EVIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2004. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilintarkastajien esityksen mukaisesti ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2004. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kolme. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen ekonomi Arto Liinpää, FM MBA Jari Torvelainen ja ekonomi Jukka Virta. Tilintarkastajiksi tilikaudelle 2005 valittiin KHT-yhteisö BDO FinnPartners Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen, ja toisena tilintarkastajana KHT Erkki Mitro. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Liinpää ja varapuheenjohtajaksi Jari Torvelainen. Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutukseen perustuvan velkakirjojen vaihdon tai osakemerkinnän seurauksena tapahtuva yhtiön osakepääoman korotus voisi olla enintään 693 000 euroa. Hallituksella on vaihtovelkakirjalainaa otettaessa, optio-oikeuksia annettaessa sekä osakepääomaa uusmerkinnällä korotettaessa oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja -järjestelyjen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen tai avainhenkilöiden palkitseminen. Hallituksella on myös oikeus päättää, mihin hintaan ja millä muilla ehdoin vaihtovelkakirjalainan ottaminen, optio-oikeuksien antaminen tai osakepääoman uusmerkinnällä korottaminen tapahtuu. Samoin hallituksella on oikeus päättää, että osakkeita voidaan uusmerkinnässä merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mika Sarimo, puh. 050 395 0050, (09) 1255 2200 e-mail: mika.sarimo@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit