Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

EXEL COMPOSITES OYJ                    PÖRSSITIEDOTE                    7.6.2019 klo 14:30

Exel Composites Oyj on 6.6.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahaston omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

OP-Rahastoyhtiöt Oy:n hallinnoiman OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahaston omistus on 5.6.2019 tehtyjen osakekauppojen johdosta 598 259 osaketta, joka vastaa 5,03 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Tietoja liputusvelvollisesta

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä
OP-Rahastoyhtiö Oy 0,00 %
OP-Suomi Mikroyhtiöt-sijoitusrahasto 1,68 %
OP-Suomi-sijoitusrahasto 2,25 %
OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahasto 5,03 %

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on 8,96 % 5.6.2019.

Vantaalla, 7.6.2019

Exel Composites Oyj
Mikko Kettunen
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin.

Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

www.exelcomposites.com

Tilaa