EXELISTÄ GLOBAALI KOMPOSIITTIYHTIÖ HANKKIMALLA PACIFIC COMPOSITESIN

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   27.2.2006 klo 9.20 1 (3)

EXELISTÄ GLOBAALI KOMPOSIITTIYHTIÖ HANKKIMALLA PACIFIC COMPOSITESIN

 - Hankkimalla Pacific Compositesin Exelistä vahvistaa asemaansa
 maailman suurimpana pultruusioalan yrityksenä
 - Pacific Compositesin Kiinan toiminnot nopeuttavat toiminnan
 laajentumista Kaukoidän markkinoille ja mahdollistavat tuotannon
 aloittamisen suunniteltua nopeammin
 - Pacific Compositesin hankinnan arvioidaan lisäävän yhtiön tulosta
 vähintään 3 miljoonalla eurolla vuodessa vuodesta 2007 eteenpäin

Exel Oyj on allekirjoittanut tänään sopimuksen australialaisen Pacific
Composites Pty. Ltd:n kaikkien osakkeiden hankinnasta. Kauppa astuu
voimaan 28.2.2006. Pacific Composites on Lemarne-yhtiön
sataprosenttisesti omistama yritys. Lemarnen osakkeet noteerataan
Melbournen pörssissä.

PACIFIC COMPOSITES LYHYESTI

Pacific Composites on keskittynyt lähinnä pultruusioteknologiaan, ja
sen tuotantolaitokset sijaitsevat Melbournessa ja Brisbanessa
Australiassa, Runcornissa ja Clactonissa Isossa-Britanniassa sekä
Nanjingissa Kiinassa. Yhtiö on Australian, Tyynenvaltameren alueen ja
Ison-Britannian suurin pultruusioyritys. Sen palveluksessa on noin 150
henkilöä maailmanlaajuisesti.

Heinäkuusta 2004 kesäkuuhun 2005 Pacific Compositesin liikevaihto oli
19,8 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 1,8 miljoonaa euroa.
Liikevaihto heinäkuusta joulukuuhun 2005 oli 12,0 miljoonaa euroa,
missä on kasvua 25 % edellisvuoteen verrattuna. Saman ajankohdan tulos
ennen veroja oli 1,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Pacific Compositesista saa osoitteesta www.pacomp.com.au.

HANKINNAN VAIKUTUKSET EXELIIN

Hankkimalla Pacific Compositesin Exelistä tulee maailman johtava
pultruusioalan yritys. Hankinta laajentaa Exelin tuotevalikoimaa ja
vahvistaa Exelin asemaa johtavana toimijana Oseaniassa/Kaukoidässä.

Toistaiseksi tehdashanketta Kiinan Shenzhenissä lykätään, sillä
Pacific Compositesilla on uudet tuotantotilat Nanjingissa Kiinassa.
Hankinnan myötä Exelille avautuu mahdollisuus aloittaa tuotanto
Kiinassa suunniteltua nopeammin.

Osakkeista maksetaan käteisenä noin 17,5 miljoonaa euroa (28 miljoonaa
Australian dollaria). Lisäksi yhtiön osakepääomaa korotetaan 14.4.2005
pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta Lemarnelle suunnatulla
osakeannilla 230,743 osakkeella, joiden arvo on yhteensä noin 2,8
miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa Australian dollaria).

Merkittäviä synergioita odotetaan hankintatoiminnoissa, myynnissä ja
markkinoinnissa. Pacific Compositesin hankinnan arvioidaan lisäävän

                                2 (3)

yhtiön tulosta vähintään 3 miljoonalla eurolla vuodessa vuodesta 2007
eteenpäin.

“Akvisitio on merkittävä strateginen askel Exelin Teollisuus-
liiketoiminnan vahvistamiseksi kasvavilla Aasian markkinoilla sekä
palvelukyvyn parantamiseksi kansainvälisille asiakkaillemme. Olemme
erittäin tyytyväisiä saadessamme Pacific Compositesin taitavia ja
kokeneita henkilöitä kehittämään liiketoimintaamme globaalisti”,
Exelin toimitusjohtaja Ari Jokelainen toteaa.

Lemarnen hallituksen puheenjohtaja Brian Noxon kommentoi myyntiä
seuraavasti: ”Pacific Composites on löytänyt hyvän uuden kodin.
Uskomme, että kauppa parantaa Pacificin kasvumahdollisuuksia
tulevaisuudessa. Liiketoiminnat sopivat poikkeuksellisen hyvin yhteen,
mikä tulee auttamaan Exeliä laajentamaan tuotevalikoimaansa ja
palvelemaan kansainvälisiä asiakkaitaan paremmin.”

EXELIN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS SUUNNATULLA ANNILLA

Exelin hallitus on yhtiökokouksen 14.4.2005 antaman valtuutuksen
nojalla päättänyt korottaa yhtiön osakepääomaa uusmerkinnällä
2.082.582 eurosta 2.124.115,74 euroon seuraavasti:

- Uusmerkinnässä lasketaan liikkeelle 230.743 kappaletta osakkeita,
joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,18 euroa per osake.
- Uudet osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaisesti
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Lemarne Corporation
Limitedin merkittäväksi.
- Uudet osakkeet käytetään osana edellä esitetyn kaupan kauppahinnan
maksamista, joten poikkeamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Merkintä tapahtuu osakkeiden kauppaa koskevan sopimuksen
täytäntöönpanon yhteydessä, jonka ajaksi on sovittu 28.2.2006.
- Osakkeiden merkintähinta on 12,06 euroa osakkeelta. Osakkeen
kirjanpidollisen vasta-arvon ylittävä osa merkintähinnasta kirjataan
ylikurssirahastoon.
- Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakasoikeudet
kun osakepääoma on merkitty kaupparekisteriin.

TIEDOTUSTILAISUUS

Exel järjestää tänään maanantaina 27. helmikuuta 2006 Pacific
Compositesin hankintaa käsittelevän tiedotustilaisuuden lehdistölle ja
analyytikoille kello 11.00 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-
kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Aiemmin ilmoitetusta
poiketen Exel julkistaa tilinpäätöksensä tänään 27.2.2006 klo 9.20
tilinpäätöksen valmistumisen johdosta. Tiedotustilaisuudessa
käsitellään myös tilinpäätös.


Mäntyharjulla 27.2.2006


EXEL OYJ
                                3 (3)

Ari Jokelainen
toimitusjohtaja


Exel Oyj on johtava kansainvälinen komposiittiteknologiaan keskittynyt
konserni, jonka erikoistuu pultruusioon, Pull Windingiin ja jatkuvaan
laminointiin. Konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia tuotteita teollisiin sovelluksiin ja
kuluttajatuotteisiin. Exelin tunnetuimpia tuotteita ovat maastohiihto-
, alppi- ja kävelysauvat, antennisuojaprofiilit ja muut teolliset
sovellukset. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 91 miljoonaa euroa.
Konsernin palveluksessa on noin 450 henkilöä. Yhtiön osakkeet
noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Lisätietoja: www.exel.net.
Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa