Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017: “Saadut tilaukset, liikevaihto ja liikevoitto paranivat merkittävästi”

EXEL COMPOSITES OYJ                     PUOLIVUOSIKATSAUS                     20.7.2017 klo 10.00

Q2 2017 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 15,5 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon (Q2 2016: 20,2).
  • Liikevaihto kasvoi 17,4 prosenttia 23,2 miljoonaan euroon (19,7).
  • Oikaistu liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,2) eli 7,4 prosenttia liikevaihdosta (5,9 %).
  • Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (0,3).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,07).

H1 2017 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 19,8 prosenttia 45,8 miljoonaan euroon (38,3).
  • Liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia 43,4 miljoonaan euroon (37,6).
  • Oikaistu liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (1,3) eli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (3,5 %).
  • Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,5).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,07).

Näkymät vuodelle 2017

Exel Composites toistaa näkymänsä vuodelle 2017 ja arvioi, että liikevaihto vertailukelpoisella yhtiörakenteella (eli ilman Nanjing Jianhui Composite Materialin, JHFRP, hankintaa) kasvaa viime vuodesta ja että oikaistu liikevoitto nousee viime vuodesta. Vuonna 2016 Exel Compositesin liikevaihto oli 73,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2017 ensimmäisellä puolivuosikaudella saadut tilaukset, liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat positiivista kehitystään. Toisen vuosineljänneksen kaksinumeroinen liikevaihdon kasvuprosentti oli pääasiassa uusien asiakkaiden tuoman volyymikasvun seurausta, siinä missä yleinen markkinaympäristön elpyminen tuki kasvua. Lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen vahva tilauskertymä ja –kanta pohjustivat omalta osaltaan vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävää liikevaihdon kasvua.

Teolliset sovellukset-asiakassegmentti oli tälläkin katsauskaudella volyymikasvun ajuri. Uusasiakashankintaan kohdistetut toimenpiteet erityisesti keskisegmentissä ovat edelleen tuottaneet tulosta. Alhaisemmasta katerakenteesta huolimatta keskisegmentin tuotteiden korkeammat volyymit vaikuttivat positiivisesti liikevoittoon.

Alueellisesti katsottuna Aasia ja erityisesti Kiina olivat liikevaihdon kasvun taustalla vuoden ensimmäisellä puolivuosikaudella. Volyymikasvu oli pääasiassa orgaanista ja vain osittain tuoreen yritysoston (Nanjing Jianhui Composite Material, JHFRP) seurausta. Myös Euroopassa liikevaihto on kehittynyt hyvin ja kasvoi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Tärkeimpiä tekijöitä yhä parantuneen liikevoiton taustalla olivat merkittävästi korkeampi liikevaihto sekä alhaisempi kustannustaso. Kustannustasomme on yleisesti ottaen alhaisempi vuoden 2016 kustannussäästöohjelmien ansiosta. Tuotannon tehokkuuden parantamistoimenpiteet, mukaan lukien Australian toiminnan supistaminen, ovat myös osaltaan vaikuttaneet kannattavuuden parantumiseen. Toiminnan supistaminen Australiassa etenee suunnitelman mukaisesti ja arvioimme tuotannon yksikössä loppuvan vuoden loppuun mennessä.

Nanjing Jianhuin yrityskauppa saatiin onnistuneesti päätökseen huhtikuussa 2017 ja liiketoiminta on konsolidoitu konsernin kirjanpitoon 1.5.2017 alkaen. Integrointiprosessi etenee suunnitellusti. Kauppa on tärkeä osa kasvustrategiaamme Kiinassa ja vahvistaa markkina-asemaamme paikallisesti sekä parantaa vientikapasiteettiamme muille markkinoille.

Yhteenvetona, vuoden 2017 ensimmäinen puolivuosi kertoo hyvästä kasvusta tärkeimmissä segmenteissämme ja yhä jatkuvasta tiukasta kustannusten kontrolloinnista.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.4.–30.6. 2017 1.4.–30.6. 2016 Muutos, % 1.1–30.6. 2017 1.1.–30.6. 2016 Muutos, % 1.1.–31.12. 2016
Saadut tilaukset 23 359 20 231 15,5 45 839 38 263 19,8 74 778
Tilauskanta¹ 19 436 15 799 23,0 19 436 15 799 23,0 16 702
Liikevaihto 23 150 19 720 17,4 43 447 37 639 15,4 73 079
Liikevoitto 1 488 1 147 29,8 3 144 1 293 143,2 649
% liikevaihdosta 6,4 5,8 7,2 3,4 0,9
Oikaistu liikevoitto² 1 722 1 167 47,6 3 387 1 316 157,4 2 621
% liikevaihdosta 7,4 5,9 7,8 3,5 3,6
Katsauskauden tulos 1 060 882 20,2 2 166 880 146,2 198
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 1 101 342 221,9 253 -520 148,7 3 129
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,9 11,4 16,0 6,5 1,7
Velkaantumisaste, % 29,3 18,4 29,3 18,4 12,2
Tulos/osake, euroa 0,09 0,07 0,18 0,07 0,02
Oma pääoma/osake, euroa 2,3 2,35 -2,1 2,3 2,35 -2,1 2,27
Henkilöstö keskimäärin 534 487 9,7 498 490 1,6 479

¹ Tilanne kauden lopussa.
² Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Exel Compositesin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017 on kokonaisuudessaan saatavilla pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Katsaus ja siihen liittyvä esitysmateriaali on myös nähtävillä yhtiön internet-sivuilla Investor-osion alla.

Vantaalla, 20.7.2017

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.