Exel Sports Oy:n ja Exel Sports Sweden AB:n yt-neuvottelut päättyivät

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.11.2008 klo 15.15 1 (1)

EXEL SPORTS OY:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT

Exel Sports Oy:n yt-neuvottelut on saatu päätökseen 21.11.2008. Neuvottelujen perusteena olivat tuotannollisin ja taloudellisin perustein Exel Oyj:n suomalaisen tytäryhtiön Exel Sports Oy:n toiminnan tehostamiseen ja rakennemuutoksen loppuunsaattamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta. Neuvottelujen tuloksena irtisanottavien vakituisten työsuhteiden määrä on täsmentynyt kolmeksi henkilöksi. Lisäksi yksi määräaikainen työsuhde loppuu ja kahden toimihenkilön toimenkuva muuttuu vastaamaan uutta tilannetta Suomessa.

Irtisanomisten jälkeen Exel Sports Oy:ssä työskentelee 9 henkilöä.

Exel Oyj:n ruotsalaisen tytäryhtiön Exel Sports Sweden AB:n (aiemmin International Gateway AB) osalta yt-neuvottelut jatkuvat edelleen.


Vantaalla 21.11.2008


EXEL OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net


EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä urheiluvälineisiin.

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.


Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.