KORJAUS: Exel Composites julkaisee oikaistun puolivuosikatsauksen ajalta tammi–kesäkuu 2017

EXEL COMPOSITES OYJ                 PUOLIVUOSIKATSAUS                19.10.2017 klo 15.45

Exel Composites oikaisee 20.7.2017 julkistetun puolivuosikatsauksensa johtuen tase-eriin korolliset ja korottomat velat liittyvästä luokitteluvirheestä. Korjaus vaikuttaa taseen ja rahavirran eriin, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa. Oikaisu ei muuta julkaistua tuloslaskelmaa. Oikaistu puolivuosikatsaus on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä.

Q2/H1 2017 LYHYESTI JA KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa 1.4.–30.6.2017 1.1–30.6.2017
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 929 81
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,5 15,6
Velkaantumisaste, % 36,7 36,7

KONSERNITASE
Tuhatta euroa 30.6.2017
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 14 044
Ostovelat ja muut korottomat velat 20 592

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa 1.1–30.6.2017
Käyttöpääoman muutos -4 456
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 81
Hankitut liiketoiminnot -4 191
Investointien nettorahavirrat -5 733
Rahavirta ennen rahoitusta -5 652
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 6 491
Rahoituksen nettorahavirrat 4 801

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa 1.4.–30.6.2017 1.1–30.6.2017
Korolliset velat 16 141 16 141
Korolliset nettovelat 10 048 10 048
Sijoitettu pääoma 43 530 43 530
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,5 15,6
Velkaantumisaste, % 36,7 36,7

Vantaalla, 19.10.2017

Exel Composites Oyj

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
Mikko Kettunen, talousjohtaja

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com