Evian kannattavuus koheni rakennemuutoksen ansiosta

Evia Oyj:n pörssitiedote 12.8.2003 klo 16.45 Evia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003: Evian kannattavuus koheni rakennemuutoksen ansiosta Evia Oyj -konsernin liikevaihto oli vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9,74 milj. euroa ja laski 18,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevoitto oli 0,34 milj. euroa (liiketappio 0,87 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2002), Kannattavuuden parantuminen johtui pääasiassa rakennemuutoksesta, jossa viisi erillistä konserniyhtiötä yhdistettiin syksyllä 2002 Evia Helsinki Oy:ksi. Rakennemuutokseen liittyneillä sopeuttamistoimenpiteillä saatiin aikaan pysyviä kiinteiden kulujen säästöjä. Evia Oyj -konsernin toisen neljänneksen liiketulos oli 0,34 milj. euroa tappiollinen. Vuoden 2002 toisen neljänneksen tappio oli 0,99 milj. euroa. Hallitus arvioi, että konsernin 3. neljänneksen liiketulos tulee olemaan tappiollinen. Tuloksen 1-9/2003 arvioidaan jäävän tappiolliseksi, mutta merkittävästi paremmaksi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Evia Helsinki Oy:n liikevoitto oli katsauskaudella 0,80 milj. euroa (0,73 Me), kasvua 8,7 %. Osavuosikatsaus raportoidaan uuden konsernirakenteen mukaisesti. Evia Helsinki Oy:n ja Axel Digital Oy:n raportoidut luvut ovat proformalukuja. Konsernin omavaraisuus oli katsauskauden lopussa 46,6 % ja kassavarat 0,41 milj. euroa. Konsernistrategia ja -rakenne Evia tuottaa viestinnän kokonaisratkaisuja digitaalisessa ja perinteisessä ympäristössä. 1.11.2002 toimintansa aloittanut Evia Helsinki Oy mahdollistaa asiantuntijuusalueiden entistä vahvemman hyödyntämisen asiakkaiden viestinnällisissä ratkaisuissa. Yhtiön asiantuntijuusalueet ovat digitaalinen viestintä, brand ja design management, yhteisö- ja sijoittajaviestintä sekä markkinointiviestintä. Evia Oyj:n kokonaan omistamia konserniyhtiöitä ovat Evia Helsinki Oy, Turussa toimiva Lahtinen & Mantere Oy ja mediamarkkinoille palveluja tarjoava Axel Digital Oy. Liiketoiminnan ja tuloksen kehitys Evia Oyj -konsernin liikevaihto oli vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9,74 milj. euroa (11,92 Me), laskua edelliseen vuoteen verrattuna 18,3 %. Konsernin liikevoitto oli 0,34 milj. euroa (-0,87 Me), kasvua 138,9 %. Kannattavuuden parantuminen johtui pääasiassa syksyllä 2002 toteutetusta rakennemuutoksesta, jossa konsernin Helsingin toimintoja yhdistettiin. Rakennemuutokseen liittyneet sopeuttamistoimenpiteet vähensivät kiinteitä kuluja. Evia Oyj -konsernin henkilömäärä oli vuoden 2003 ensimmäisellä puolivuotiskaudella keskimäärin 185 (231). Henkilöstöstä 14 työskentelee ulkomailla. Vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Evia Oyj -konsernissa myyntikate per henkilö oli 41 789 euroa (39 268 e). Evia Oyj -konsernissa lokakuussa 2002 käynnistettyjen sisäisten yritysjärjestelyjen mukaisesti Evia Helsinki Oy:öön fuusioidaan 30.9.2003 Viherjuuren Ilme Oy, Viherjuuren Mainostoimisto Oy, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy, Viherjuuri Dialog Oy sekä pääosa Axel Digital Oy:stä. Evia Helsinki Oy on 1.11.2002 lähtien hoitanut fuusioitavien yhtiöiden hallintoa. Konsernin yhtiöiden toiminnan laajuutta ja kasvua kuvaa paremmin myyntikate kuin liikevaihto, johon sisältyy asiakkailta laskutettavia alihankintaostoja. Alihankintojen määrä saattaa vaihdella kausittain merkittävästi. Konserniyhtiöiden liikevaihto, myyntikate, liikevoitto/tappio ja henkilöstö 1-6/2003: 1 000 e Liikevaihto Myyntikate Liiketulos Henkilöstö keskimäärin 1-6/2003 1-6/2003 1-6/2003 1-6/2003 Evia Helsinki Oy* 7 959 5 955 798 123 Lahtinen & Mantere Oy 1 307 1 084 195 31 Axel Digital Oy* 813 684 -119 23 Evia Oyj 7 8 -307 8 Laskennalliset erät -342 -230 Evia Oyj -konserni 9 744 7 731 337 185 * Luvut ovat proformalukuja. Evia Helsinki Oy:n luvut sisältävät Viherjuuren Ilme Oy:n, Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy:n, Viherjuuri Dialog Oy:n sekä Axel Digital Oy:n verkkoliiketoiminta- ja presentations-yksiköiden luvut. Tunnusluvut Osakekohtainen tulos 0,08 euroa (-0,26 e). Sijoitetun pääoman tuotto 13,4 % (-24,6 %). Oman pääoman tuotto 16,8 % (-28,9 %). Omavaraisuus kauden lopussa 46,6 % (68,6%). Liiketoiminnan kehitys yhtiöittäin Evia Oyj Konsernin emoyhtiö Evia Oyj toimii holdingyhtiönä ja tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Evia Oyj:n liikevaihto oli vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,007 milj. euroa (0,28 Me) ja liiketappio 0,31 milj. euroa (-1,42 Me). Vuoden 2002 liiketappio on muutettu hallintoveloituskäytännön muuttumisen vuoksi vertailukelpoiseksi. Kannattavuuden parantuminen johtuu kiinteiden kulujen merkittävästä vähentymisestä. Konsernin rakennemuutoksen yhteydessä emoyhtiöstä siirtyi 5 henkilöä Evia Helsinki Oy:n palvelukseen ja konsernin Helsingin toiminnot siirrettiin yhteisiin toimitiloihin. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 8 henkilöä (17 henkilöä). Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Lainema 4.4.2003 saakka ja 4.4.2003 alkaen Arto Liinpää. Evia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Arto Liinpää 4.4.2003 saakka ja Ilpo Mantere 4.4.-30.7.2003. Hallitus kutsui Evia Oyj:n toimitusjohtajaksi Mika Sarimon 1.10.2003 alkaen. Arto Liinpää hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä 31.7.-30.9.2003. Evia Helsinki Oy Evia Helsinki Oy aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan 1.11.2002. Evia Helsinki Oy on viestinnän asiantuntijayritys, joka perustettiin yhdistämällä Viherjuuren Ilme Oy:n, Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy:n ja Viherjuuri Dialog Oy:n liiketoiminnat sekä pääosa Axel Digital Oy:n liiketoiminnoista. Evia Helsinki Oy kehittää mitattavilla, innovatiivisilla viestintäratkaisuilla asiakkaiden brandia ja maineenhallintaa ja auttaa näin asiakkaitaan menestymään. Evia Helsinki Oy:n keskeiset asiantuntijuusalueet ovat digitaalinen viestintä, brand ja design management, yhteisö- ja sijoittajaviestintä sekä markkinointiviestintä. Evia Helsinki Oy:n luvut ovat proformalukuja, jotka sisältävät Viherjuuren Ilme Oy:n, Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy:n, Viherjuuri Dialog Oy:n sekä Axel Digital Oy:n verkkoliiketoiminta- ja presentations-yksiköiden luvut. Evia Helsinki Oy:n liikevaihto vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 7,96 milj. euroa (10,11 Me), laskua edellisestä vuodesta 21,3 %. Yhtiön myyntikate oli 5,96 milj. euroa (7,11 Me), laskua edellisestä vuodesta 16,3 %. Vuoden 2003 ensimmäisen vuosipuoliskon myyntikatelukuun sisältyy työtuntivarastoa 0,127 milj. euron arvosta. Yhtiön kotimaan toimintojen kannattavuus parani katsauskaudella merkittävästi. Yhtiön liikevoitto oli 0,80 milj. euroa (0,73 Me), kasvua 8,7 %. Vuoden 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoluku on muutettu hallintoveloituskäytännön muuttumisen vuoksi vertailukelpoiseksi. Arabiemiirikuntien liiton kanssa marraskuussa 2001 solmitun sopimuksen mukaisten e-learningratkaisujen toimittaminen vaikutti Evia Helsinki Oy:n tulokseen positiivisesti 0,165 milj. eurolla. Yhtiön kilpailustrategia perustuu vahvaan digitaalisen viestinnän osaamiseen. Maineen hallintaan ja brandin rakentamiseen liittyvän suunnittelun lähtökohtia ovat ensisijaisesti digitaalinen viestintäympäristö ja toissijaisesti sovellukset perinteiseen ympäristöön. Vuonna 2003 Evia Helsinki Oy:n tavoite on edelleen parantaa kannattavuuttaan jo tehdyillä kiinteiden kulujen voimakkailla leikkauksilla, tehostamalla toimintaa, syventämällä asiantuntijuusalueiden osaamista, parantamalla palvelutasoa sekä vahvistamalla ja kasvattamalla nykyisiä asiakassuhteita. Evia Helsinki Oy:n palveluksessa oli vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 123 (155) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 78,9 % ja henkilöstöstä 66,5 %. Myyntikate per henkilö oli 48 415 euroa (45 884 e). Evia Helsinki Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana toimii Arto Liinpää. Lahtinen & Mantere Oy Lahtinen & Mantere Oy:n vahvuutena on digitaalisen viestinnän yhdistäminen markkinointi- ja muun viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen, missä se on edelläkävijä Suomessa. Lahtinen & Mantere Oy toteuttaa Evia Oyj -konsernin strategiaa tarjoamalla ensisijaisesti Lounais-Suomen alueella Evian asiantuntijuusalueisiin perustuvia viestintäratkaisuja. Lahtinen & Mantere Oy:n liikevaihto vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 1,31 milj. euroa (1,59 Me), laskua edelliseen vuoteen verrattuna 17,7 %. Yhtiön myyntikate oli 1,08 milj. euroa (1,31 Me), laskua edelliseen vuoteen verrattuna 17,2 %. Myyntikatelukuun sisältyy työtuntivarastoa 0,028 milj. euron arvosta. Yhtiön liikevoitto oli 0,195 milj. euroa (0,26 Me), laskua edelliseen vuoteen verrattuna 24,4 %. Vuoden 2002 liikevoittoluku on muutettu hallintoveloituskäytännön muuttumisen vuoksi vertailukelpoiseksi. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 31 (31) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,0 % ja henkilöstöstä 16,8 %. Myyntikate per henkilö oli 34 968 euroa (42 226 e). Lahtinen & Mantere Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Nikki Koponen 4.4.2003 saakka ja 4.4.2003 alkaen Ilpo Mantere. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 4.4.2003 saakka Ilpo Mantere ja 4.4.2003 alkaen Janne Pöyhönen. Axel Digital Oy Nykyisessä muodossaan Axel Digital Oy aloitti toimintansa 1.11.2002. Yhtiö toimii kolmella alueella. Mediateknologian ryhmä on keskittynyt palvelemaan lähinnä teknologiavalmistajia erikoisalueenaan IP- datacasting ja siihen liittyvät lähetys- ja vastaanottoteknologiat. Interaktiivisen television ryhmä tarjoaa ratkaisuja ja konsultointia mainosalan toimijoille yhteistyökumppaneinaan tv-yhtiöt. Frame Graphics -yksikkö tarjoaa digitaalisen jälkituotannon palveluja. Axel Digital Oy:n luvut ovat proformalukuja. Axel Digital Oy:n liikevaihto oli vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,81 milj. euroa (0,78 Me). Yhtiön myyntikate oli 0,68 milj. euroa (0,67 Me). Myyntikatelukuun sisältyy työtuntivarastoa 0,019 milj. euron arvosta. Yhtiön liiketappio oli vuoden 2003 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 0,12 milj. euroa (-0,21 Me). Vuoden 2002 liiketappioluku on muutettu vertailukelpoiseksi. Yhtiön liiketappio aiheutuu pääasiallisesti helmikuussa 2003 tehdystä investoinnista uuteen digitaalisen jälkituotannon tuotantoyksikköön sekä sen käyttöönottokustannuksista. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 23 (28) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,1 % ja henkilöstöstä 12,4 %. Axel Digital Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut 4.4.2003 saakka Arto Liinpää ja 4.4.2003 alkaen Jari Torvelainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Perttu Hillman. Konsernin rahoitusasema Konsernin rahoitusasema heikentyi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kassavarat olivat tarkastelujakson päättyessä 0,41 milj. euroa (0,33 Me). Korollisten velkojen määrä nousi vuoden takaisesta ja oli katsauskauden lopussa 1,64 milj. euroa (0,37 Me). Yhtiön omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,6 % (68,6 %). Henkilöstö Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 67 % (63 %). Henkilömäärän nettovähennys vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 34 henkilöä. Henkilöstöä oli katsauskauden alussa 204 ja lopussa 170. Keskimäärin henkilöstöä oli 185 (231). Emoyhtiö Evia Oyj:n henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 8 (17). Yhtiökokous Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2002 tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei vuodelta 2002 jaeta. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilintarkastajien esityksen mukaisesti ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2002. Yhtiökokous päätti korottaa hallituksen jäsenmäärän kolmesta neljään. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen FK, MBA Jari Torvelainen ja uusiksi jäseniksi ekonomi Arto Liinpää, ekonomi Jukka Virta ja eMBA Ilpo Mantere. Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Mitro, KHT ja Suomen Tilintarkastuskeskus Oy päävastuullisena tarkastajana Pertti Hiltunen, KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin Reijo Peltola, KHT. Osakkeet Vuoden 2003 tammi-kesäkuussa 147 011 Evia Oyj:n osaketta vaihtoi omistajaa Helsingin Pörssin I-listalla. Tämä on 4,24 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihdon arvo oli 0,16 milj. euroa ja osakkeen keskikurssi 1,09 euroa. Alin kurssi oli 0,81 euroa maaliskuussa ja ylin kurssi 1,84 euroa kesäkuussa. Evia Oyj:n osakerekisterissä oli 481 osakkeenomistajaa 30.06.2003. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Muutokset konsernin johdossa Evia Oyj:n hallitus kutsui MJD Mika Sarimon (36) Evia Oyj:n ja Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajaksi 1.10.2003 alkaen. Evia Oyj:n hallitus myönsi nykyiselle toimitusjohtajalle Ilpo Mantereelle eron toimitusjohtajan tehtävästä hänen omasta pyynnöstään 30.7.2003. Ilpo Mantere keskittyy konserniin kuuluvan Lahtinen & Mantere Oy:n hallituksen puheenjohtajana yhtiön toiminnan kehittämiseen. Evia Oyj:n toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa 30.9.2003 saakka hallituksen puheenjohtaja Arto Liinpää. Evia Helsinki Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Arto Liinpää jatkaa 1.10.2003 jälkeen Evia Oyj:n hallituksen ja Evia Helsinki Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tilikauden 2003 näkymät Hitaan kasvun kausi ja epävarmuus Suomen talouselämässä jatkuu edelleen. Tämä heijastuu voimakkaasti Evia Oyj -konsernin liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Hallitus arvioi, että konsernin 3. neljänneksen liiketulos tulee olemaan tappiollinen. Tuloksen 1-9/2003 arvioidaan jäävän tappiolliseksi, mutta merkittävästi paremmaksi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Ottaen huomioon tämänhetkisen tilauskannan konsernin liiketoimintakuluja on edelleen vähennettävä ja henkilöstön määrää sopeutettava näköpiirissä olevaan työmäärään. Tästä syystä Evia Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää yt-neuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa kustannussäästöjä määräaikaisilla lomautuksilla koko Evia Oyj - konsernissa tämän tilikauden aikana. Internet Tämä tiedote on myös internetsivullamme www.evia.fi, sijoittajatiedot. Seuraava katsaus Osavuosikatsaus tammi-syyskuu/2003 julkistetaan 23.10.2003. Evia Oyj Hallitus Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Arto Liinpää, puh.(09) 12551 e-mail: arto.liinpaa@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet Liitteenä taulukko-osa: Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Vastuusitoumukset Tunnusluvut Liikevaihdon jakauma yksiköittäin Myyntikatteen jakauma yksiköittäin Liikevoiton jakauma yksiköittäin Henkilöstöjakauma yksiköittäin Tunnuslukujen laskentakaavat TULOSLASKELMA 1 000 e 1-6/2003 1-6/2002 muutos % Liikevaihto 9 744 11 924 -18,3 Liiketoiminnan muut tuotot 2 9 -77,8 Ostot -2 015 -2 862 -29,6 Myyntikate 7 731 9 071 -14,8 Kulut -6 924 -9 458 -26,8 Poistot -470 -479 -1,9 Liiketulos 337 -866 138,9 Rahoitustuotot ja -kulut -45 -36 25,0 Tulos ennen satunnaisia eriä 292 -902 132,4 Satunnaiset erät 0 0 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 292 -902 132,4 Varausten muutos 0 -3 Verot* -2 -5 Vähemmistöosuus -2 19 Tulos 288 -891 132,3 * 1-6/2003 veroissa on huomioitu vuoden 2002 tappio. TASE 1 000 e 30.6.2003 30.6.2002 muutos % Pysyvät vastaavat 4 196 5 023 -16,5 Vaihtuvat vastaavat 3 564 3 606 -1,2 Vastaavaa yhteensä 7 760 8 629 -10,1 Oma pääoma 3 574 5 651 -36,8 Vähemmistöosuus 10 -13 Tilinpäätössiirtojen kertymä 26 276 Pitkäaikainen vieras pääoma 312 344 -9,3 Lyhytaikainen vieras pääoma 3 838 2 371 61,9 Vastattavaa yhteensä 7 760 8 629 -10,1 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1 000 e 1-6/2003 1-6/2002 1-12/2002 Liiketulos ilman poistoja 807 -387 -2 424 Rahoitustuotot 6 15 23 Rahoituskulut, verot ja oikaisut -53 -56 -145 Käyttöpääoman muutos -457 663 1 412 Liiketoiminnan rahavirta 303 235 -1 133 Bruttoinvestoinnit -85 -300 -375 Käyttöomaisuuden myynnit 35 1 3 Investointien rahavirta -50 -299 -372 Vieraan pääoman muutos -51 -358 961 Maksetut osingot 0 0 0 Muu oman pääoman muutos 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -51 -358 961 Rahavirta yhteensä 202 -422 -544 VASTUUSITOUMUKSET 1 000 e 30.6.2003 30.6.2002 muutos % Annetut pantit: 216 216 0,0 Konserniyhtiöt Takaukset: 55 60 -8,3 Konserniyhtiöt Leasingvastuut 854 1 275 -33,0 Yhteensä 1 125 1 551 -27,5 AVAINLUKUJA 1-6/2003 1-6/2002 1-12/2002 Tulos/osake (EPS), euroa 0,08 -0,26 -1,01 Oma pääoma/osake, euroa 1,04 1,69 0,95 Oman pääoman tuotto, % (12 kk) 16,8 -28,9 -69,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % (12 kk) 13,4 -24,6 -53,5 Omavaraisuusaste, % 46,6 68,6 42,3 Bruttoinvestoinnit, 1 000 e 85 300 376 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 4,6 1,9 LIIKEVAIHTO 1 000 e 1-6/2003 1-6/2002 1-12/2002 Evia Helsinki Oy* 7 959 10 114 16 181 Lahtinen & Mantere Oy 1 307 1 588 2 984 Axel Digital Oy* 813 783 1 454 Evia Oyj 7 278 415 Sisäiset myynnit -342 -839 -1 493 Evia Oyj -konserni 9 744 11 924 19 542 MYYNTIKATE 1 000 e 1- 1- 1- 6/2003 6/2002 12/2002 Evia Helsinki Oy* 5 955 7 112 11 567 Lahtinen & Mantere Oy 1 084 1 309 2 424 Axel Digital Oy* 684 665 1 254 Evia Oyj 8 -15 -9 Evia Oyj -konserni 7 731 9 071 15 236 LIIKETULOS 1 000 e 1- 1- 1- 6/2003 6/2002 12/2002 Evia Helsinki Oy* 798 734 76 Lahtinen & Mantere Oy 195 258 650 Axel Digital Oy* -119 -205 -269 Evia Oyj -307 -1 422 -3 380 Laskennalliset erät -230 -231 -462 Evia Oyj -konserni 337 -866 -3 385 Liikevoittoluvut vuodelta 2002 on muutettu hallintoveloituskäytännön muuttumisen vuoksi vertailukelpoisiksi. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1- 1- 1- 6/2003 6/2002 12/2002 Evia Helsinki Oy* 123 155 151 Lahtinen & Mantere Oy 31 31 32 Axel Digital Oy* 23 28 24 Evia Oyj 8 17 16 Evia Oyj -konserni 185 231 223 * Luvut ovat proformalukuja. Evia Helsinki Oy:n luvut sisältävät Viherjuuren Ilme Oy:n, Viherjuuren Mainostoimisto Oy:n, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy:n, Viherjuuri Dialog Oy:n sekä Axel Digital Oy:n verkkoliiketoiminta- ja presentations-yksiköiden luvut. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Tunnuslukujen laskentakaavat: Tulos/osake: Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja - verot +/- vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen kappalemäärä Oma pääoma/osake: Taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä Osakkeiden osakeantioikaistu kappalemäärä tilinpäätöspäivänä Oman pääoman tuotto, %: Voitto tai tappio ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus, vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden keskiarvoina) Sijoitetun pääoman tuotto, %: (Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja + rahoituskulut) x 100 Taseen summa - korottomat velat (vuoden keskiarvoina) Omavaraisuusaste, %: (Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä) x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00530/wkr0002.pdf