Yt-neuvottelut käynnistetään Exel Composites -konsernin Suomen yksiköissä

EXEL COMPOSITES OYJ                           PÖRSSITIEDOTE                  3.5.2013 klo 8.55                 

YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTETÄÄN EXEL COMPOSITES –KONSERNIN SUOMEN YKSIKÖISSÄ

Exel Composites –konsernin Suomen yksiköissä käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 13.5.2013. Neuvottelut koskevat kaikkia Suomen yksiköissä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.

”Tulemme tehostamaan ja sopeuttamaan toimintojamme vastaamaan paremmin nykyistä myyntivolyymia ja vallitsevaa markkinatilannetta. Tarvittavia säästöjä arvioidaan saavutettavan toimintoja tehostamalla sekä tehtävien ja organisaation uudelleenjärjestelyillä”, Exel Composites Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Korpimies toteaa.

Tällä hetkellä Exel Composites –konsernin Suomen yksiköt työllistävät 190 henkilöä, joista 130 työskentelee Joensuun tehtaalla ja 60 Mäntyharjun tehtaalla. Lisäksi konsernitoiminnoissa työskentelee 15 henkilöä.

Eri henkilöstöryhmien osalta arvioidaan olevan tarpeen saada aikaan yhteensä enintään 60 henkilötyövuotta vastaavat säästöt. Kustannussäästöt palkkakustannuksista voidaan toteuttaa muun muassa irtisanomalla toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, päättämällä määräaikaisia työsuhteita, lomauttamalla toistaiseksi tai määräajaksi sekä muuttamalla työsuhteen olennaisia ehtoja. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen viikon 26 aikana.

 

Vantaalla 3.5.2013

EXEL COMPOSITES OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja

  

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

  

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Tilaa