• news.cision.com/
  • Exel Composites/
  • Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi – maaliskuulta 2019: “Vahvaa kasvua ensimmäisellä vuosineljänneksellä”

Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi – maaliskuulta 2019: “Vahvaa kasvua ensimmäisellä vuosineljänneksellä”

Report this content

EXEL COMPOSITES OYJ                     PÖRSSITIEDOTE                     3.5.2019 klo 9.00

Q1 2019 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset kasvoivat 28,1 prosenttia 28,2 miljoonaan euroon (Q1 2018: 22,0).
  •  Liikevaihto kasvoi 25,9 prosenttia 27,1 miljoonaan euroon (21,5).
  •  Oikaistu liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,8) eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (8,3 %).
  •  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,2).
  •  Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,08).

Näkymät vuodelle 2019

Exel Composites arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2018.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes alkoi vahvasti. Sekä saadut tilaukset että liikevaihto kasvoivat merkittävästi. Myös oikaistu liikevoitto parani vertailukaudesta.

Konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti Rakentaminen & Infrastruktuuri-asiakassegmentissä tuulivoimatoimialan tukemana. Orgaaninen kasvu oli 8,3 prosenttia. Huhtikuussa 2018 hankittu Diversified Structural Composites, DSC, kasvatti konsernin liikevaihtoa 17,6 prosenttia. Kasvu Rakentaminen & Infrastruktuuri- ja Muut sovellukset- asiakassegmenteissä kompensoi laskua Teollisissa sovelluksissa, jossa telekommunikaatioalan markkinatilanne jatkuu haastavana. Maantieteellisesti tarkasteltuna tuulivoima-ala ja DSC:n konsolidointi tukivat liikevaihdon kasvua Muu maailma- sekä Aasian-Tyynenmeren alueilla. Euroopassa liikevaihto oli noin edellisvuoden tasolla.

Oikaistu liikevoitto parani vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Parannus oli volyymikasvun vauhdittamaa, mutta heijasteli myös käynnissä olevan kustannussäästöohjelman tuomaa parempaa operatiivista tehokkuutta. Ohjelman vuotuinen säästötavoite on kolme miljoonaa euroa, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti vuonna 2020. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä käynnistimme Saksan tehtaan tuotannon lopettamisprosessin, joka saatiin suunnitelman mukaisesti päätökseen huhtikuun lopussa. Tehtaan sulkemisesta aiheutuva 1,2 miljoonan euron kertaluontoinen kustannus kirjattiin vuoden 2019 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Pohjois-Amerikassa DSC:n säästöohjelma eteni suunnitelman mukaisesti. DSC:n liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä negatiivinen, mutta tavoitteena on, että DSC saavuttaa nollatuloksen kuluvan vuoden aikana.

Jatkossa keskitymme edelleen sekä kannattavuuden parantamiseen että kasvuun konsernimme parantunutta globaalia markkina-asemaa hyödyntäen.

IFRS 16

IFRS 16 -standardia on sovellettu vuoden 2019 alusta lähtien. Historiallisia lukuja ei ole päivitetty vastaamaan IFRS 16 -standardia. Velkaantumisaste nousi vuosineljänneksen aikana 132,3 prosenttiin. Nousu aiheutui pääasiassa IFRS 16:n soveltamisesta, jonka seurauksena pitkäaikaiset vuokravelvoitteet kirjattiin taseeseen korollisiksi veloiksi. Vertailukelpoinen velkaantumisaste, IFRS 16:n vaikutus pois lukien, oli 113,2 prosenttia. Vaikutus liikevoittoon, katsauskauden tulokseen ja muihin tuloslaskelmasta laskettaviin konsernin keskeisiin tunnuslukuihin oli vähäinen.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.3.2018 Muutos, % 1.1.-31.12.2018
Saadut tilaukset 28 156 21 972 28,1 100 757
Tilauskanta ¹ 24 750 17 503 41,4 23 685
Liikevaihto ² 27 090 21 519 25,9 96 608
Liikevoitto 405 1 630 -75,2 2 217
% liikevaihdosta 1,5 7,6 2,3
Oikaistu liikevoitto ³ 1 958 1 785 9,7 5 018
% liikevaihdosta 7,2 8,3 5,2
Katsauskauden tulos -463 919 -150,3 386
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 681 -163 517,9 868
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,8 14,6 4,4
Velkaantumisaste, % 132,3 37,7 96,3
Tulos/osake, euroa -0,04 0,08 0,03
Oma pääoma/osake, euroa 2,03 2,25 -9,6 2,18
Henkilöstö keskimäärin 689 575 19,8 647

¹ Tilanne kauden lopussa.
² Liikevaihto asiakassegmenteittäin Q1 2019 (Q1 2018): Teolliset sovellukset 9,3 miljoonaa euroa (11,3), Rakentaminen ja infrastruktuuri 11,3 miljoonaa euroa (5,6), Muut sovellukset 6,5 miljoonaa euroa (4,7).
³ Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut (1,6 miljoonaa euroa Q1 2019 ja 0,1 miljoonaa euroa Q1 2018). Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle perjantaina 3.5.2019 kello 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa käytettävä esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com kohdassa Investors/Sijoittajille > Julkaisut.

Vantaalla, 3.5.2019

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin.

Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

www.exelcomposites.com

Tilaa