EVIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2006 (IFRS)

YHTEENVETO

Heinä-syyskuu 2006
- Liikevaihto laski 1,43 milj. euroon (1,95 Me, -26,8 %).
- Myyntikate laski 1,18 milj. euroon (1,52 Me, -22,6 %).
- Liiketappio oli 0,74 milj. euroa (-0,27 Me, -171,7 %).
- Liiketappio oli -51,8 % liikevaihdosta.
- Tulos ennen veroja oli -0,76 milj. euroa (-0,31 Me, -147,2 %).
- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,35 milj. euroa (-0,38 Me, +7,9 %).
- Myyntikate per henkilö oli 12 511 euroa (16 889 e, -25,9 %).

Viimeiset 12 kuukautta (1-12 2005)
- Liikevaihto oli 11,93 milj. euroa (12,23 Me).
- Myyntikate oli 8,58 milj. euroa (8,76 Me).
- Liiketappio oli 0,33 milj. euroa (0,27 Me).
- Liiketappio oli -2,8 % liikevaihdosta.
- Tulos ennen veroja oli -0,44 milj. euroa (0,13 Me).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,64 milj. euroa (0,57 Me).
- Myyntikate per henkilö oli 90 337 euroa.

Myyntikate laski vuoden 2006 kolmannella vuosineljänneksellä 0,34 miljoonalla eurolla, pääosin siksi, että joidenkin merkittävien asiakkaiden vuoden 2006 kolmannelle neljännekselle suunnitellut projektit viivästyivät. Ulkona oleva tarjouskanta on 65 % suurempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tuloksen ja kannattavuuden laskuun vaikuttivat lisäksi henkilöstökulujen kasvu ja kulut, jotka liittyvät muuttoon uusiin toimitiloihin. Nykyisen tyhjäksi jäävän toimitilan vuokrasta on tehty 0,13 miljoonan euron kuluvaraus.

Viimeisen 12 kuukauden myyntikate on pysynyt lähes vuoden 2005 tasolla, mutta tulos on vuoden 2005 tulosta heikompi.

AVAINLUVUT (taulukko, kts. pdf-liite)

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Evia Oyj:n segmenttitietojen vertailuluvut sisältävät Evia Oyj:n ja 31.12.2005 Evia Oyj:hin sulautuneen Evia Helsinki Oy:n luvut. Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen.

Evia Oyj:n toimialalla liiketoiminnan kausivaihtelut ovat merkittäviä. Tuloksellisesti parhaita ovat yleensä ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes. Huonoin kausi on useimmiten juuri päättynyt vuoden kolmas neljännes.


Evia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Torvelainen:

’Evian heinä-syyskuun myyntikate ja kannattavuus ovat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna merkittävästi heikommalla tasolla. Henkilöstökulut kasvoivat asetetun noin 10 % kasvutavoitteen mukaan, mutta myynti kehittyi odotettua heikommin. Myyntiin on panostettu ja ulkona oleva tarjouskanta on 65 % suurempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Vuoden 2006 aikana korollisten velkojen määrä on vähentynyt yli miljoonalla eurolla 1,3 milj. eurosta 0,27 milj. euroon.

Asiakkaidemme projektityytyväisyys pysyi edelleen hyvällä tasolla (3,93, asteikolla 1–5).

Siirtyminen uusiin toimitiloihin vähentää kuluja merkittävästi vuoden 2007 aikana.’

LIIKEVAIHTO JA MYYNTIKATE

Evia Oyj -konsernin liikevaihto vuoden 2006 kolmannella vuosineljänneksellä laski 26,8 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1,43 milj. euroa (1,95 Me). Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 8,20 milj. euroa (8,40 Me).

Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako)
LIIKEVAIHTO (taulukko, kts. pdf-liite)


Evia Oyj -konsernin liiketoimintaa kuvaa hyvin myyntikatteen kehitys, koska liikevaihtoon sisältyy asiakkaille alihankintoina teetettyjen töiden läpilaskutus sekä freelancereiden kustannukset, joiden määrä saattaa vaihdella. Myyntikate muodostuu pääasiallisesti Evian oman työn laskutuksesta. Lukuun sisältyy jonkin verran myös alihankinta- ja mediapalkkioita, mutta niiden osuus ei ole merkittävä.

Evia Oyj -konsernin kolmannen neljänneksen myyntikate laski 22,6 % 1,18 milj. euroon (1,52 Me). Myyntikatteen lasku johtui siitä, että joidenkin merkittävien asiakkaiden vuoden 2006 kolmannelle vuosineljännekselle suunnitellut projektit siirtyivät. Konsernin myyntikate tammi-syyskuussa oli 5,85 milj. euroa (6,02 Me).

Myyntikatteen jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako)
MYYNTIKATE (taulukko, kts. pdf-liite)


TULOSKEHITYS

Evia Oyj -konsernin kolmannen neljänneksen liiketappio kasvoi edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -0,74 milj. euroa (-0,27 Me). Konsernin kulut heinä-syyskuussa olivat 1,87 milj. euroa (1,73 Me), nousua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 8,2 %. Kulujen lisääntyminen johtui pääasiallisesti henkilöstökulujen kasvusta (huomioiden ulkoistetuista palveluista johtuva 0,2 Me siirto henkilöstökuluista muihin kuluihin) ja kuluista, jotka liittyvät muuttoon uusiin toimitiloihin. Nykyisen tyhjäksi jäävän toimitilan vuokrasta on tehty 0,13 miljoonan euron kuluvaraus.

Konsernin tammi-syyskuun liiketappio oli 0,60 milj. euroa (liikevoitto 0,001 Me).

Liiketuloksen jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako)
LIIKEVOITTO (taulukko, kts. pdf-liite)

Evia Oyj -konsernin kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,76 milj. euroa (-0,31 Me). Tulos ennen veroja tammi-syyskuulta oli -0,67 milj. euroa (-0,10 Me).


TASE

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 3,85 milj. euroa (5,15 Me). Lasku johtuu pääasiallisesti velkojen takaisinmaksusta ja tuloksen heikentymisestä. Myyntisaamisten määrä on pienempi kuin viime vuoden vastaavalla kaudella.

Alihankintavarastojen muutos heinä-syyskuussa oli -0,024 milj. euroa ja työvarastojen muutos -0,001 milj. euroa, varastojen muutos oli yhteensä -0,025 milj. euroa. Varastojen arvot 30.9.2006 olivat: työvarasto 0,48 milj. euroa ja alihankintavarasto 0,07 milj. euroa, yhteensä 0,55 milj. euroa.


RAHOITUSASEMA

Evia Oyj -konsernin rahoitusasema heikkeni katsauskaudella edelliseen tilikauteen verrattuna. Rahoitusaseman kehittymiseen vaikutti pääasiallisesti tuloksen heikkeneminen.

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,03 milj. euroa (0,35 Me). Konsernin kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -0,35 milj. euroa (-0,38 Me), ja koko rahavirta oli -0,33 milj. euroa (-0,42 Me).

Evia Oyj –konsernin tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 0,38 milj. euroa (0,31 Me), ja koko rahavirta oli -0,54 milj. euroa (-0,19 Me).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 58,8 % (52,5 %) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) 10,5 % (34,6 %). Korollisten velkojen määrä laski edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli katsauskauden lopussa 0,27 milj. euroa (1,30 Me).

Sijoitetun pääoman tuotto heinä-syyskuulta oli -101,1 % (-26,1 %) ja oman pääoman tuotto -116,0 % (-43,3 %).

(taulukko, kts. pdf-liite)


HENKILÖSTÖ

Evia Oyj -konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden alussa 97 (91) ja lopussa 91 (88). Henkilöstöstä määräaikaisia oli 3 (0). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 94 (90).

Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli vuoden kolmannella neljänneksellä 53 % (56 %).

Henkilöstö (taulukko, kts. pdf-liite)
(työsuhteessa keskimäärin) 7-9


LIIKETOIMINTA

Evia Oyj

Evia Oyj:n vuoden 2006 kolmannen neljänneksen liiketappio oli 0,66 milj. euroa (-0,30 Me), heikennystä -123,0 %. Yhtiön liikevaihto oli 1,44 milj. euroa (1,80 Me, -19,9 %) ja myyntikate 1,05 milj. euroa (1,35 Me, -22,3 %). Myyntikate per henkilö kolmannella neljänneksellä oli 12 500 euroa (16 476 euroa).

Evia Oyj:n kulut olivat katsauskaudella 1,68 milj. euroa (1,60 Me).

Evia Oyj:n palveluksessa oli kolmannella neljänneksellä keskimäärin 84 (82) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella 90,9 %, myyntikatteesta 89,7 % ja henkilöstöstä 89,4 %.

Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Virta ja toimitusjohtajana Jari Torvelainen.

Evia Oyj:n strategisia painopistealueita ovat yhtiön tunnettuuden, strategisen osaamisen ja luovuuden kehittäminen kohdennetuin toimin, samoin asiakkuuksien, toimintatavan, tarjoaman ja henkilöstön kehittäminen sekä toiminnan vuokra- ym. vastaavien peruskustannusten kilpailukykyisen tason varmistaminen.

Frame Graphics Oy

Frame Graphics Oy:n vuoden 2006 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 0,17 milj. euroa (0,25 Me, -33,6 %). Yhtiön myyntikate oli 0,13 milj. euroa (0,17 Me, -25,4 %). Yhtiön liiketappio oli kolmannella neljänneksellä 0,08 milj. euroa (liikevoitto 0,02 Me, -429,2 %).

Frame Graphics Oy:n kulut olivat katsauskaudella 0,19 milj. euroa (0,13 Me).

Yhtiön palveluksessa oli kolmannella neljänneksellä keskimäärin 10 (8) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 9,1 %, myyntikatteesta 10,3 % ja henkilöstöstä 10,6 %.

Frame Graphics Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju.


LIIKETOIMINNAN RISKIT

Evian hallitus on määritellyt yhtiön kannalta merkittävät liiketoimintariskit sekä seurantajärjestelmät ja toimintamallit riskien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen.

Riskienhallinnan perustaksi on määritelty riskien todennäköisyys, mittarit ja seurantavastuut operatiivisessa johdossa. Operatiivisten riskien hallinnasta vastaa toimitusjohtaja, joka raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Riskit on määritelty seuraavilla alueilla: asiakkaat ja asiakassuhteet, markkinat ja kilpailutilanne, henkilöstö ja osaaminen, tietoturva sekä rahoitukseen liittyvät maksuvalmius-, korko- ja luottoriskit. Riskienhallintaa päivitetään ja täydennetään tarvittaessa.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2005 ja että ylikurssirahastoa alennetaan 3.230.930,39 eurolla vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseksi. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilintarkastajien esityksen mukaisesti ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2005.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen FM, MBA Jari Torvelainen ja ekonomi Jukka Virta. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin DI Matti Makkonen ja KTM, eMBA Arja Talma.

Tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006 valittiin KHT-yhteisö BDO FinnPartners Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen, ja toisena tilintarkastajana KHT Erkki Manner. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Hannu Riippi.

Yhtiökokous peruutti hallitukselle aiemmin annetut käyttämättömät valtuutukset ja valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainaa tai antamalla optio-oikeuksia. Valtuutus on voimassa 27.2.2007 asti. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 693.000 euroa.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen ekonomi Jukka Virran ja varapuheenjohtajakseen KTM, eMBA Arja Talman. Lisäksi hallitus päätti, ettei erillisiä valiokuntia muodosteta, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät vaadi asioiden valmistelemista koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiriohjetta sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) yhtiön hallinnointiperiaatteissa mainituin poikkeuksin. Hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Evia Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 465 000 euroa, ja osakkeiden kokonaismäärä oli 3 465 000 kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,0 euroa osakkeelta.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiön hallituksen valtuutukset ovat voimassa 27.2.2007 asti. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 693.000 euroa. Korottaminen voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainaa tai antamalla optio-oikeuksia.

Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 486 osakkeenomistajaa (529).

Osakekurssi ja -vaihto

Vuoden 2006 kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,41 euroa elokuussa (1,65 euroa), alin 1,08 euroa elokuussa (1,30 euroa) ja päätöskurssi 1,20 euroa (1,47 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 1,23 euroa (1,50 euroa). Yhtiön markkina-arvo päätöskurssilla oli 4 158 000 euroa (5 093 550 euroa).

Katsauskauden aikana osakkeita vaihdettiin 69 840 kappaletta (1 814 950), mikä on 2,0 % (52,4 %) osakkeiden kokonaismäärästä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Evian tulokseen vaikuttavat eniten muutokset asiakkuuksissa ja asiakkaiden palvelujen ostoissa. Vuoden 2006 tulosta rasittavat edelleen toimitiloihin ja hallintoon liittyvät ylimääräiset kustannukset.

Kolmannen neljänneksen tappiollinen tulos aiheuttaa sen, että Evian koko vuoden tuloksen ennakoidaan muodostuvan tappiolliseksi.

Helsingissä 26.10.2006

EVIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Torvelainen
puh. 040 555 5553, (09) 1255 2200
e-mail: jari.torvelainen@evia.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.evia.fi

Liitteenä taulukko-osa: (kts. pdf-liite)
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
Konsernin rahavirtalaskelma
Tulos kvartaaleittain
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnusluvut
Segmentti-informaatio
Liikevaihdon jakauma yksiköittäin
Myyntikatteen jakauma yksiköittäin
Liikevoiton jakauma yksiköittäin
Henkilöstöjakauma yksiköittäin
Tunnuslukujen laskentakaavat
Evia Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2006

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


RAPORTOINTI

Evia Oyj siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsaus sisältää IAS 34 -standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän osavuosijaksolta, ja sen laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

31.12.2005 rekisteröitiin Evia Helsinki Oy:n sulautuminen Evia Oyj:hin. Sen seurauksena 1.1.2006 alkaen ensisijaisina segmentteinä raportoidaan Evia Oyj ja Frame Graphics Oy. Vuoden 2005 luvut on muutettu vastaamaan segmenttijakoa, ja Evia Oyj:n vertailuluvut sisältävät Evia Oyj:n ja 31.12.2005 Evia Oyj:hin sulautuneen Evia Helsinki Oy:n luvut.

Evia Oyj tarjoaa asiakkailleen markkinoinnin keinoja luovasti ja tehokkaasti yhdistäviä ratkaisuja ja palveluja, jotka kasvattavat asiakkaan arvoa. Lisäksi Evia Oyj tuottaa konserniyhtiölle talous- ja hallintopalveluja. Frame Graphics Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen.

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Tulos/osake:
Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
(Tulos ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) x 100
Taseen summa - korottomat velat (vuoden keskiarvoina)

Oman pääoman tuotto, %:
Tulos ennen satunnaisia eriä - verot x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Omavaraisuusaste, %:
(Oma pääoma + vähemmistöosuus) x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Liitteet & linkit