EXELISTÄ GLOBAALI KOMPOSIITTIYHTIÖ HANKKIMALLA PACIFIC COMPOSITESIN

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2006 klo 9.20 EXELISTÄ GLOBAALI KOMPOSIITTIYHTIÖ HANKKIMALLA PACIFIC COMPOSITESIN - Hankkimalla Pacific Compositesin Exelistä vahvistaa asemaansa maailman suurimpana pultruusioalan yrityksenä - Pacific Compositesin Kiinan toiminnot nopeuttavat toiminnan laajentumista Kaukoidän markkinoille ja mahdollistavat tuotannon aloittamisen suunniteltua nopeammin - Pacific Compositesin hankinnan arvioidaan lisäävän yhtiön tulosta vähintään 3 miljoonalla eurolla vuodessa vuodesta 2007 eteenpäin Exel Oyj on allekirjoittanut tänään sopimuksen australialaisen Pacific Composites Pty. Ltd:n kaikkien osakkeiden hankinnasta. Kauppa astuu voimaan 28.2.2006. Pacific Composites on Lemarne-yhtiön sataprosenttisesti omistama yritys. Lemarnen osakkeet noteerataan Melbournen pörssissä. PACIFIC COMPOSITES LYHYESTI Pacific Composites on keskittynyt lähinnä pultruusioteknologiaan, ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Melbournessa ja Brisbanessa Australiassa, Runcornissa ja Clactonissa Isossa-Britanniassa sekä Nanjingissa Kiinassa. Yhtiö on Australian, Tyynenvaltameren alueen ja Ison-Britannian suurin pultruusioyritys. Sen palveluksessa on noin 150 henkilöä maailmanlaajuisesti. Heinäkuusta 2004 kesäkuuhun 2005 Pacific Compositesin liikevaihto oli 19,8 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 1,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto heinäkuusta joulukuuhun 2005 oli 12,0 miljoonaa euroa, missä on kasvua 25 % edellisvuoteen verrattuna. Saman ajankohdan tulos ennen veroja oli 1,4 miljoonaa euroa. Lisätietoja Pacific Compositesista saa osoitteesta www.pacomp.com.au. HANKINNAN VAIKUTUKSET EXELIIN Hankkimalla Pacific Compositesin Exelistä tulee maailman johtava pultruusioalan yritys. Hankinta laajentaa Exelin tuotevalikoimaa ja vahvistaa Exelin asemaa johtavana toimijana Oseaniassa/Kaukoidässä. Toistaiseksi tehdashanketta Kiinan Shenzhenissä lykätään, sillä Pacific Compositesilla on uudet tuotantotilat Nanjingissa Kiinassa. Hankinnan myötä Exelille avautuu mahdollisuus aloittaa tuotanto Kiinassa suunniteltua nopeammin. Osakkeista maksetaan käteisenä noin 17,5 miljoonaa euroa (28 miljoonaa Australian dollaria). Lisäksi yhtiön osakepääomaa korotetaan 14.4.2005 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta Lemarnelle suunnatulla osakeannilla 230,743 osakkeella, joiden arvo on yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa Australian dollaria). Merkittäviä synergioita odotetaan hankintatoiminnoissa, myynnissä ja markkinoinnissa. Pacific Compositesin hankinnan arvioidaan lisäävän yhtiön tulosta vähintään 3 miljoonalla eurolla vuodessa vuodesta 2007 eteenpäin. “Akvisitio on merkittävä strateginen askel Exelin Teollisuus-liiketoiminnan vahvistamiseksi kasvavilla Aasian markkinoilla sekä palvelukyvyn parantamiseksi kansainvälisille asiakkaillemme. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Pacific Compositesin taitavia ja kokeneita henkilöitä kehittämään liiketoimintaamme globaalisti”, Exelin toimitusjohtaja Ari Jokelainen toteaa. Lemarnen hallituksen puheenjohtaja Brian Noxon kommentoi myyntiä seuraavasti: ”Pacific Composites on löytänyt hyvän uuden kodin. Uskomme, että kauppa parantaa Pacificin kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Liiketoiminnat sopivat poikkeuksellisen hyvin yhteen, mikä tulee auttamaan Exeliä laajentamaan tuotevalikoimaansa ja palvelemaan kansainvälisiä asiakkaitaan paremmin.” EXELIN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS SUUNNATULLA ANNILLA Exelin hallitus on yhtiökokouksen 14.4.2005 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt korottaa yhtiön osakepääomaa uusmerkinnällä 2.082.582 eurosta 2.124.115,74 euroon seuraavasti: - Uusmerkinnässä lasketaan liikkeelle 230.743 kappaletta osakkeita, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,18 euroa per osake. - Uudet osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaisesti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Lemarne Corporation Limitedin merkittäväksi. - Uudet osakkeet käytetään osana edellä esitetyn kaupan kauppahinnan maksamista, joten poikkeamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. - Merkintä tapahtuu osakkeiden kauppaa koskevan sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä, jonka ajaksi on sovittu 28.2.2006. - Osakkeiden merkintähinta on 12,06 euroa osakkeelta. Osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon ylittävä osa merkintähinnasta kirjataan ylikurssirahastoon. - Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakasoikeudet kun osakepääoma on merkitty kaupparekisteriin. TIEDOTUSTILAISUUS Exel järjestää tänään maanantaina 27. helmikuuta 2006 Pacific Compositesin hankintaa käsittelevän tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille kello 11.00 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Aiemmin ilmoitetusta poiketen Exel julkistaa tilinpäätöksensä tänään 27.2.2006 klo 9.20 tilinpäätöksen valmistumisen johdosta. Tiedotustilaisuudessa käsitellään myös tilinpäätös. Mäntyharjulla 27.2.2006 EXEL OYJ Ari Jokelainen toimitusjohtaja Exel Oyj on johtava kansainvälinen komposiittiteknologiaan keskittynyt konserni, jonka erikoistuu pultruusioon, Pull Windingiin ja jatkuvaan laminointiin. Konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia tuotteita teollisiin sovelluksiin ja kuluttajatuotteisiin. Exelin tunnetuimpia tuotteita ovat maastohiihto-, alppi- ja kävelysauvat, antennisuojaprofiilit ja muut teolliset sovellukset. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 91 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Lisätietoja: www.exel.net.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.