Täydennys Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien DSC:n yrityskauppaa

Report this content

EXEL COMPOSITES OYJ                      PÖRSSITIEDOTE                           24.4.2018 klo 9:45

Liittyen Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien Diversified Structural Composites, Inc. (DSC”) yrityskauppaa, Exel Composites julkaisee lisätietoja DSC:n aiemmasta tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Julkaistavat tunnusluvut perustuvat US GAAP-tilinpäätösstandardin mukaisesti laadittuihin tilikausien 2016 ja 2017 tilinpäätöksiin. Tilinpäätöksiä ei ole erikseen tilintarkastettu, mutta luvut on katselmoitu tilintarkastajan toimesta konsernitilintarkastukseen liittyen.

TULOSLASKELMA
Tuhatta Yhdysvaltain dollaria 1.4.2017-31.3.2018 1.4.2016-31.3.2017
Liikevaihto 19 181 11 790
Materiaalit ja palvelut -10 161 -5 777
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -6 083 -4 752
Poistot -41 -491
Liiketoiminnan muut kulut 1) -3 549 -4 899
Liiketoiminnan muut tuotot 18 0
Liikevoitto -635 -4 129
Rahoitustuotot- ja kulut 2) -375 -184
Tulos ennen veroja -1 011 -4 313
Tuloverot 0 0
Tilikauden tulos -1 011 -4 313

1) Liiketoiminnan muut kulut sisältävät maaliskuussa 2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä USD 2 001 tuhatta kertaluontoisia arvonalentumiskirjauksia.
2) Rahoitustuotot- ja kulut sisältävät kauppaan kuulumattomien emoyhtiölainojen korkoja USD 375 tuhatta (USD 184 tuhatta vuonna 2017).

TASE
Tuhatta Yhdysvaltain dollaria 1.4.2017-31.3.2018 1.4.2016-31.3.2017
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 533 0
Muut pitkävaikutteiset menot 22 0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 555 0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3 685 1 859
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 198 1 837
Rahat ja pankkisaamiset 15 0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 7 898 3 696
Varat yhteensä 8 454 3 696

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 0 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 261 15 261
Kertyneet voittovarat -24 479 -20 166
Tilikauden tulos -1 011 -4 313
Oma pääoma yhteensä -10 228 -9 217

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 0 0
Pitkäaikaiset korottomat velat 0 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0 0

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 0 0
Ostovelat ja muut korottomat velat 1) 18 682 12 914
Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 682 12 914
Oma pääoma ja velat yhteensä 8 454 3 696

1) Muut korottomat velat sisältää USD 14 113 tuhatta (USD 11 224 tuhatta vuonna 2017) kauppaan kuulumattomia velkoja (pääosin velkaa Diversified Structural Compositesin nykyiselle omistajalle).

Vantaalla, 24.4.2018

Exel Composites Oyj

Lisätietoja:

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Tilaa