Exel Composites Oyj sulkee Saksassa sijaitsevan tuotantolaitoksensa

Report this content

EXEL COMPOSITES OYJ                  PÖRSSITIEDOTE           1.2.2019 klo 11.00

Exel Compositesin tytäryhtiö Exel GmbH on sopinut paikallisen ammattiyhdistyksen Betriebsratin kanssa Saksassa sijaitsevan Voerden tuotantolaitoksen sulkemisesta 30.4.2019 mennessä. Voerden tuotantolaitos on Exelin pienin yksikkö, jossa on valmistettu komposiittiprofiileja pääasiassa telekommunikaatioalalle. Volyymit ovat pienentyneet telekommunikaatioalan haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta johtuen, mistä syystä Voerden tuotantolaitoksen käyttöaste on jäänyt alhaiseksi.

Helmi-huhtikuun aikana tuotanto siirretään vaiheittain muihin Exel Compositesin yksiköihin sujuvan ja asiakkaille mahdollisimman näkymättömän siirtymän varmistamiseksi. Tuotannon sulkeminen Voerdessä johtaa 23 pysyvän työntekijän työsuhteen päättämiseen. Yhtiö tulee tarjoamaan heille tukea uuden työpaikan etsimisessä.

Tehtaan sulkeminen johtaa noin 1,0 miljoonan euron kustannussäästöihin vuodesta 2020 alkaen. Alustavien arvioiden mukaan sulkemisesta aiheutuu 1,2 miljoonan euron kertaluontoinen kassavaikutteinen kustannus, joka kirjataan vuoden 2019 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Lisäksi vuoden 2018 konsernitilinpäätöksen vuotuiseen arvonalentumistestaukseen liittyen kirjataan 1,3 miljoonan euron alaskirjaus liikearvoon sekä yhteensä 0,3 miljoonan euron alaskirjaus muihin tase-eriin.

Tuotannon lopettaminen Saksassa on osa konserninlaajuista kustannussäästöohjelmaa, joka käynnistettiin vuonna 2018. Euroopan tuotantoverkoston optimoinnin lisäksi kustannussäästöohjelma koostuu muun muassa DSC:n kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantamisesta sekä synergiasäästöistä Exelin kahden kiinalaisen tuotantoyksikön välillä. Kustannussäästöohjelman vuotuinen säästötavoite on kolme miljoonaa euroa, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti vuonna 2020.

Vantaalla, 1.2.2019 

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin.

Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

www.exelcomposites.com

Tilaa