EVIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2005

Evia Oyj -konsernin kannattavuus parani Evia Oyj -konsernin vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 0,45 milj. euroa (1-3/2004 vertailukelpoinen liikevoitto 0,32 Me). - Evia Oyj -konsernin liikevaihto oli tammi–maaliskuussa 3,50 milj. euroa (1-3/2004 vertailukelpoinen liikevaihto 3,99 Me). - Konsernin liikevoitto oli 0,45 milj. euroa (vertailukelpoinen liikevoitto 1-3/2004 oli 0,32 Me). - Evia Helsinki Oy:n liiketulos oli 0,74 milj. euroa (0,69 Me). - Evia Helsinki Oy:ssä myyntikate per henkilö oli 30 208 euroa (vertailukelpoinen myyntikate 1-3/2004 oli 29 429 e). Evia Oyj:n hallitus arvioi, että konsernin liiketulos 1-6 2005 on positiivinen ja parempi kuin 1-6 2004 ja vuoden 2005 liiketulos on merkittävästi parempi kuin vuonna 2004. Arvio perustuu konsernin kustannustehokkuuden parantumiseen ja poistorasituksen vähentymiseen vuoteen 2004 verrattuna ja siihen, että vuonna 2004 alkanut mediamainonnan kasvu jatkuu ja vaikuttaa myönteisesti myös mainostoimistojen liiketoiminnan kehittymiseen. AVAINLUVUT, katso pdf-liite Evia Oyj:n toimitusjohtajan Mika Sarimon kommentit osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä: Vuoden 2005 ensimmäinen neljännes sujui Eviassa odotusten mukaisesti. Viime vuoden lopulla alkanut positiivinen tuloskehitys jatkui, ja Evian liiketoimintastrategian mukainen kannattavuuden parantaminen toteutui hyvin. Kannattavuuden parantamisen lisäksi keskeinen strateginen tavoitteemme on myös Evian liikevaihdon ja myyntikatteen kasvattaminen. Liikevaihdon ja myyntikatteen lasku edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuu pääasiassa ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynnistä. Vuoden 2004 vertailukelpoisiin lukuihin sisältyvät vielä teknologia- ja järjestelmäkehitys sekä e-learningliiketoiminta. Teknologiakehityshankkeista luopuminen vahvisti Evian mahdollisuuksia keskittyä luovan sisällöntuotannon kehittämiseen. Vuoden ensimmäinen neljännes oli Evialle työntäyteinen ja onnistunut. Integroitua markkinointiviestintää toteutetaan lähes kaikille merkittäville asiakkuuksille. Markkinointiviestintätoimistoista Evialla oli kolmanneksi eniten filmejä MTV3:n kuukauden parhaat sekunnit finalistien joukossa. Toteutimme yhteensä 22 vuosikertomusta tai –raporttia, asiakkaina mm. Ahlstrom, Finnlines, Finnvera, Fortum, Metso ja Rautaruukki. Digitaalisen viestinnän ratkaisujen, kuten verkkokampanjoiden ja sähköisen asioinnin ympäristöjen kysyntä on vilkasta ja tilauskanta erityisen vahva. Alkuvuoden aikana on myös käynnistynyt useita visuaalisen ilmeen suunnitteluprojekteja nykyisille ja uusille asiakkaille. Evian vahvuus on monipuolinen markkinointiviestintäosaaminen, joka asiakkaan näkökulmasta on helposti hyödynnettävissä; yhdessä yhtiössä, ilman kankeita organisaatiorakenteita. Katsauskaudella julkistamamme strateginen partneruus Kontaktointitoimisto Toisen kanssa parantaa entisestään kykyämme hallita pirstaloituvaa viestinnän kenttää: suunnittelijat saavat entistä enemmän tietoa työnsä tueksi – asiakkaat parempia valintaperusteita perinteisistä poikkeaviin kanavaratkaisuihin. IAS/IFRS-raportointi Evia Oyj siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Tämän raportin vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja. 28.4.2005 julkaistiin tiedote, jossa esitettiin IFRS-standardeihin siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset vuoden 2004 avaavaan taseeseen, taseeseen 31.12.2004 sekä vuoden 2004 tuloslaskelmaan. Osavuosijaksoja koskevat vertailuluvut vuodelta 2004 esitetään kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä. Segmentit Evia Oyj konsernissa on IAS 14 -standardin mukaisesti ensisijaisina segmentteinä liiketoiminta-alueittain yhtiöt: Evia Helsinki Oy, Axel Digital Oy ja Evia Oyj. Evia Helsinki Oy tuottaa integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan. Axel Digital Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Yhtiö toimii Frame Graphics –toiminimellä. Evia Oyj tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Liikevaihto ja myyntikate Evia Oyj -konsernin liiketoiminnan ja tuloksen kehitystä kuvaavista vertailuluvuista vastaavalta kaudelta 2004 on poistettu huhtikuussa 2004 myydyn Lahtinen & Mantere Oy:n vaikutus. Evia Oyj -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2005 oli 3,5 milj. euroa (vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2004 oli 3,99 Me). Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti. Liikevaihto laski 12,2 % 1-3/2004 vertailukelpoiseen liikevaihtoon verrattuna. Konsernin liikevoitto oli 0,45 milj. euroa (1-3/2004 vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,32 Me). Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin, katso pdf-liite Evia Oyj -konsernin liiketoimintaa kuvaa hyvin myös myyntikatteen kehittyminen. Liikevaihtoon sisältyy asiakkaille alihankintoina teetettyjen töiden läpilaskutus. Niiden määrä saattaa vaihdella. Myyntikateluku muodostuu pääasiallisesti Evian oman työn laskutuksesta. Lukuun sisältyy jonkin verran myös alihankinta- ja mediapalkkioita, mutta niiden osuus ei ole merkittävä. Myyntikatteen jakautuminen yhtiöittäin, katso pdf-liite Evia Oyj -konsernin henkilömäärä oli tammi-maaliskuussa 2005 keskimäärin 89 (vertailukelpoinen henkilöstö keskimäärin 1-3/2004 114). Tammi-maaliskuussa 2005 Evia Oyj -konsernissa myyntikate per henkilö oli 28 225 euroa (vertailukelpoinen myyntikate/henkilö 27 254 e). Tuloskehitys Evia Oyj -konsernin liikevoitto oli 0,45 milj. euroa (1–3/2004 vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,32 Me). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli 40,6 %. Konsernin kulut olivat 1-3/2005 1,98 milj. euroa (vertailukelpoiset kulut 1-3/2004 2,54 Me), laskua edelliseen vuoteen 21,7 %. Kulujen laskuun vaikuttivat ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen myynti ja toiminnan tehostaminen. Arabiemiirikuntien liiton kanssa marraskuussa 2001 solmittu e-learningratkaisujen toimittamista koskeva sopimus saatiin päätökseen maaliskuussa 2005. Sopimuksen päättämisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Evia Helsinki Oy:n vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Koko projektin tulosvaikutus 12/2001 – 3/2005 oli 0,4 miljoonaa euroa. Liiketuloksen jakautuminen yhtiöittäin, katso pdf-liite Evia Oyj –konsernin tulos ennen veroja oli 0,41 milj. euroa. TASE Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 6,20 milj. euroa (7,63 Me). Alihankintavarastojen muutos tammi-maaliskuussa oli -0,08 milj. euroa ja työvarastojen muutos -0,04 milj. euroa, varastojen muutos oli yhteensä -0,12 milj. euroa. Varastojen arvot 31.3.2005 olivat: työvarasto 0,46 milj. euroa, alihankintavarasto 0,06 milj. euroa, yhteensä 0,52 milj. euroa. Vuokratappiovarauksella ei ollut tulosvaikutusta. Rahoitusasema Konsernin rahoitusasema parani huomattavasti edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Kassavarat olivat tarkastelujakson päättyessä 0,78 milj. euroa (0,46 Me). Korollisten velkojen määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli kauden lopussa 1,57 milj. euroa (1,87 Me). Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen rahavirta oli positiivinen 0,24 milj. euroa (0,32 Me), ja liiketoiminnan rahavirta oli 0,48 milj. euroa (0,36 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 51,8 % (48,5 %). Säännöllisistä liikearvojen poistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. Konsernin henkilöstö Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 62 % (66 %). Henkilömäärä oli 1.1.2005 ja 31.3.2005 90. Keskimäärin henkilöstöä oli 89 (vertailukelpoinen henkilöstö keskimäärin 114). Emoyhtiö Evia Oyj:n henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 5 (8). Liiketoiminnan kehittyminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) Evia Oyj Konsernin emoyhtiö Evia Oyj toimii holdingyhtiönä ja tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Evia Oyj:n liiketappio tammi-maaliskuussa 2005 oli 0,30 milj. euroa (-0,32 Me). Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 5 henkilöä (8). Evia Oyj:n kulut muodostuvat henkilöstökuluista, Bulevardi 6 tilojen alivuokrauksen aiheuttamista kuluista, ulkopuolisista palveluista, muista kuluista (mm. pörssikulut) sekä poistoista. Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Arto Liinpää ja toimitusjohtajana Mika Sarimo. Evia Helsinki Oy Evia Helsinki Oy tuottaa integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan. Strategisia painopistealueita ovat yhtiön aseman vahvistaminen sisältöliiketoiminnassa, asiakkuuksien vahvistaminen, henkilöstön kehittäminen, kannattavuuden parantaminen sekä johtamisen ja toimintatavan kehittäminen. Evia Helsinki päätti 21.3.2005 ryhtyä vähemmistöosakkaaksi Bob Helsingin perustamaan Kontaktointitoimisto Toiseen. Yhteistyö Toisen kanssa tukee Evia Helsingin integroidun markkinointiviestinnän asiantuntemusta ja mahdollisuuksia tuottaa uusia tehokkaita media- ja viestintäratkaisuja. Evian sijoitus vähemmistöosakkuuteen, alle 5 %, ei ole merkittävä eikä siihen liity taloudellisia riskejä. Evia Helsinki Oy:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2005 oli 3,28 milj. euroa (3,80 Me), laskua edellisestä vuodesta 13,7 %. Yhtiön myyntikate oli 2,33 milj. euroa (2,88 Me), laskua edellisestä vuodesta 19,3. Yhtiön liikevoitto oli 0,74 milj. euroa (0,69 Me), kasvua 6,8 %. Myyntikate per henkilö oli 30 208 euroa (29 429). Vuoden 2004 vertailulukuihin sisältyvät vielä teknologia- ja järjestelmäkehitys sekä e-learning-liiketoiminta. Arabiemiirikuntien liiton kanssa marraskuussa 2001 solmitun sopimuksen mukainen e-learning -ratkaisujen toimittaminen päättyi maaliskuussa 2005. Sopimuksen päättämisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Evia Helsinki Oy:n ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Koko projektin tulosvaikutus 12/2001 – 3/2005 oli 0,4 miljoonaa euroa. Evia Helsinki Oy:n palveluksessa oli tammi-maaliskuussa 2005 keskimäärin 77 (98) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 93 % ja henkilöstöstä 87 %. Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajana toimii Mika Sarimo. Axel Digital Oy Axel Digital Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Yhtiö toimii Frame Graphics -toiminimellä. Frame Graphicsin toiminnan kehittämisalueita ovat asiakkuudet, henkilöstö, laatu ja kannattavuus. Axel Digital Oy:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2005 oli 0,26 milj. euroa (0,29 Me). Yhtiön myyntikate oli 0,19 milj. euroa (0,22 Me). Yhtiön liikevoitto tammi-maaliskuussa 2005 oli 0,008 milj. euroa (0,046 Me). Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7 (8) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 7 % ja henkilöstöstä 8 %. Axel Digital Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju. Osakkeet Katsauskauden aikana Evia Oyj:n osakkeista 235 810 kappaletta vaihtoi omistajaa Helsingin Pörssin I-listalla. Vaihto on 6,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihdon arvo oli 0,29 milj. euroa ja osakkeen keskikurssi 1,23 euroa. Alin kurssi oli 1,06 euroa tammikuussa ja ylin kurssi 1,44 euroa maaliskuussa. Evia Oyj:n osakerekisterissä oli 533 osakkeenomistajaa 31.3.2005. Hallinto Yhtiökokous 1.4.2005 päätti hallituksen jäsenmääräksi kolme. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen ekonomi Arto Liinpää, FM, MBA Jari Torvelainen ja ekonomi Jukka Virta. Tilintarkastajiksi valittiin BDO FinnPartners Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tarkastajana Pertti Hiltunen, KHT sekä Erkki Mitro, KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin Hannu Riippi, KHT. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Liinpää ja varapuheenjohtajaksi Jari Torvelainen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Yhtiökokous 1.4.2005 Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2004. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilintarkastajien esityksen mukaisesti ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2004. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutukseen perustuvan velkakirjojen vaihdon tai osakemerkinnän seurauksena tapahtuva yhtiön osakepääoman korotus voisi olla enintään 693 000 euroa. Hallituksella on vaihtovelkakirjalainaa otettaessa, optio-oikeuksia annettaessa sekä osakepääomaa uusmerkinnällä korotettaessa oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja -järjestelyjen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen tai avainhenkilöiden palkitseminen. Hallituksella on myös oikeus päättää, mihin hintaan ja millä muilla ehdoin vaihtovelkakirjalainan ottaminen, optio-oikeuksien antaminen tai osakepääoman uusmerkinnällä korottaminen tapahtuu. Samoin hallituksella on oikeus päättää, että osakkeita voidaan uusmerkinnässä merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Tilikauden 2005 näkymät Evia Oyj:n hallitus arvioi, että konsernin liiketulos 1-6 2005 on positiivinen ja parempi kuin 1-6 2004 ja vuoden 2005 liiketulos on merkittävästi parempi kuin vuonna 2004. Arvio perustuu konsernin kustannustehokkuuden parantumiseen ja poistorasituksen vähentymiseen vuoteen 2004 verrattuna ja siihen, että vuonna 2004 alkanut mediamainonnan kasvu jatkuu ja vaikuttaa myönteisesti myös mainostoimistojen liiketoiminnan kehittymiseen. Internet Tämä tiedote on myös internetsivulla www.evia.fi/sijoittajatiedot. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mika Sarimo puh. 050 395 0050, (09) 1255 2200 e-mail: mika.sarimo@evia.fi Liitteenä taulukko-osa: Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin oman pääoman muutoslaskelma Konsernin rahavirtalaskelma Segmenttitiedot Vastuusitoumukset Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat

Liitteet & linkit