TUTKIMUS: IT- ja tekniikkatoimeksiantoja välittävien toimijoiden merkitys lisääntyy kun konsulttipalvelumarkkinat kasvavat

Ework on modernin työvoiman käytön asiantuntija, joka yhdistää IT- ja teknisen alan toimeksiannot ja konsultit. Kaksi kertaa vuodessa Eworkin toteuttama eWork Barometri mittaa IT-, tekniikka- ja liikkeenjohdon konsulttien palveluiden kysyntää ja hintakehitystä Pohjoismaissa ja Suomessa. Alojen suurimpiin kuuluvasta tutkimuksesta (yli 2000 vastaaja, jotka valittu yli 65 000 asiantuntijan joukosta) käy ilmi, että yli 50 % suomalaisista konsulteista uskoo palveluiden kysynnän kasvavan samalla kuin toimeksiantojen välittäjän rooli kasvaa varsinkin Suomessa. Keskimäärin 45 % eri maiden konsulteista on pystynyt nostamaan hintojaan, mutta Suomessa vain 27 % konsulteista kertoo samaa.


Suomessa yli puolet konsulteista uskovat oman alansa palveluiden kasvuun.

Kyselyyn osallistuneilla on optimistinen näkemys markkinoista. Pohjoismaissa keskimäärin yli 60 % uskoo oman alan kysynnän kasvavan vähän tai merkittävästi. Tanska luottaa muihin maihin verrattuna tulevaisuuteen eniten ja myös Suomessa selkeään oman alan palveluiden kasvuun seuraavan 12 kuukauden aikana uskoo yli 50 %.

Oman kapasiteetin käyttöastetta selvitettiin myös kyselyssä. Muissa Pohjoismaissa yli 64 % konsulteista kertoo käyttävänsä 80% kapasiteetistaan tai enemmän, mutta Suomessa luku on noin 20 %-yksikköä matalampi.

Toimeksiantojen välittäjän rooli kasvaa – varsinkin Suomessa

Konsulttipalveluiden kysynnän kasvu merkitsee myös, että toimeksiantojen välittäjien kysyntä kasvaa. Tästä on merkkejä varsinkin Suomessa.

Uskomme kysynnän kasvavan. Konsultointi on tulevaisuuden tapa toimia työmarkkinoilla, Ework Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Laura Virros toteaa tutkimuksen tuloksista. Taloustilanteemme myös suosii konsulttien käyttöä, koska he tarjoavat yrityksille mahdollisuuden sekä toiminnan joustoon että uudenlaisen osaamisen hyödyntämiseen verrattuna omaan.

Tutkituista konsulttialoista IT-konsultit ovat parhaiten työllistettyjä

Eri alojen työllistymisessä on myös eroja. IT-konsultit ovat keskimäärin huomattavasti paremmin työllistettyjä kuin liikkeenjohdon konsultit kun tarkkailussa on kaikki tutkitut maat. Ohjelmistokonsulteista 73,7 % kertoo myyvänsä kapasiteettinsa 80 %:sti, kun vastaava luku liikkeenjohdon konsulteille on vain 56,9 %. Kuitenkin valtaosa vastanneista raportoi kapasiteettinsa käytön pysyneen samalla tasolla tai nousseen verrattuna edelliseen tehtyyn kyselyyn.

Muiden Pohjoismaiden konsulttien tuntihinnat huomattavasti Suomen hintoja korkeammat

Keskimäärin 45 % vastaajista kaikissa maissa on pystynyt nostamaan tuntihintojaan viimeisen vuoden aikana. Suomessa kuitenkin ainoastaan 27 % on pystynyt nostamaan hintoja saman ajanjakson aikana ja vain hiukan alle 20 % uskoo voivansa nostaa tuntihintaansa seuraavan vuoden aikana.

Hintataso on myös matalampi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Hiukan yli neljännes tutkittujen alojen pohjoismaisista konsulteista laskuttaa yli 110 euroa tunti. Suomessa siihen pystyy 18.8 %. Suomen tuntihinnat jäävät muita Pohjoismaita jälkeen ja 32,8 % konsulteista laskuttavat 70 – 89 euroa/tunti.

Eri alojen konsulttien hintatasossa on myös suuria eroja. Liikkeenjohdon konsultit laskuttavat huomattavasti useammin yli 110 euroa/tunti verrattuna teknologia- ja IT-konsultteihin.

Suomessa ollaan eniten huolestuneita sekä ulkomaisesta että kotimaisesta kilpailusta

Ulkomainen kilpailu nostaa päätään kyselyn mukaan.

Yli 60 % kaikista vastaajista uskoo kuitenkin kilpailutilanteen toistaiseksi pysyvän ennallaan, ja kolmasosa arvioi sen kasvavan jonkin verran.

Suomessa aiheesta ollaan eniten huolissaan (46,3 % uskoo kasvavaan ulkomaiseen kilpailuun) vaikka yli 60 % suomalaisista konsulteista ei koskaan ole kokenut kilpailua ulkomailta.

Suomessa ollaan myös enemmän huolissaan kotimaisesta kilpailusta kuin muissa Pohjoismaissa. 


Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa täällä: barometer.eworkgroup.com 


Lisätietoja:

Kommentit Ework Group Finland Oy: Laura Virros, toimitusjohtaja, +358 (0) 400 883 422, laura.virros@eworkgroup.com, eWork Group Finland Oy


Tutkimuksen tausta

eWork Barometri on konsulttimarkkinoita luotaava kyselytutkimus, johon osallistuu ammattilaisia kaikista Pohjoismaista eli Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta sekä jonkin verran vastaajia myös Pohjoismaiden ulkopuolelta. Kattavan osallistujapohjan ansiosta barometri tarjoaa ainutlaatuisen näkemyksen meille olennaisimmista markkinoista.

Kysely on toteutettu Eworkin 65 000 asiantuntijan joukossa, eli kyseessä on yksi suurimmista IT- teknologia- ja liikkeenjohdon kyselytutkimuksista. Tutkimuksen data kerättiin elo- ja syyskuun aikana. Tänä syksynä kyselyyn vastasi reilusti yli 2000 henkilöä, joista suurin osa toimii Ruotsissa. Suomesta kyselyyn vastasi tänä syksynä 160 (edellisenä vuonna 151) henkilöä. 


KUTSU TUTKIMUSESITTELYYN:

Tervetuloa eWork Barometrin tulosten esittelyyn webinaarissa 8.12.2016, jossa selviää IT- ja tekniikka-alan hinta- ja kysyntäkehitys

Tervetuloa tutkimustulosten esittelytilaisuuteen, joka järjestetään webinaarina.

Webinaarin ohjelma          Käymme läpi

                                                - konsulttimarkkinoiden tilan

                                                - konsulttien odotukset ja motivaattorit

                                                - konsultoinnin hintakehitystä ja sen merkitystä työn arvostukseen

Webinaarin ajankohta       8.12.2016 klo 8.15. – 9.00.

Ilmoittautuminen               ilmoittaudu viimeistään 7.12. tästä linkistä


Ework Group on modernin työvoiman asiantuntija. Haastamme työmarkkinoiden vakiintuneita

tapoja. Yhdistämme työtä ja tekijöitä puolueettomasti. Palveluitamme ovat parhaiden asiantuntijoiden löytäminen ja alihankinnan ulkoistuspalvelut. Toimimme kaikissa Pohjoismaissa sekä Puolassa. eWork Group AB on listattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssiin.

Multimedia

Multimedia