Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Report this content

EXEL COMPOSITES OYJ               PÖRSSITIEDOTE          30.1.2019 klo 09:00

Hallituksen kokoonpano

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 21.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Maija Strandberg. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kai Kauto (jäsen vuodesta 2017) on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Maija Strandberg (49) toimii tällä hetkellä Uponor Oyj:n talousjohtajana. Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Aiemmin Maija Strandberg on toiminut muun muassa Valmetin sellu-ja energialiiketoiminnan sekä paperikoneliiketoiminnan talousjohtajana, sekä ALSO Nordic Holding Oy:n toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 21.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

  • Puheenjohtaja: 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
  • Jäsenet: 19 000 euroa/vuosi (19 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä.
  • Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 25.3. - 12.4.2019 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä palkkioehdotus kokonaisuudessaan tullaan lisäämään yhtiön verkkosivuille osoitteessa www.exelcomposites.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:

  •  Kalle Saariaho, OP Fund Management Company, nimitystoimikunnan puheenjohtajana
  •  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder  
  •  Claes Murander, Lannebo Fonder  
  •  Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder  
  •  Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

 Vantaalla, 30.1.2019 

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kalle Saariaho, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 252 7050

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin.

Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

www.exelcomposites.com

Tilaa