EXEL OYJ:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2006 klo 14.30 1 (1) EXEL OYJ:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT Exel Oyj:n 1.2.2006 aloittamat yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen perusteena olivat tuotannollisin ja taloudellisin perustein Sport-liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, mukaan lukien sauva- ja salibandytuotteiden pinnoitus-, kokoonpano- ja pakkaustoimintojen siirrosta Kiinaan aiheutuvat henkilöjärjestelyt ja Mäntyharjun tehtaan tuotantotoiminnan uudelleensuuntaaminen. Siirto tapahtuu asteittain vuoden aikana, tavoitteena kyseisten toimintojen tapahtuminen täysin Kiinassa vuoden 2007 alkuun mennessä. Neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta. Arvioitu vakinaisen henkilöstön vähentämistarve oli 60-70 henkilöä. Neuvottelujen tuloksena irtisanottavien työsuhteiden määrä on täsmentynyt 54 henkilöksi. Tästä määrästä eläkejärjestelyihin on mahdollisuus arvioilta 25:llä, jolloin muiden irtisanomisten lopullinen määrä on 29 henkilöä. Irtisanottavista vakinaisista työsuhteista 49 on työntekijöitä ja 5 toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä. Määräaikaisia työsuhteita päättyy lisäksi n. 20 ao. sopimusten päättyessä. Henkilöstön kanssa on sovittu, että kaikkia irtisanottavia vakinaisia työsuhteita koskee normaalin irtisanomisajan sijasta kuuden kuukauden irtisanomisaika. Täten henkilöstön merkittävä väheneminen tapahtuu syyskuun 2006 lopulla. Kaiken kaikkiaan toimintojen uudelleenjärjestelyjen, kyseiset henkilöjärjestelyt mukaan lukien, arvioidaan aiheuttavan kertaluonteisia kustannuksia noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2006 aikana. Nykyisiin myyntivolyymeihin pohjautuen järjestelyjen arvioidaan parantavan tulosta ennen veroja 2 miljoonalla eurolla vuodesta 2007 alkaen. Mäntyharju, 22.3.2006 EXEL OYJ Ari Jokelainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.