %) (Suluissa 1-9/2004 ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna) Evia Oyj:n hallitus arvioi, että vuoden 2005 liiketulos tulee olemaan merkittävästi parempi kuin viime vuoden liiketulos. Arvio perustuu vuoden viimeisen neljänneksen tarjous- ja tilauskantaan, konsernin kustannustehokkuuden parantumiseen, poistorasituksen vähenemiseen ja myytyjen kansainvälisten toimintojen vuonna 2004 aiheuttamien tappioiden poistumiseen. AVAINLUVUT (kts pdf-liite) Evia Oyj:n toimialalla liiketoiminnan kausivaihtelut ovat merkittäviä. Tuloksellisesti parhaita ovat yleensä ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes. Huonoin kausi on useimmiten vuoden kolmas neljännes. Vuonna 2005 Evia Oyj -konserni paransi kannattavuuttaan selkeästi vuoden ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen. Toisen neljänneksen liiketulos oli lähes edellisen vuoden tuloksen tasolla. Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen kehittymiseen vaikuttaa myös jonkin verran se, kuinka paljon ulkona olevasta tarjouskannasta saadaan tilauksia vielä vuoden 2005 puolelle. Evia Oyj:n toimitusjohtajan Jari Torvelaisen kommentit osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä: ”Evian kannattavuus on parantanut huomattavasti viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vuoden 2005 liiketuloksen arvioidaan muodostuvan merkittävästi paremmaksi kuin edellisen vuoden tuloksen. Tulevaisuuden näkymiä parantavat nykyasiakkaille tehdyn työn ennakoidun kasvun lisäksi myös onnistumiset asiakashankinnassa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana aloitimme yhteistyön kuuden uuden asiakkaan kanssa. Esimerkiksi Aurinkomatkojen kanssa uudistamme yhtiön verkkosivuja ja toteutamme Sonylle paikallisen mainonnan ja muun myynninedistämisen toimenpiteitä. Edellisen vuoden tapaan Evia toteuttaa useiden yritysten vuosikertomuksia, uusimpina muun muassa Neste Oilin ja Perloksen. Uusien asiakkuuksien tuoman vuotuisen myyntikatteen arvioidaan olevan suurempi kuin katsauskauden aikana menetettyjen projektien arvioidun vuotuisen myyntikatteen. Konsernin tulosta rasittavat vielä nykyiseen liiketoimintaan liittymättömät emoyhtiön hallintokulut. Näistä merkittävimpiä ovat Bulevardi 6:ssa olevien toimitilojen edelleenvuokrauksesta aiheutuvat kulut, jotka jatkuvat korkeintaan vuoden 2008 loppuun saakka. Kuluista on tehty 0,14 miljoonan euron varaus. Tavoitteenamme on edelleen parantaa kannattavuutta, mutta kasvatamme myös hallitusti liikevaihtoa ja myyntikatetta. Integroidun markkinointiviestinnän toimintamallimme kehittyy jatkuvasti. Se on osoittanut toimivuutensa, kun teemme asiakkaillemme markkinointiviestinnän ratkaisuja.” IAS/IFRS-raportointi Evia Oyj siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Tämän raportin vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja. 28.4.2005 julkaistiin tiedote, jossa esitettiin IFRS-standardeihin siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset vuoden 2004 avaavaan taseeseen, taseeseen 31.12.2004 sekä vuoden 2004 tuloslaskelmaan. Vuoden 2004 vertailuluvut esitetään kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä. Segmentit Evia Oyj -konsernissa ovat IAS 14 -standardin mukaisesti ensisijaisina segmentteinä liiketoiminta-alueittain yhtiöt: konsernin emoyhtiö Evia Oyj, Evia Helsinki Oy ja Frame Graphics Oy (aikaisemmin Axel Digital Oy). Evia Helsinki Oy tuottaa integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan. Frame Graphics Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Evia Oyj tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Liikevaihto ja myyntikate Evia Oyj -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2005 oli 8,40 milj. euroa (9,18 Me). Liikevaihto laski 8,6 % edellisen vuoden vastaavan kauden liikevaihtoon verrattuna. Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti sekä Arabiemiirikuntien liiton kanssa marraskuussa 2001 solmittu e-learningratkaisujen toimittamista koskevan sopimuksen päättyminen maaliskuussa 2005. Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin (kts pdf-liite) Evia Oyj -konsernin liiketoimintaa kuvaa hyvin myyntikatteen kehittyminen, koska liikevaihtoon sisältyy asiakkaille alihankintoina teetettyjen töiden läpilaskutus, joiden määrä saattaa vaihdella. Myyntikate muodostuu pääasiallisesti Evian oman työn laskutuksesta. Lukuun sisältyy jonkin verran myös alihankinta- ja mediapalkkioita, mutta niiden osuus ei ole merkittävä. Myyntikatteen jakautuminen yhtiöittäin (kts pdf-liite) Tuloskehitys Evia Oyj -konsernin kannattavuus parani merkittävästi edellisen vuoden vastaavan aikaan verrattuna, liikevoitto oli 0,001 milj. euroa (-0,55 Me). Konsernin kulut tammi-syyskuussa olivat 6,02 milj. euroa (7,41 Me), laskua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 18,7 %. Kulujen vähenemiseen vaikuttivat ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen myynti, poistojen alentuminen ja toiminnan tehostaminen. Liiketuloksen jakautuminen yhtiöittäin (kts pdf-liite) TASE Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 5,15 milj. euroa (6,13 Me). Alihankintavarastojen muutos tammi-syyskuussa oli +0,01 milj. euroa ja työvarastojen muutos +0,06 milj. euroa, varastojen muutos oli yhteensä +0,07 milj. euroa. Varastojen arvot 30.9.2005 olivat: työvarasto 0,56 milj. euroa ja alihankintavarasto 0,14 milj. euroa, yhteensä 0,71 milj. euroa. Rahoitusasema Konsernin rahoitusasema parani huomattavasti edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Rahoitusaseman paranemiseen vaikuttivat pääasiallisesti kannattavuuden paraneminen ja käyttöpääoman muutos. RAHOITUKSEN KESKEISET TUNNUSLUVUT (kts pdf-liite) Säännöllisistä liikearvojen poistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. Konsernin henkilöstö Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 61 % (56 %). Henkilömäärä 1.1.2005 oli 90 ja 30.9.2005 88. Keskimäärin henkilöstöä oli 89 (103). Emoyhtiö Evia Oyj:n henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 5 (7). Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin henkilöstömäärän ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Liiketoiminnan kehittyminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) Evia Oyj Konsernin emoyhtiö Evia Oyj toimii holdingyhtiönä ja tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Evia Oyj:n liiketappio tammi-syyskuussa 2005 oli 0,91 milj. euroa (-0,79 Me), ero johtuu pääasiallisesti Lahtinen & Mantereen noin 0,1 milj. euron myyntivoitosta, mikä sisältyy vuoden 2004 liiketulokseen. Evia Oyj:n kulut olivat katsauskaudella 0,83 milj. euroa (0,80 Me). Bulevardi 6:ssa sijaitsevien toimitilojen edelleenvuokrauksesta aiheutuneet kulut olivat 0,21 milj. euroa (0,18 Me). Nämä kulut jatkuvat korkeintaan vuoden 2008 loppuun saakka. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 5 henkilöä (7). Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Arto Liinpää ja toimitusjohtajana Jari Torvelainen 1.8.2005 alkaen. Evia Helsinki Oy Evia Helsinki Oy tuottaa integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan. Strategisia painopistealueita ovat yhtiön aseman vahvistaminen sisältöliiketoiminnassa, asiakkuuksien vahvistaminen, henkilöstön kehittäminen, kannattavuuden parantaminen sekä johtamisen ja toimintatavan kehittäminen. Evia Helsinki Oy:n liikevaihto tammi-syyskuussa 2005 oli 7,86 milj. euroa (8,51 Me, –7,6 %). Yhtiön myyntikate oli 5,46 milj. euroa (6,04 Me, –9,7 %). Evia Helsinki Oy:n Suomen liiketoimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2005 oli 7,83 milj. euroa (8,14 Me, –3,8 %). Suomen toimintojen myyntikate oli 5,42 milj. euroa (5,67 Me, –4,3 %). Yhtiön liikevoitto oli 0,86 milj. euroa (0,40 Me), kasvua 116,6 %. Myyntikate per henkilö oli 70 896 euroa (68 682). Vuoden 2004 vertailulukuihin sisältyvät teknologia- ja järjestelmäkehitys sekä e-learningliiketoiminta. Evia Helsinki Oy:n palveluksessa oli tammi-syyskuussa 2005 keskimäärin 77 (88) henkilöä. Yhtiön henkilömäärän vuoden viimeisellä neljänneksellä arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasolla. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 91,0 % ja henkilöstöstä 86,5 %. Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtaja on Jari Torvelainen 1.8.2005 alkaen. Frame Graphics Oy Frame Graphics Oy (aikaisemmin Axel Digital Oy) keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Frame Graphicsin toiminnan kehittämisalueita ovat asiakkuudet, henkilöstö, laatu ja kannattavuus. Frame Graphics Oy:n liikevaihto tammi-syyskuussa 2005 oli 0,78 milj. euroa (0,81 Me, -3,2 %). Yhtiön myyntikate oli 0,56 milj. euroa (0,66 Me, -14,8 %). Yhtiön liikevoitto tammi-syyskuussa 2005 oli 0,05 milj. euroa (0,11 Me, -58,9 %). Liikevaihdon laskun syynä oli pääosin tv-mainostuotannon väheneminen. Liikevoitto pieneni myös elokuvajälkituotantoon tehtyjen osaamisinvestointien vuoksi. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7 (8) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 9,0 % ja henkilöstöstä 7,9 %. Frame Graphics Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju. Osakkeet Katsauskauden aikana Evia Oyj:n osakkeista 2 281 380 kappaletta vaihtoi omistajaa Helsingin Pörssin I-listalla. Vaihto on 65,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. 1.8.2005 Jari Torvelaisen omistama Stratexi Oy osti Arto Liinpäältä 1 509 850 osaketta, joiden osuus on 43,6 % osakkeiden kokonaismäärästä. Koko osakevaihdon arvo oli 3,34 milj. euroa ja osakkeen keskikurssi 1,46 euroa. Alin kurssi oli 1,06 euroa tammikuussa ja ylin kurssi 1,65 euroa elokuussa. Evia Oyj:n osakerekisterissä oli 529 osakkeenomistajaa 30.9.2005. Hallinto Hallituksen puheenjohtajana toimii Arto Liinpää, varapuheenjohtajana Jari Torvelainen ja hallituksen jäsenenä Jukka Virta. Jukka Virta on ainoa hallituksen riippumaton jäsen, sen jälkeen kun Jari Torvelaisen 100-prosenttisesti omistama Stratexi Oy osti 43,6 prosenttia Evia Oyj:n osakekannasta 1.8.2005. Jari Torvelainen nimitettiin myös Evia Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.8.2005 alkaen. Tilintarkastajina toimivat BDO FinnPartners Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tarkastajana Pertti Hiltunen, KHT sekä Erkki Mitro, KHT ja varatilintarkastajana Hannu Riippi, KHT. Evia Oyj:n ja Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Mika Sarimo irtisanoutui tehtävistään 27.6.2005. Evia Oyj:n hallitus kutsui 1.8.2005 FM, MBA Jari Torvelaisen Evia Oyj:n ja Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajaksi 1.8.2005 alkaen. Hallituksen valtuutus Yhtiökokous 1.4.2005 valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutukseen perustuvan velkakirjojen vaihdon tai osakemerkinnän seurauksena tapahtuva yhtiön osakepääoman korotus voisi olla enintään 693 000 euroa. Hallituksella on vaihtovelkakirjalainaa otettaessa, optio-oikeuksia annettaessa sekä osakepääomaa uusmerkinnällä korotettaessa oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja -järjestelyjen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen tai avainhenkilöiden palkitseminen. Hallituksella on myös oikeus päättää, mihin hintaan ja millä muilla ehdoin vaihtovelkakirjalainan ottaminen, optio-oikeuksien antaminen tai osakepääoman uusmerkinnällä korottaminen tapahtuu. Samoin hallituksella on oikeus päättää, että osakkeita voidaan uusmerkinnässä merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Sulautumissuunnitelma Evia Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 10.8.2005 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Evia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Evia Helsinki Oy sulautuu emoyhtiöönsä Evia Oyj:öön. Evia Helsinki Oy:n hallitus on päättänyt osaltaan sulautumisesta 10.8.2005. Sulautuminen toteutetaan konsernin liiketoiminnallisen tehokkuuden lisäämiseksi ja kokonaiskustannusten säästämiseksi. Sulautumisen yhteydessä ei anneta sulautumisvastiketta. Sulautuminen pyritään saamaan voimaan 31.12.2005 mennessä. Käyttöpalveluliiketoiminnan myynti Evia Helsinki myi elokuun alussa käyttöpalveluliiketoimintansa sekä siihen sisältyvät laitteet, ohjelmistot ja asiakassopimukset CH5 Finland Oy:lle. Kauppahinnalla ei ole merkitystä Evia Helsinki Oy:n tulokseen. Tilikauden 2005 näkymät Evia Oyj:n hallitus arvioi, että vuoden 2005 liiketulos tulee olemaan merkittävästi parempi kuin edellisen vuoden liiketulos. Arvio perustuu vuoden viimeisen neljänneksen tarjous- ja tilauskantaan, konsernin kustannustehokkuuden parantumiseen, poistorasituksen vähenemiseen ja myytyjen kansainvälisten toimintojen vuonna 2004 aiheuttamien tappioiden poistumiseen. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Torvelainen puh. 040 555 5553, (09) 1255 2200 e-mail: jari.torvelainen@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet www.evia.fi/sijoittajille Liitteenä taulukko-osa: (kts pdf-liite) Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin oman pääoman muutoslaskelma Konsernin rahavirtalaskelma Segmenttitiedot Vastuusitoumukset Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat

Liitteet & linkit