Exel Composites Oyj:n Suomen yksiköiden yt-neuvottelut päättyivät

EXEL COMPOSITES OYJ                           PÖRSSITIEDOTE                  16.8.2013 klo 9.30        

EXEL COMPOSITES OYJ:N SUOMEN YKSIKÖIDEN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT 

Exel Composites Oyj:n Suomen yksiköitä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen. 

Neuvottelut koskivat kaikkia Suomen yksiköissä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Säästötarpeen arvioitiin olevan yhteensä enintään 60 henkilötyövuotta vastaava summa. 

Neuvottelujen tuloksena päättyvien työntekijöiden työsuhteiden kokonaismäärä on täsmentynyt enintään 15 henkilöksi. Päättyvät työsuhteet koskevat Joensuun yksikköä. Joustojen lisäämiseksi työntekijöillä otetaan käyttöön kaikissa Suomen yksiköissä työehtosopimuksen mukaiset monipuoliset työajat. Tarvittaessa toteutetaan lomautuksia, mikäli joustot eivät paikallisesti ole riittäviä kulloiseenkin kuormitustilanteeseen nähden.  

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden toimenkuvia, tehtäviä ja työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan vastaamaan uutta tilannetta. Lisäksi toteutetaan toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevia lomautuksia tarpeen mukaan. 

Kaikkia henkilöstöryhmiä koskevina toimenpiteinä leikataan kustannuksia ja lisätään joustavuutta. Lomarahojen vaihtoa vapaaksi lisätään ja hallinnollisen työn tehostamiseksi valmistellaan siirtymistä kaikkien henkilöstöryhmien osalta kerran kuukaudessa tapahtuvaan palkanmaksuun. Lisäksi käyttöön otetaan uusi, nykyistä kannustavampi tuotantopalkkiojärjestelmä tuotannon työntekijöille. Samalla on neuvottelujen yhteydessä päätetty muuttaa konsernin Suomen yksiköt savuttomiksi työyhteisöiksi.

Toimenpiteet vaikuttavat taloudelliseen tulokseen vuoden 2014 aikana.

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies toteaa: ”Joustavuus on tärkeää, jotta pystymme toimittamaan kaikki tilaukset ajallaan sekä turvaamaan työpaikat. Panostamme edelleen voimakkaasti myyntiin ja tuotekehitykseen varmistaaksemme kannattavan kasvun tulevaisuudessa.”  

Markkinatilanteen kehittymistä seurataan konsernissa jatkuvasti, ja tarvittaessa muutoksiin reagoidaan nopeasti. 

 

Vantaalla 16.8.2013

EXEL COMPOSITES OYJ


Vesa Korpimies
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa