EXEL OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

EXEL OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 Yhteenveto - Liikevaihto nousi 91,3 (83,9) miljoonaan euroon eli 8,9 % edellisestä vuodesta - Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 21,9 (19,8) miljoonaa euroa - Liikevoitto oli 12,4 (13,7) miljoonaa euroa, vähennystä 9,6 % eli 13,6 (16,3) prosenttia liikevaihdosta - Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 2,2 (3,3) miljoonaa euroa eli 9,9 (16,8) prosenttia liikevaihdosta - Osakekohtainen tulos oli 0,76 (0,80) euroa laskettuna laimennetulle osakemäärälle - Korolliset nettovelat kasvoivat 8,2 (7,4) miljoonaan euroon ja nettovelkaisuusaste parani 30,2 (36,0) prosenttiin - Teollisuusprofiilien markkina erittäin aktiivinen - Teollisuus-liiketoiminnassa erinomainen liikevoiton kasvu vuonna 2005, liikevoitto 10,8 (7,8) miljoonaa euroa, kasvua 37,8 % johtuen lisääntyneistä volyymeista ja parantuneesta tehokkuudesta - Sport-liiketoiminnan liikevoitto pieneni 1.6 (5.9) miljoonaan euroon johtuen kiristyneestä kilpailusta ja sauvakävelymarkkinan ylitarjonnasta Keski-Euroopan markkinoilla - Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,40 (0,35) euroa osakkeelta - Exelistä maailman johtava pultruusioalan yritys Pacific Compositesin hankinnan myötä Tiedote kokonaisuudessaan pdf-muodossa olevassa liitteessä.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.

Liitteet & linkit