Evia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2002

Report this content

Evia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2002 Konsernin liiketappio oli vuoden 2002 tammi-syyskuussa -1,52 milj.euroa. Edellisen vuoden vastaavan jakson liiketappio oli -0,41 milj.euroa. Negatiiviseen liiketulokseen vaikuttivat Axel Digital Oy:n ja Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n tappiolliset tulokset. Myös muut konserniyhtiöt ovat jääneet kannattavuustavoitteistaan. Konsernin liikevaihto laski 20,0 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 15,22 milj.euroa. Konsernin omavaraisuus oli 60,4 % ja kassavarat 0,62 milj.euroa. Konsernirakenne Evia Oyj:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä ovat Axel Digital Oy, Viherjuuren Mainostoimisto Oy, Viherjuuren Ilme Oy, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy, Viherjuuri Dialog Oy ja Lahtinen & Mantere Oy. Evia Oyj -konsernin osaamisalueet ovat e&m business solutions, digital media solutions, e-learning solutions, mainonta, design management, yhteisö- ja sijoittajaviestintä sekä asiakassuhdemarkkinointi. Konsernin liiketoiminnan ja tuloksen kehitys Evia Oyj -konsernin liikevaihto laski vuoden tammi-syyskuussa 20,0 % edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli 15,22 milj.euroa (edellisenä vuonna 19,02 Me). Myyntikate oli 11,78 milj.euroa (13,20 Me), jossa on laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 10,8 %. Liiketappio oli -1,52 milj.euroa (-0,41 Me). Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa keskimäärin 228 henkilöä (234), josta 13 (5) työskentelee ulkomailla. Konserniyhtiöiden toiminnan laajuutta ja kehitystä kuvaa paremmin myyntikate kuin liikevaihto, johon sisältyy asiakkailta edelleen laskutettavia alihankintaostoja. Alihankintojen määrä saattaa vaihdella merkittävästi. Konserniyhtiöiden osuudet liikevaihdosta, myyntikatteesta, liikevoitosta ja henkilöstöstä tammi-syyskuussa 2002 1000 e liikevaihto myyntikate liikevoitto henkilöstö keskim. 1-9/2002 1-9/2002 1-9/2002 1-9/2002 Axel Digital Oy 4473 4208 -851 81 Viherjuuren 4519 2494 -452 48 Mainostoimisto Oy Viherjuuren Ilme Oy 2419 1699 57 24 Lahtinen & Mantere Oy 2162 1762 257 32 Viherjuuren 1561 1072 45 17 Viestintätoimisto Oy Viherjuuri Dialog Oy 819 559 12 9 Evia Oyj 348 -15 -245 17 Laskennalliset erät, -1080 -346 konserni Konserni yhteensä 15221 11779 -1523 228 Tunnusluvut Osakekohtainen tulos oli -0,45 euroa (-0,16). Sijoitetun pääoman tuotto oli -28,4 % (-7,1 %). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 60,4 % (63,5 %). Liiketoiminnan kehitys konserniyhtiöittäin Axel Digital Oy Axel Digital Oy on digitaalisen viestinnän ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijayritys. Yhtiön toiminta jakaantuu kolmeen osaamisalueeseen: e&m Business Solutions, joka keskittyy asiakasyritysten liiketoiminnan ja kommunikaation tehostamiseen verkko- ja mobiilipalveluilla, Digital Media Solutions, johon kuuluvat Presentations-, Digi-tv-, Film Production- ja Frame Graphics -yksiköt sekä eLearning Solutions, jota pääosin toteuttaa Axel Digitalin Middle East -yksikkö Abu Dhabissa. UAB Axel Digital Group on Axel Digital Oy:n Liettuassa toimiva tytäryhtiö, joka toimii teknologian osaamis- ja kapasiteettiresurssina emoyhtiölle. Axel Digital Oy allekirjoitti 2.4.2002 sopimuksen Iptime Oy:n liiketoiminnan ostamisesta. Iptime vahvistaa Axel Digitalin kykyä toimittaa varsinkin liikkuvan kuvan hallinnan ja jakelun ratkaisuja sekä palveluita erilaisiin julkaisukanaviin. Kaupan myötä Iptimen liiketoiminta siirtyi osaksi Axel Digital Oy:n Digital Media Solutions - yksikköä. Iptimen työntekijät siirtyivät Axel Digital Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Axel Digital Oy toteuttaa konsernin strategiaa rakentamalla muiden Evia Oyj -konsernin yhtiöiden kanssa kokonaisvaltaisia digitaalisen kommunikaation sovelluksia. Teknologiatoimittajana Axel Digital Oy mahdollistaa konsernin muiden osaamisalueiden palveluiden viemisen verkkoon. Yhteisiä tuotekehityshankkeita ovat mm. Design ManageNet, DigitaaliDialogi, vuosiraportointi verkossa, verkkojulkaisu, julkisuusanalyysipalvelu ja yhdistetty kommunikoinnin ja palautteen keruun työkalu EnVision Tool. Axel Digital Oy:n liikevaihto vuoden 2002 tammi-syyskuussa oli 4,47 milj.euroa (3,86 Me). Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 15,8 %. Myyntikate oli 4,21 milj.euroa (3,44 Me), kasvua 22,3 %. Katsauskauden liiketappio oli -0,85 milj.euroa (-1,10 Me). Yhtiön kotimaantoimintojen tulos oli saman suuruinen kuin viime vuonna vastaavalla katsauskaudella. Arabiemiirikuntien liiton kanssa marraskuussa 2001 solmitun sopimuksen mukainen multimediatuotteiden toimittaminen vähensi tappiota 0,3 milj.euroa. Yt-neuvottelujen kautta Axel Digital Oy:ssä lomautettiin keväällä 8 henkilöä. Yhtiön liiketappio on pienentynyt kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 81 henkilöä (79). Osuus konsernin liikevaihdosta oli 27 %, myyntikatteesta 36 % ja henkilöstöstä 36 %. Axel Digital Oy:n toimitusjohtajana toimii Iiro Pohjanoksa. Viherjuuren Mainostoimisto Oy Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n keskeinen kilpailuetu on luovan ja tuloksellisen markkinointiviestinnän suunnittelu osana Evia Oyj - konsernia. Viherjuuren Mainostoimisto Oy toteuttaa Evia Oyj -konsernin strategiaa kehittämällä ja tarjoamalla asiantuntijapalvelujaan yhteistyössä konsernin muiden yhtiöiden kanssa myös uusmediaympäristössä toteutettavaksi. Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n liikevaihto oli vuoden 2002 tammi- syyskuussa 4,52 milj.euroa (7,50 Me), laskua edellisestä vuodesta 39,7 %. Myyntikate oli 2,50 milj.euroa (4,33 Me), laskua 42,3 %. Katsauskauden liiketappio oli -0,45 milj.euroa (-0,02 Me). Yhtiön liiketappio on pienentynyt kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Kesäkuussa 2002 lomautettiin yt-neuvottelujen kautta 12 henkilöä. Toimiston palveluksessa oli keskimäärin 48 henkilöä (65). Osuus konsernin liikevaihdosta oli 28 %, myyntikatteesta 21 % ja henkilöstöstä 21 %. Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n toimitusjohtajana toimii Sam Hansén. Viherjuuren Ilme Oy Viherjuuren Ilme Oy on Suomen johtava design management -toimisto, joka osallistuu Evia Oyj:n konsernistrategian mukaisesti asiakkaiden visuaalisten järjestelmien ja uusmediateknologian integrointiin. Viherjuuren Ilme Oy on kehittänyt yhdessä Axel Digital Oy:n kanssa Design ManageNet -tuotteen, joka on visuaalisen ilmeen digitaalinen seuranta- ja hallintajärjestelmä. Siinä hyödynnetään digitaalitekniikkaa mm. viestintämateriaalin suunnittelussa ja tuotannossa. Viherjuuren Ilme Oy:n liikevaihto oli vuoden 2002 tammi-syyskuussa 2,42 milj.euroa (2,98 Me), jossa oli laskua edellisestä vuodesta 18,8 %. Myyntikate oli 1,70 milj.euroa (2,27 Me), laskua 25,3 %. Liikevoitto oli 0,06 milj.euroa (0,47 Me). Elokuussa 2002 lomautettiin määräaikaisesti 7 henkilöä. Toimiston palveluksessa oli keskimäärin 24 henkilöä (25). Osuus konsernin liikevaihdosta oli 15 %, myyntikatteesta 14 % ja henkilöstöstä 11 %. Viherjuuren Ilme Oy:n toimitusjohtajana toimii Riitta Mutikainen. Lahtinen & Mantere Oy Lahtinen & Mantere Oy:n vahvuutena on uusmedian yhdistäminen markkinointi- ja muun viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se on Suomen mainostoimistoista edelläkävijä digitaalisen viestinnän osaamisessa. Lahtinen & Mantere Oy toteuttaa Evia Oyj -konsernin strategiaa tarjoamalla ensisijaisesti Turun ja Lounais-Suomen alueella koko Evia-konsernin osaamisalueisiin perustuvia kommunikaatioratkaisuja. Talouselämä-lehden Corporate Image -tutkimuslaitoksella vuoden 2002 tammikuussa teettämän mainostoimistojen imagotutkimuksen mukaan Lahtinen & Mantereen asema on parantunut huomattavasti Suomen parhaiden mainostoimistojen joukossa. Toimisto oli paras Helsingin ulkopuolisista toimistoista. Lahtinen & Mantere Oy:n liikevaihto oli vuoden 2002 tammi-syyskuussa 2,16 milj.euroa (1,80 Me). Myyntikate oli 1,76 milj.euroa (1,42 Me) ja liikevoitto 0,26 milj. euroa (0,08 Me). Liikevoittoa on syntynyt kuluvan vuoden kaikilla neljänneksillä. Lahtinen & Mantere Oy on kuulunut Evia Oyj -konserniin 19.2.2001 lähtien, joten konsernitilinpäätöksen luvuissa yhtiö on huomioitu vasta vuoden 2001 toisesta neljänneksestä lähtien. Toimiston palveluksessa oli keskimäärin 32 (27) henkilöä. Osuus konsernin liikevaihdosta oli 13 %, myyntikatteesta 15 % ja henkilöstöstä 14 %. Lahtinen & Mantere Oy:n toimitusjohtajana toimii Ilpo Mantere. Viherjuuren Viestintätoimisto Oy Viherjuuren Viestintätoimisto Oy on yritysten ja yhteisöjen viestinnän strategiseen suunnitteluun ja operatiiviseen toteutukseen erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Viherjuuren Viestintätoimisto Oy toteuttaa Evia Oyj -konsernin strategiaa mm. kehittämällä asiakkaille profilointiohjelmia. Ohjelmissa tuotetaan entistä tehokkaammin peruslähtökohtia Evia-konsernin osaamisalueiden kommunikaatioratkaisuihin. Viherjuuren Viestintätoimisto Oy on myös kehittänyt yhdessä Axel Digital Oy:n kanssa viestintäpalveluistaan sovelluksia verkkoon, esimerkiksi verkkovuosikertomuksen, verkkolehden, julkisuusanalyysin ja internetsivujen arvioinnin. Viherjuuren Viestintätoimisto Oy:n liikevaihto oli vuoden 2002 tammi- syyskuussa 1,56 milj.euroa (2,22 Me), laskua edellisestä vuodesta 29,7 %. Myyntikate oli 1,07 milj.euroa (1,12 Me), laskua 4,0 %. Liikevoitto oli 0,05 milj.euroa (0,23 Me). Toimiston palveluksessa oli keskimäärin 17 henkilöä (14). Osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 %, myyntikatteesta 9 % ja henkilöstöstä 7 %. Viherjuuren Viestintätoimisto Oy:n toimitusjohtajana toimii Marianne Mäkelä. Viherjuuri Dialog Oy Viherjuuri Dialog Oy on asiakassuhdemarkkinointiin ja vuorovaikutteiseen viestintään erikoistunut suunnittelutoimisto. Viherjuuri Dialog Oy toteuttaa Evia Oyj -konsernin strategiaa kehittämällä CRM-ajattelua ja sen käytännön toteutukseen liittyviä tuotekonsepteja, kuten DigitaaliDialogi, yhteistyössä Axel Digital Oy:n kanssa. Lisäksi kehitetään mm. HenkilöstöDialogia, jonka yhtenä käyttöalueena on organisaation sitouttaminen yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Viherjuuri Dialog Oy:n liikevaihto oli vuoden 2002 tammi-syyskuussa 0,82 milj.euroa (1,36 Me), laskua edellisestä vuodesta 39,8 %. Myyntikate oli 0,56 milj.euroa (0,65 Me), laskua 14,3 %. Liikevoitto oli 0,01 milj.euroa (0,17 Me). Toimiston palveluksessa oli keskimäärin 9 henkilöä (8). Osuus konsernin liikevaihdosta oli 5 %, myyntikatteesta 5 % ja henkilöstöstä 4 %. Viherjuuri Dialog Oy:n toimitusjohtajana toimii Anja Naarvala. Konsernin rahoitusasema Konsernin rahoitusasema on jonkin verran heikentynyt edellisestä vuodesta, mutta on edelleen hyvällä tasolla. Kassavarat olivat tarkastelujakson päättyessä 0,62 milj.euroa (1,06 Me). Korollisten velkojen määrä on noussut vuoden takaisesta ja oli syyskuun lopussa 1,34 milj.euroa (0,40 Me). Yhtiön omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 60,4 % (63,5 %). Vuoden 2001 lopussa omavaraisuusaste oli 65,0 %. Henkilöstö Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 60 % (61 %). Henkilömäärän nettovähennys tammi-syyskuussa 2002 oli 7 henkilöä. Henkilöstön määrä oli katsauskauden alussa 219 ja lopussa 212. Keskimäärin henkilöstöä oli 228 (234) henkeä. Emoyhtiö Evia Oyj:n henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 17 (16). Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous päätti laskea yhtiön hallituksen jäsenten määrän neljästä kolmeen. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen KTT Matti Lainema ja FK, MBA Jari Torvelainen. Uudeksi jäseneksi valittiin ekonomi Kalle Tanhuanpää. Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Mitro, KHT ja Suomen Tilintarkastuskeskus Oy päävastuullisena tarkastajana Reijo Peltola, KHT. Varatilintarkastajana toimii Pertti Hiltunen, KHT. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien ottamaan yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ja/tai antamaan optio-oikeuksia ja/tai korottamaan osakepääomaa uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutukseen perustuvan velkakirjojen vaihdon tai osakemerkinnän seurauksena tapahtuva yhtiön osakepääoman korotus voi olla enintään 693.000 euroa. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen olisi yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja - järjestelyjen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen. Hallituksella on myös oikeus päättää, mihin hintaan ja millä muilla ehdoin vaihtovelkakirjalainan ottaminen, optio-oikeuksien antaminen tai osakepääoman uusmerkinnällä korottaminen tapahtuu. Samoin hallituksella on oikeus päättää, että osakkeita voidaan uusmerkinnässä merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Osakkeet Helsingin Pörssin I-listalla Evia Oyj:n 138 200 osaketta vaihtoi omistajaa 1.1.-30.9.2002. Tämä on 3,99 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihdon arvo oli 294 891 euroa ja osakkeen keskikurssi 2,13 euroa. Vuoden 2002 alin kurssi 1,30 euroa noteerattiin syyskuussa ja ylin kurssi 3,50 euroa tammikuussa. Evia Oyj:n osakasrekisterissä oli 491 osakkeenomistajaa 30.9.2002. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Evia Oyj -konsernin rakenteen ja toimintatavan uudistaminen Evia Oyj -konsernin rakenne ja toimintatavan uudistaminen julkistettiin 1.10.2002. Helsingissä toimivan viiden konserniyhtiön toiminnot yhdistetään Evia Helsinki Oy:ksi. Uusi asiantuntijayhtiö jatkaa 1.11.2002 Viherjuuren Ilme Oy:n, Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy:n, Viherjuuri Dialog Oy:n toimintaa sekä pääosaa Axel Digital Oy:n toiminnasta. Itsenäisistä osakeyhtiöistä luopuminen poistaa päällekkäisiä toimintoja, tehostaa asiakastyöskentelyä ja parantaa kannattavuutta. Muutos jatkaa Evia Oyj -konsernin vuonna 2000 hyväksytyn strategian toteuttamista. Strategian mukaisesti Evia tuottaa viestinnän kokonaisratkaisuja perinteisessä ja digitaalisessa ympäristössä. Uudistus mahdollistaa asiantuntijuusalueiden entistä vahvemman hyödyntämisen asiakkaille toteutettavissa viestinnällisissä ratkaisuissa. Evia Helsinki Oy rakentuu selkeästi asiakasvastuullisiksi tiimeiksi. Yhtiön asiantuntijuusalueet ovat digitaalinen viestintä, brand ja design management, yhteisö- ja sijoittajaviestintä sekä markkinointiviestintä. Rakennemuutokset koskevat Evia Oyj -konsernin Helsingin yhtiöitä. Axel Digital Oy:n osa, joka tarjoaa palveluja mediamarkkinoille, jatkaa erillisenä yhtiönä Axel Digital Oy:n nimellä. Turussa toimiva mainostoimisto Lahtinen & Mantere Oy jatkaa nykyisellään osana Evia Oyj -konsernia. Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajana toimii Arto Liinpää. Hän jatkaa myös Evia Oyj:n toimitusjohtajana. Asiakkuusjohtajiksi on nimitetty Leena Artimo, Sam Hansén, Maija Isotalo, Marianne Mäkelä ja Anja Naarvala, joka vastaa myös asiakasyhteyksien henkilöstöresursseista. Panu Kauppinen toimii Business Controllerina. Asiantuntijuusalueiden vastuuhenkilöiksi on nimitetty Iiro Pohjanoksa, digitaalinen viestintä, Riitta Mutikainen, brand ja design management, Arja Yli-Hemmo, yhteisö- ja sijoittajaviestintä, Kauko Kyyrö, markkinointiviestintä ja Timo Raaska, teknologia ja tuotanto. Nikki Koponen on nimitetty suunnittelun sekä teknologian ja tuotannon alueiden henkilöstöresursseista vastaavaksi. Heistä jokaisella on myös asiakkuusvastuita. Henkilöstöresurssit sopeutetaan uuteen yhtiörakenteeseen. Yt- neuvottelukutsu annettiin 8.10.2002. Neuvottelut koskevat enintään 50 henkeä. Tilikauden 2002 näkymät Evia Oyj -konsernin tarjoamien viestinnän eri asiantuntijapalveluiden kysyntä on kuluneen vuoden aikana jäänyt odotettua heikommaksi. Vaikka katsausvuoden kolmannen neljänneksen liiketappio on pienentynyt edelliseen neljännekseen verrattuna, on alkuvuoden liiketulos heikentynyt merkittävästi vuodesta 2001. Helsingin toimintojen rakenteen ja toimintamallin uudistaminen sekä henkilöstöresurssien sopeuttaminen parantavat Evia Oyj -konsernin kilpailukykyä, vaikkakin niiden myönteiset tulosvaikutukset näkyvät vasta vuoden 2003 aikana. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arto Liinpää, p. (09) 12551 e-mail: arto.liinpaa@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet Liitteenä taulukko-osa: Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Vastuusitoumukset Tunnusluvut Liikevaihdon jakauma yhtiöittäin Myyntikatteen jakauma yhtiöittäin Liikevoiton jakauma yhtiöittäin Henkilöstöjakauma yhtiöittäin Tunnuslukujen laskentakaavat Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tuloslaskelma 1-9/2002 1-9/2001 muutos % 1000 e Liikevaihto 15221 19018 -20,0 Liiketoiminnan muut tuotot 79 12 Ostot -3521 -5827 -39,6 Myyntikate 11779 13203 -10,8 Kulut -12586 -12912 -2,5 Poistot -716 -705 1,6 Liikevoitto (-tappio) -1523 -414 Rahoitustuotot ja -kulut -62 -58 Tulos ennen satunnaisia eriä -1585 -472 Satunnaiset erät 0 0 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1585 -472 Tilinpäätössiirrot -4 -44 Verot -5 -20 Vähemmistöosuus 28 8 Tulos -1566 -528 Tase 30.9.2002 30.9.2001 muutos % 1000 e Pysyvät vastaavat 4804 5321 -9,7 Vaihtuvat vastaavat 3748 5179 -27,6 Vastaavaa yhteensä 8552 10500 -18,6 Oma pääoma 4975 6445 -22,8 Vähemmistöosuus -22 -4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 278 315 -11,7 Pitkäaikainen vieras pääoma 339 390 -13,1 Lyhytaikainen vieras pääoma 2982 3354 -11,1 Vastattavaa yhteensä 8552 10500 -18,6 Vastuusitoumukset 30.9.2002 30.9.2001 muutos % 1000 e Annetut pantit: Konserniyhtiöt 216 216 0 Takaukset: Konserniyhtiöt 55 60 -8 Leasingvastuut 1630 1544 6 Yhteensä 1901 1820 4 Avainlukuja 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001 Tulos/osake (EPS) euroa -0,45 -0,16 -0,12 Oma pääoma/osake euroa 1,49 1,92 1,95 Oman pääoman tuotto % p.a. -35,7 -9,5 -5,7 Sijoitetun pääoman tuotto % p.a. -28,4 -7,1 -3,6 Omavaraisuusaste % 60,4 63,5 65,0 Bruttoinvestoinnit, 1000 e 320 1026 1188 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 2,1 5,4 4,6 YHTIÖITTEN OSUUDET 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001 LIIKEVAIHDOSTA, 1000 e Axel Digital Oy 4473 3862 5297 Viherjuuren Mainostoimisto Oy 4519 7492 9924 Viherjuuren Ilme Oy 2419 2980 3963 Lahtinen & Mantere Oy 2162 1802 2671 Viherjuuren Viestintätoimisto Oy 1561 2220 2885 Viherjuuri Dialog Oy 819 1361 1728 Evia Oyj 348 194 429 Sisäiset myynnit, konserni -1080 -893 -1328 Konserni yhteensä 15221 19018 25571 YHTIÖITTEN OSUUDET 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001 MYYNTIKATTEESTA, 1000 e Axel Digital Oy 4208 3442 4697 Viherjuuren Mainostoimisto Oy 2494 4325 5648 Viherjuuren Ilme Oy 1699 2274 2983 Lahtinen & Mantere Oy 1762 1424 2150 Viherjuuren Viestintätoimisto Oy 1072 1117 1582 Viherjuuri Dialog Oy 559 652 910 Evia Oyj -15 -31 3 Konserni yhteensä 11779 13203 17973 YHTIÖITTEN OSUUDET 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001 LIIKEVOITOSTA, 1000 e Axel Digital Oy -851 -1095 -1228 Viherjuuren Mainostoimisto Oy -452 -21 -70 Viherjuuren Ilme Oy 57 469 644 Lahtinen & Mantere Oy 257 79 8 Viherjuuren Viestintätoimisto Oy 45 229 212 Viherjuuri Dialog Oy 12 169 245 Evia Oyj -245 101 353 Laskennalliset erät, konserni -346 -345 -472 Konserni yhteensä -1523 -414 -307 YHTIÖITTEN OSUUDET 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001 HENKILÖSTÖSTÄ KESKIMÄÄRIN Axel Digital Oy 81 79 76 Viherjuuren Mainostoimisto Oy 48 65 64 Viherjuuren Ilme Oy 24 25 25 Lahtinen & Mantere Oy 32 27 27 Viherjuuren Viestintätoimisto Oy 17 14 15 Viherjuuri Dialog Oy 9 8 8 Evia Oyj 17 16 16 Konserni yhteensä 228 234 231 Tunnuslukujen laskentakaavat: Tulos/osake: Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja - verot +/- vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen kappalemäärä Oma pääoma/osake: Taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä Osakkeiden osakeantioikaistu kappalemäärä tilinpäätöspäivänä Oman pääoman tuotto, %: Voitto tai tappio ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus, vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden keskiarvoina) Sijoitetun pääoman tuotto, %: (Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja + rahoituskulut) x 100 Taseen summa - korottomat velat (vuoden keskiarvoina) Omavaraisuusaste, %: (Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä) x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00930/wkr0002.pdf