Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011

EXEL COMPOSITES OYJ   PÖRSSITIEDOTE         26.10.2011 klo 9.00   1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2011 

Heinä-syyskuu 2011 lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 20,5 (18,7) miljoonaan euroon eli 9,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna

- Liikevoitto oli 2,6 (2,7) miljoonaa euroa ollen 12,5 (14,3) prosenttia liikevaihdosta

- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen, +2,5 (+2,8) miljoonaa euroa

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,16) euroa

 

Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 65,4 (53,5) miljoonaan euroon tammi-syyskuussa 2011 ollen 22,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla

- Liikevoitto oli 9,3 (6,3) miljoonaa euroa eli 14,3 (11,8) prosenttia liikevaihdosta

- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen, +6,5 (+6,9) miljoonaa euroa

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,56 (0,38) euroa

 

Näkymät vuodelle 2011 

Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain vuonna 2011, vaikka viime aikoina on ollut nähtävillä merkkejä talouden hiljentymisestä. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin vuoden 2011 ensimmäiset yhdeksän kuukautta olivat vahvoja, mutta suhtaudumme loppuvuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.

 

Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:

”Kasvu jatkui vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Konsernin liikevaihto vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi 9,5 prosenttia 20,5 (18,7) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kysyntä jatkui vahvana telekommunikaatiomarkkinasegmentissä ja koneteollisuudessa myös vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat lentokenttätuoteryhmän myynnin elpyminen edellisvuoden heikosta tilanteesta sekä ikkuna- ja oviprofiileissa vallinnut positiivinen trendi, johon vaikuttivat jatkuvat myynnin lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet. Kvartaalin myyntiä tuki myös sähköteollisuus, missä kysyntä elpyi erityisesti sähkökoneteollisuudessa ja muissa sähkösovelluksissa.

Liikevoittoprosentti pieneni vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Kohonneet raaka-ainekustannukset alkoivat vaikuttaa katteeseen heikentävästi. Jatkamme hinnankorotuksia negatiivisen vaikutuksen pienentämiseksi. Kiinteät kustannukset kasvoivat, sillä jatkoimme lisäresurssien kohdentamista myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen. Jatkamme organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Lisäksi liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät Sportsin lisensioinnista saadut kertaluonteiset erät ovat pienentyneet kuluvana vuonna. 

Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä meneillään olevat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat edelleen positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka. 

Exel Composites jatkaa kannattavan kasvun strategiaansa ja keskittyy voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille. Olemme kuitenkin valmiita ryhtymään nopeisiin toimenpiteisiin vastataksemme mahdolliseen talouden hiljentymiseen.”

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

 

  1.7.–
30.9.
2011
1.7.–30.9.
2010
Muutos % 1.1.-30.9.
2011
1.1.-30.9.
2010
Muutos % 1.1.–
31.12.
2010
               
Liikevaihto 20,5 18,7 9,5 65,4 53,5 22,1 72,9
Liikevoitto 2,6 2,7 -4,4 9,3 6,3 47,7 9,4
% liike-
vaihdosta
 
12,5
 
14,3
   
14,3
 
11,8
 
 
 
12,9
Tilikauden tulos  
1,8
 
1,9
 
-5,1
 
6,7
 
4,5
 
49,2
 
6,8
               
Oma pääoma 32,5 29,3 10,9 32,5 29,3 10,9 32,5
Korollinen nettovelka  
0,2
 
3,1
 
-93,4
 
0,2
 
3,1
 
-93,4
 
-1,4
Sijoitettu pääoma  
41,3
 
42,8
 
-3,5
 
41,3
 
42,8
 
-3,5
 
42,7
Oman pääoman tuotto, %  
22,4
 
26,2
 
 
 
27,4
 
21,8
   
23,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
25,0
 
 
25,3
   
 
29,8
 
 
20,1
   
 
21,8
Omavaraisuus-aste, %  
56,5
 
50,0
   
56,5
 
50,0
   
57,4
Velkaantumis-aste, %  
0,6
 
10,4
   
0,6
 
10,4
   
-4,3
               
Tulos/osake, euroa  
0,15
 
0,16
   
0,56
 
0,38
   
0,57
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,15
 
 
0,16
   
 
0,56
 
 
0,38
   
 
0,57
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,74
 
 
2,47
   
 
2,74
 
 
2,47
   
 
2,73

 

 

IFRS-RAPORTOINTI 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. 

TULOSKEHITYS

1.7. – 30.9.2011

Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2011 kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 20,5 (18,7) miljoonaa euroa. 

Markkinaolosuhteet ovat parantuneet edelleen. Kysyntä jatkui vahvana telekommunikaatiomarkkinasegmentissä ja koneteollisuudessa myös vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat lentokenttätuoteryhmän myynnin elpyminen edellisvuoden heikosta tilanteesta sekä ikkuna- ja oviprofiileissa vallinnut positiivinen trendi, johon vaikuttivat jatkuvat myynnin lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet. Kvartaalin myyntiä tuki myös sähköteollisuus, missä kysyntä elpyi erityisesti sähkökoneteollisuudessa ja muissa sähkösovelluksissa.

Konsernin liikevoitto oli 2,6 (2,7) miljoonaa euroa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä ja oli 12,5 (14,3) prosenttia liikevaihdosta. Kohonneet raaka-ainekustannukset alkoivat vaikuttaa katteeseen heikentävästi. Ryhdyimme toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi siirtämällä osan kohonneista kustannuksista markkinoille nostamalla tuotehintoja. Henkilöstökustannukset kasvoivat, sillä jatkoimme lisäresurssien kohdentamista myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen. Jatkamme organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä kertaluonteisia lisenssituottoja 0,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä 0,1 miljoonaa euroa. 

Exel Compositesin Kiinassa sijaitsevalle Nanjingin yksikölle myönnettiin ISO 14001 –ympäristösertifikaatti syyskuussa 2011. Konsernin suomalaisille yksilöille ISO 14001 –ympäristösertifikaatti on myönnetty aiemmin. Tavoitteena on konsernin kaikkien yksiköiden sertifiointi.

Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä aloitetut toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat edelleen positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka.

Exel Composites solmi Exelin sauvatuotteita koskevan lisenssisopimuksen E-Sports Group Oy:n kanssa 1.8.2011.

 

  1. – 30.9.2011

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2011 22,1 prosenttia 65,4 (53,5) miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon.

Markkinaolosuhteet ovat parantuneet edelleen. Vuoden 2011 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kysyntä parani erityisesti koneteollisuudessa sekä telekommunikaatiomarkkinasegmentissä. Uusien muottien määrä on ollut ennätyssuuri vuonna 2011. Uusia tuotteita on kehitetty paljon erityisesti koneteollisuuteen.

Raaka-ainekustannukset ovat nousseet edelleen. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi, ja osa noususta on siirretty tuotehintoihin.

Euroopan komissio avasi elokuussa 2011 uuden polkumyyntiä koskevan tutkinnan Kiinasta tuodulle lasikuituraaka-aineelle. Exel Composites on korottanut tuotehintoja, etsinyt vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisännyt tuotantoa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa vähentääkseen aiemman polkumyyntitullin vaikutusta.

Päätös investoida viiteen uutta edistyksellistä teknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan tulevan kasvun varmistamiseksi tehtiin vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Ensimmäinen edistyksellinen linja otettiin käyttöön syyskuussa Mäntyharjun yksikössä. Sillä voidaan valmistaa vaativampia ja leveämpiä tuotteita. Exel Composites jatkoi myös lisäresurssien kohdentamista myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja jatkaa organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa 2011 parani 47,7 prosenttia ja oli 9,3 (6,3) miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Liikevoitto oli 14,3 (11,8) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi vuonna 2010 salibandyliiketoiminnan lisensioinnin uudelleenjärjestelemisestä aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia 1,1 miljoonaa euroa ja muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia lisenssituottoja 1,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 tammi-syyskuussa muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä 0,3 miljoonaa euroa. 

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2011. Konsernin tulos ennen veroja oli 9,1 (6,1) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 6,7 (4,5) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos parani 0,56 (0,38) euroon. Sijoitetun pääoman tuotto oli 29,8 (20,1) prosenttia ja oman pääoman tuotto 27,4 (21,8) prosenttia.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli 6,5 (6,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 4,4 (6,0) miljoonaa euroa. 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 8,6 (10,4) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 57,6 (58,6) miljoonaa euroa. 

Korollista vierasta pääomaa oli 8,8 (13,5) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 0,7 (5,3) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 0,2 (3,1) miljoonaa euroa. 

Exel Composites varmisti heinäkuussa 2011 uuden kolmevuotisen sitovan 20 miljoonan euron luottolimiitin, jota käytetään nykyisten luottolimiittien uudelleenrahoitukseen ja liiketoiminnan kasvun rahoittamiseen.

Konsernin oma pääoma oli 32,5 (29,3) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 56,5 (50,0) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli 0,6 (10,4) prosenttia. 

INVESTOINNIT JA POISTOT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,1 (1,0) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot katsauskauden aikana olivat 2,0 (2,2) miljoonaa euroa. 

HENKILÖSTÖ

Exel Composites –konsernin palveluksessa 30.9.2011 oli yhteensä 431 (408) henkilöä, joista 200 (188) kotimaassa ja 231 (220) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 427 (402). Henkilökunnan määrän kasvu kotimaassa ja ulkomailla johtuu kasvaneesta myyntivolyymista.

KONSERNISTRATEGIAA TÄSMENNETTIIN

Konsernistrategiaa täsmennettiin. Taloudelliset tavoitteet suhdannekierron aikana säilytettiin ennallaan:

  • Tavoitteena on, että Exel Composites –konsernin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen kasvu ylittää toimialan markkinoiden kasvuvauhdin. Kasvu yritysostojen kautta on osa Exel Compositesin strategiaa
  • Exel Compositesin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 prosentin liikevoitto nettomyynnistä
  • Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

 OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

30.9.2011 yhtiön osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana. 

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 89,2 (65,6) milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1.099.591 (1.831.394) kappaletta, mikä vastaa 9,2 (15,4) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 9,40 (6,79) euroa, alin kurssi 6,75 (5,00) euroa ja päätöskurssi 7,50 (5,15) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 8,18 (5,81) euroa. 

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

Exel Compositesilla oli 2.573 osakkeenomistajaa 30.9.2011. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa soitteessa www.exelcomposites.com.

Yhtiölle ei tehty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Merkittäviä tapahtumia ei ole tullut esille katsauskauden jälkeen.

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja mahdollista uutta talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat jatkua edelleen ja vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Mikäli Euroopan komissio tekee päätöksen uudesta kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvasta polkumyyntitullista, se saattaa vaikuttaa tulokseen negatiivisesti, jos lasikuidun hinnankorotukset saadaan siirrettyä tuotehintoihin vain osittain. Mikäli tehostamistoimenpiteet Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä eivät tuota tulosta, saattaa sillä olla vaikutusta yhtiön tulokseen. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011 

Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain vuonna 2011, vaikka viime aikoina on ollut nähtävillä merkkejä talouden hiljentymisestä. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin vuoden 2011 ensimmäiset yhdeksän kuukautta olivat vahvoja, mutta suhtaudumme loppuvuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

  1.7.–30.9.
2011
1.7.-30.9.
2010
Muutos % 1.1.-30.9.
2011
1.1.-30.9.
2010
Muutos % 1.1.–31.12.
2010
               
Liikevaihto 20 463 18 692 9,5 65 378 53 534 22,1 72 872
               
Materiaalit ja palvelut  
-8 156
 
-7 451
 
-9,5
 
-25 829
 
-20 703
 
-24,8
 
-28 403
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-4 820
 
 
 
-4 577
 
 
 
-5,3
 
 
 
-15 714
 
 
 
-13 851
 
 
 
-13,5
 
 
 
-18 833
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-683
 
 
-724
 
 
5,7
 
 
-2 030
 
 
-2 162
 
 
6,1
 
 
-2 880
Liiketoiminnan muut kulut  
 
-4 356
 
 
-3 856
 
 
-13,0
 
 
-13 041
 
 
-12 908
 
 
-1,0
 
 
-16 808
Liiketoiminnan muut tuotot  
 
113
 
 
595
 
 
-81,0
 
 
565
 
 
2 403
 
 
-76,5
 
 
3 481
               
Liikevoitto 2 560 2 679 -4,4 9 328 6 315 47,7 9 430
               
Rahoitustuotot ja -kulut  
 
-126
 
 
-152
 
 
17,1
 
 
-253
 
 
-248
 
 
-2,0
 
 
-493
               
Tulos ennen veroja  
2 434
 
2 527
 
-3,7
 
9 075
 
6 067
 
49,6
 
8 936
               
Tuloverot -664 -662 -0,3 -2 393 -1 587 -50,8 -2 165
               
Tilikauden tulos  
1 770
 
1 865
 
-5,1
 
6 682
 
4 480
 
49,2
 
6 772
               
               
Muut laajan tuloslaskelman erät:  
 
 
 
 
 
         
               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
-47
 
 
 
-43
 
 
 
-9,3
 
 
 
-742
 
 
 
2 260
 
 
 
-132,8
 
 
 
3 411
               
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot  
 
 
 
 
-47
 
 
 
 
 
-43
 
 
 
 
 
-9,3
 
 
 
 
 
-742
 
 
 
 
 
2 260
 
 
 
 
 
-132,8
 
 
 
 
 
3 411
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
 
1 724
 
 
1 823
 
 
-5,4
 
 
5 940
 
 
6 741
 
 
-11,9
 
 
10 183
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Emoyhtiön osakkeen
omistajille
 
 
1 770
 
 
1 865
 
 
-24,4
 
 
6 682
 
 
4 480
 
 
41,1
 
 
6 772
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautumi
nen:
             
Emoyhtiön osakkeen
omistajille
 
 
1 724
 
 
1 823
 
 
-5,4
 
 
5 940
 
 
6 741
 
 
-11,9
 
 
10 183
               
Tulos/osake, laimen-nettu ja laimenta-maton  
 
 
 
0,15
 
 
 
 
0,16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,56
 
 
 
 
0,38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,57

 

 LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  30.9.
2011
30.9.
2010
Muutos 31.12.
2010
         
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 11 142 11 020 122 11 637
Muut aineettomat hyödykkeet  
1 921
 
2 360
 
-439
 
2 426
Aineelliset hyödykkeet 10 870 10 295 575 10 427
Laskennalliset verosaamiset  
557
 
1 875
 
-1 381
 
1 585
Sijoitukset 63 64 -1 64
Pitkäaikaiset varat yhteensä  
24 554
 
25 613
 
-1 061
 
26 139
         
Lyhytaikaiset varat      
 
 
Vaihto-omaisuus 10 868 9 782 1 086 9 600
Myyntisaamiset ja muut saamiset  
13 632
 
12 849
 
783
 
9 540
Rahat ja pankkisaamiset 8 555 10 399 -1 844 11 606
Lyhytaikaiset varat yhteensä  
33 056
 
33 029
 
27
 
30 746
Varat yhteensä 57 610 58 643 -1 033 56 885
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma        
Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141
Muut rahastot 30 37 -7 37
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
8 488
 
8 488
 
0
 
8 488
Muuntoerot 2 569 2 161 408 3 311
Kertyneet voittovarat 12 633 12 039 594 11 757
Tilikauden tulos 6 682 4 480 2 202 6 772
         
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
32 544
 
29 347
 
3 197
 
32 507
Oma pääoma yhteensä 32 544 29 347 3 197 32 507
         
Pitkäaikaiset velat      
 
 
Pitkäaikaiset korolliset velat  
8 048
 
8 158
 
-110
 
10 204
Pitkäaikaiset korottomat velat  
356
 
335
 
21
 
362
Laskennallinen verovelka 555 316 239 549
         
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat  
710
 
5 299
 
-4 589
 
15
Ostovelat ja muut korottomat velat  
15 396
 
15 188
 
208
 
13 250
         
Velat yhteensä 25 066 29 296 -4 230 24 378
         
Oma pääoma ja velat yhteensä  
57 610
 
58 643
 
-1 033
 
56 885

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osake
pääoma
Muut rahas
tot
SVOP-rahasto Muunto
erot
Voitto
varat
Yhteen
             
Oma pääoma 1.1.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
-100
 
15 013
 
25 580
             
Laaja tulos 0 0 0 2 260 4 480 6 740
Osingonjako       0 - 2 974 -2 974
             
Oma pääoma 30.9.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
2 161
 
16 519
 
29 347
             
Oma pääoma 1.1.2011  
2 141
 
37
 
8 488
 
3 311
 
18 529
 
32 507
             
Laaja tulos 0 0 0 -742 6 682 5 940
Muut erät 0 -7 0 0 53 45
Osingonjako       0 -5 948 -5 948
             
Oma pääoma 30.9.2011  
2 141
 
30
 
8 488
 
2 569
 
19 315
 
32 544

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. – 30.9.
2011
1.1. – 30.9.
2010
Muutos 31.12.
2010
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 6 682 4 480 2 202 6 772
Oikaisut tilikauden voittoon  
4 591
 
4 976
 
-385
 
6 276
Käyttöpääoman muutos -2 618 -958 -1 660 1 729
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat  
8 655
 
8 498
 
157
 
14 777
Maksetut korot -245 -328 83 -515
Saadut korot 62 143 -81 114
Muut rahoituserät -90 -44 -46 -88
Maksetut verot -1 895 -1 345 -550 -2 296
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat  
6 487
 
6 924
 
-437
 
11 992
         
Investointien rahavirrat      
Hankitut liiketoiminnot 0 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 0 0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
 
-2 123
 
 
-919
 
 
-1 204
 
 
-1 570
Hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 0
         
Investointien nettorahavirrat  
-2 123
 
-919
 
-1 204
 
-1 570
         
Rahoituksen rahavirrat        
Pitkäaikaisten lainojen nostot  
0
 
0
 
0
 
0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  
-2 160
 
-4 357
 
2 197
 
-6 857
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  
700
 
0
 
700
 
-106
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos  
-7
 
-872
 
865
 
-1 477
Maksetut osingot -5 948 -2 974 -2 974 -2 974
Rahoituksen nettorahavirrat -7 415 -8 203 788 -11 414
         
Rahavarojen muutos -3 051 -2 198 -853 -992
         
Rahavarat tilikauden alussa  
11 606
 
12 597
 
-991
 
12 597
Rahavarojen muutos -3 051 -2 198 -853 -992
Rahavarat tilikauden lopussa  
8 555
 
10 399
 
-1 844
 
11 606

 TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  III/
2011
II/
2011
I/
2011
IV/
2010
III/
2010
II/
2010
1/
2010
               
Liikevaihto 20 463 23 367 21 548 19 338 18 692 19 173 15 671
Materiaalit ja palvelut  
-8 156
 
-9 295
 
-8 378
 
-7 700
 
-7 451
 
-7 189
 
-6 062
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-4 820
 
 
 
-5 672
 
 
 
-5 221
 
 
 
-4 982
 
 
 
-4 577
 
 
 
-4 892
 
 
 
-4 381
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-683
 
 
-663
 
 
-684
 
 
-719
 
 
-724
 
 
-763
 
 
-675
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 356
 
-4 424
 
-4 262
 
-3 901
 
-3 856
 
-4 229
 
-4 824
Liiketoiminnan muut tuotot  
113
 
317
 
135
 
1 078
 
595
 
553
 
1 255
               
Liikevoitto 2 560 3 630 3 137 3 115 2 679 2 653 983
               
Rahoitustuotot ja -kulut  
-126
 
-104
 
-23
 
-246
 
-152
 
-10
 
-86
               
Tulos ennen veroja  
2 434
 
3 527
 
3 115
 
2 869
 
2 527
 
2 643
 
897
 
Tuloverot
 
-537
 
-948
 
-782
 
-578
 
-662
 
-706
 
-219
               
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  
 
 
1 770
 
 
 
2 579
 
 
 
2 333
 
 
 
2 291
 
 
 
1 865
 
 
 
1 937
 
 
 
678
 
Tilikauden tulos
 
 
1770
 
 
2 579
 
 
2 333
 
 
2 291
 
 
1 865
 
 
1 937
 
 
678
               
Tulos/osake, euroa  
0,15
 
0,22
 
0,20
 
0,19
 
0,16
 
0,16
 
0,06
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,15
 
 
0,22
 
 
0,20
 
 
0,19
 
 
0,16
 
 
0,16
 
 
0,06
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton              
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,              
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
433
 
432
 
416
 
408
 
402
 
397
 
408

 

 KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
Omasta velasta      
Kiinteistö-kiinnitykset  
2 783
 
2 783
 
2 783
Yrityskiinni-tykset  
12 500
 
12 500
 
12 500
       
Leasing-vastuut      
       
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
 
784
 
 
253
 
 
886
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät  
 
2 347
 
 
1 416
 
 
2 770
       
Muut vastuut 24 154 10

  

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
Korkojohdannaiset      
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 10 000

 

 KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1.- 30.9.
2011
1.1.–30.9.
2010
Muutos, % 31.12.
2010
         
Liikevaihto 65 378 53 534 22,1 72 872
Liikevoitto 9 328 6 315 47,7 9 430
% liikevaihdosta 14,3 11,8   12,9
Tulos ennen veroja 9 075 6 067 49,6 8 936
% liikevaihdosta 13,9 11,3   12,3
Tilikauden tulos 6 682 4 480 49,2 6 772
% liikevaihdosta 10,2 8,4   9,3
         
Oma pääoma 32 544 29 347 10,9 32 507
Korolliset velat 8 759 13 457 -34,9 10 219
Rahavarat 8 555 10 399 -17,7 11 606
Korolliset nettovelat 203 3 058 -93,4 -1 387
Sijoitettu pääoma 41 302 42 804 -3,5 42 725
Oman pääoman tuotto, % 27,4 21,8   23,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,8 20,1   21,8
Omavaraisuus, % 56,5 50,0   57,4
Velkaantumisaste, % 0,6 10,4   -4,3
         
Bruttoinvestoinnit 2 123 919 131,0 1 570
% liikevaihdosta 3,2 1,7   2,2
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 188 962 23,5 1 312
% liikevaihdosta 1,8 1,8   1,8
         
Konsernin tilauskanta 14 727 13 568 8,5 13 316
         
Tulos/osake, laimentamaton, euroa  
0,56
 
0,38
 
49,2
 
0,57
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,56 0,38 49,2 0,57
Oma pääoma/osake, euroa 2,74 2,47 10,9 2,73
         
Osakkeiden määrä 1.000 kpl        
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
         
Henkilöstö keskimäärin 427 402 6,2 404

 

 TIEDOTUSTILAISUUS

Exel Composites järjestää tänään keskiviikkona 26.10.2011 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Espa-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

 

Vantaalla 26.10.2011 

 

Exel Composites Oyj              Vesa Korpimies

Hallitus                                    toimitusjohtaja

  

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Yrityksestä

Exel Composites on suomalainen, globaali teknologiayhtiö ja maailman suurin pultruusio- ja pullwinding-teknologioita hyödyntävä komposiittituotteiden valmistaja. Maailmanlaajuinen tuotanto-, tuotekehitys- ja myyntiverkostomme palvelee useiden eri teollisuudenalojen asiakkaita ja sovelluskohteita. 60 vuoden kokemuksella, tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme ja valmistamme korkealaatuisia komposiittituotteita, joissa hyödynnämme hiili- ja lasikuituja ja muita edistyksellisiä materiaaleja. Kevyet komposiittiratkaisumme kasvattavat energiatehokkuutta ja suorituskykyä alhaisemmilla kokonaiselinkaarikustannuksilla ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Exel Compositesin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 innovatiivista ja asiakaslähtöistä työntekijää ympäri maailman. Konserni on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Tilaa