EXEL OYJ:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   22.3.2006 klo 14.30     1 (1)

EXEL OYJ:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT

Exel Oyj:n 1.2.2006 aloittamat yt-neuvottelut on saatu päätökseen.
Neuvottelujen perusteena olivat tuotannollisin ja taloudellisin
perustein Sport-liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäävät
toimenpiteet, mukaan lukien sauva- ja salibandytuotteiden pinnoitus-,
kokoonpano- ja pakkaustoimintojen siirrosta Kiinaan aiheutuvat
henkilöjärjestelyt ja Mäntyharjun tehtaan tuotantotoiminnan
uudelleensuuntaaminen. Siirto tapahtuu asteittain vuoden aikana,
tavoitteena kyseisten toimintojen tapahtuminen täysin Kiinassa vuoden
2007 alkuun mennessä.

Neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta.
Arvioitu vakinaisen henkilöstön vähentämistarve oli 60-70 henkilöä.
Neuvottelujen tuloksena irtisanottavien työsuhteiden määrä on
täsmentynyt 54 henkilöksi. Tästä määrästä eläkejärjestelyihin on
mahdollisuus arvioilta 25:llä, jolloin muiden irtisanomisten
lopullinen määrä on 29 henkilöä. Irtisanottavista vakinaisista
työsuhteista 49 on työntekijöitä ja 5 toimihenkilöitä tai ylempiä
toimihenkilöitä. Määräaikaisia työsuhteita päättyy lisäksi n. 20 ao.
sopimusten päättyessä. Henkilöstön kanssa on sovittu, että kaikkia
irtisanottavia vakinaisia työsuhteita koskee normaalin irtisanomisajan
sijasta kuuden kuukauden irtisanomisaika. Täten henkilöstön merkittävä
väheneminen tapahtuu syyskuun 2006 lopulla.

Kaiken kaikkiaan toimintojen uudelleenjärjestelyjen, kyseiset
henkilöjärjestelyt mukaan lukien, arvioidaan aiheuttavan
kertaluonteisia kustannuksia noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2006
aikana. Nykyisiin myyntivolyymeihin pohjautuen järjestelyjen
arvioidaan parantavan tulosta ennen veroja 2 miljoonalla eurolla
vuodesta 2007 alkaen.


Mäntyharju, 22.3.2006

EXEL OYJ


Ari Jokelainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa