EVIA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2002

EVIA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2002 Evia Oyj Pörssitiedote 24.2.2003 klo 17.00 Evia Oyj -konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. euroa ja laski 23,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liiketappio oli 3,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa vuonna 2001). Kassavirta ennen rahoitusta oli -1,5 milj. euroa. Kannattavuuden parantamiseksi Evia Oyj -konsernissa yhdistettiin syksyllä 2002 viisi konserniyhtiötä yhdeksi yhtiöksi. Uusi Evia Helsinki Oy vahvistaa Evia Oyj -konsernin asemaa johtavana digitaalisten ratkaisujen asiantuntijayrityksenä. Siinä on neljä vahvaa asiantuntija-aluetta: digitaalinen viestintä, brand ja design management, yhteisö- ja sijoittajaviestintä sekä markkinointiviestintä. Rakennemuutoksen yhteydessä käytiin yt-neuvottelut, joiden kautta henkilöstön määrä sopeutettiin uuteen organisaatiorakenteeseen sekä nykyiseen markkinatilanteeseen. Vuoden 2002 tilinpäätös raportoidaan uuden konsernirakenteen mukaisesti. Evia Helsinki Oy:n ja Axel Digital Oy:n raportoidut tilinpäätösluvut ovat proformalukuja. Konsernin omavaraisuus oli katsauskauden lopussa 42,3 % ja kassavarat 0,2 milj. euroa. Konsernistrategia ja -rakenne Evia Oyj -konsernin operatiivinen rakenne ja toiminta uudistettiin 1.11.2002 alkaen. Helsingissä toimivat viisi konserniyhtiötä yhdistettiin Evia Helsinki Oy:ksi. Uusi asiantuntijayhtiö jatkaa Viherjuuren Ilme Oy:n, Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy:n ja Viherjuuri Dialog Oy:n toimintaa sekä pääosaa Axel Digital Oy:n toiminnasta. Muutos jatkaa Evia Oyj -konsernin vuonna 2001 hyväksytyn strategian toteuttamista. Strategian mukaisesti Evia tuottaa viestinnän kokonaisratkaisuja digitaalisessa ja perinteisessä ympäristössä. Uudistus mahdollistaa asiantuntija-alueiden entistä vahvemman hyödyntämisen asiakkaille toteutettavissa viestinnällisissä ratkaisuissa. Evia Helsinki Oy toimii selkeästi asiakasvastuullisina tiimeinä. Yhtiön asiantuntija-alueet ovat digitaalinen viestintä, brand ja design management, yhteisö- ja sijoittajaviestintä sekä markkinointiviestintä. Rakennemuutokset koskevat Evia Oyj -konsernin Helsingin yhtiöitä. Axel Digital Oy:n osa, joka tarjoaa palveluja mediamarkkinoille, jatkaa erillisenä yhtiönä Axel Digital Oy:n nimellä. Turussa toimiva Lahtinen & Mantere Oy jatkaa toimintaansa osana Evia Oyj -konsernia. Evia Oyj:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä uudessa rakenteessa ovat Evia Helsinki Oy, Lahtinen & Mantere Oy ja Axel Digital Oy. Liiketoiminnan ja tuloksen kehitys Vuonna 2002 Evia Oyj -konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. euroa (25,6 Me), laskua edelliseen vuoteen verrattuna 23,6 %. Konsernin liiketappio oli 3,4 milj. euroa (-0,3 Me). Liiketappio johtui kokonaiskysynnän laskusta, asiakasmenetyksistä ja niihin liittyneistä rakennejärjestelyistä sekä eläkevastuuvajauksen täyttämisestä. Evia Oyj -konsernissa lokakuussa 2002 käynnistettyjen sisäisten yritysjärjestelyjen tarkoituksena on fuusioida vuoden 2003 aikana Evia Helsinki Oy:hyn Viherjuuren Ilme Oy:n, Viherjuuren Mainostoimisto Oy, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy, Viherjuuri Dialog Oy sekä pääosa Axel Digital Oy:stä. Evia Helsinki Oy on hoitanut 1.11.2002 lähtien fuusioitavien yhtiöiden hallintoa. Konsernin emoyhtiön Evia Oyj:n liiketappio vuonna 2002 oli -3,4 milj. euroa (-2,5). Evia Oyj:n liikevaihto oli 0,4 milj. euroa (0,4). Vuoden 2001 liiketappioluku on muutettu vertailukelpoiseksi. Evia Oyj toimii holdingyhtiönä ja tuottaa konserniyhtiöille hallinto- ja muita palveluja. Evia Oyj -konsernin henkilömäärä oli vuonna 2002 keskimäärin 223 (231). Henkilöstöstä 14 työskentelee ulkomailla. Konsernin yhtiöiden toiminnan laajuutta ja kasvua kuvaa paremmin myyntikate kuin liikevaihto, johon sisältyy asiakkailta edelleen laskutettavia alihankintaostoja. Alihankintojen määrä saattaa vaihdella kausittain merkittävästi. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arto Liinpää, puh. (09) 12551 e-mail: arto.liinpaa@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00800/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00800/wkr0002.pdf The full report