F-Secure -konserni kasvoi 102% vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä

JULKAISTAVISSA 19.5. 2000 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS 1. tammikuuta- 31. maaliskuuta 2000 F-Secure -konserni kasvoi 102% vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä Voimakkain investointivaihe nyt takana - tulos paranee jatkossa liikevaihdon kasvaessa kustannuksia nopeammin. F-Secure -konsernin liikevaihto vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä oli 8,1 miljoonaa euroa (vuoden 1999 vastaavalla jaksolla 4,0 miljoonaa euroa). Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 102% edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja 3% edelliseen neljännekseen verrattuna. Liiketulos oli 5,1 miljoonaa euroa tappiollinen (-0,4 miljoonaa), josta liiketoimintaan liittyvän tappion osuus oli 4,0 miljoonaa ja henkilöstöoptioiden sosiaaliturvakustannuksiin liittyviä varauksia 1,1 miljoonaa. Liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys Ennakko-odotuksia paremman joulukuun jälkeen vuosituhannen vaihteeseen liittyvät tietokoneongelmat hidastivat myyntiä selvästi jakson alussa. Odotusten mukaisesti tammi- ja helmikuun aikana kysyntä oli normaalia vähäisempää ja myynti pääsi vauhtiin vasta maaliskuussa. Tästä huolimatta liikevaihto kasvoi 8,1 miljoonaan euroon (4,0 miljoonaa). Negatiivinen liiketulos, -5,1 miljoonaa, johtui etenkin investoinneista myynti- ja markkinointiorganisaation kasvattamiseen ja uusien jakelukanavien kehittämiseen. Se sisältää myös 1,1 miljoonan euron varauksen yhtiön 31.3.2000 voimassaoleviin optio-ohjelmiin liittyvistä pakollisista sosiaaliturvakustannuksista, joiden arvioidaan realisoituvan tulevaisuudessa. Yhdysvaltojen tytäryhtiön optio-ohjelman vastaavat kulut, jotka on sisällytetty ensimmäistä kertaa kirjanpitoon, on listattu satunnaisina erinä johtuen kirjanpitokäytännön muutoksesta. Jatkossa Yhdysvaltain optio-ohjelman sosiaaliturvakustannukset kirjataan normaalisti henkilöstökuluihin. Optiot on arvostettu 31. maaliskuuta päätöskurssin mukaan. Liikevaihdon lisäksi konsernitaseen ennakkomaksuissa on 8,6 miljoonaa euroa (6.3) ylläpitomaksuja, jotka tuloutuvat liikevaihdoksi ylläpitosopimuskauden aikana. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli tarkastelujaksolla seuraava: Pohjois-Amerikka 41%, Pohjoismaat 26%, muu Eurooppa 23% ja muu maailma 10%. Virustentorjuntatuotteiden osuus oli 53% liikevaihdosta, salaustuotteiden 46% ja muiden tuotteiden 1%. Konserni uskoo tulevien vuosineljännesten tappioiden pienenevän nykyisestä liikevaihdon kasvaessa kustannuksia nopeammin. Security as a Service alkaa menestyä, ensi askeleet langattomassa turvallisuudessa Konsernin Security as a Service (tietoturva palveluna) on ollut markkinoilla testattavana tarkastelujakson aikana. Konsepti on toteutettu menestyksekkäästi vaativissa ympäristöissä palveluntarjoajakumppanien kanssa, sekä ASP- (Application Service Provider), ISP- (Internet- palveluntarjoaja) että ulkoistus (outsourcing) -ympäristöissä. Konserni odottaa kymmenestä kahteenkymmeneen merkittävää "tietoturva palveluna" - sopimusta tämän vuoden aikana. Liikevaihtotavoite tälle liiketoiminnalle on 3% konsernin liikevaihdosta tänä vuonna. Kolmen - viiden vuoden tähtäimellä tavoite on yli 40% konsernin liikevaihdosta. Konserni on edennyt myös langattoman turvallisuuden alueella ja uusia tuotekehitysresursseja on suunnattu tälle alueelle. Tammikuun 27. päivänä konserni julkisti yhteistyösopimuksen Hewlett-Packardin (HP) kanssa WAP (Wireless Application Protocol) -virustentorjunta-ohjelmiston toteuttamisesta HP:n WAP-yhdyskäytävään. Modera Point Oy:n yritysosto valmisteltiin pitkälle tarkastelujakson aikana ja viimeisteltiin heti seuraavan neljänneksen alussa. Modera Point erikoistuu langattomiin sovelluksiin EPOC-käyttöjärjestelmä-ympäristössä. Konserni aikoo julkistaa lisää langattoman alueen kumppanuuksia tämän vuoden aikana sekä uusia langattoman alueen turvatuotteita tulevana kesänä. Henkilöstö ja organisaatio Konsernin henkilömäärä kasvoi tarkastelujakson aikana 350:een (vuoden 1999 lopussa 302). Ensimmäisen neljänneksen aikana konserni käynnisti toimistot New Yorkissa ja Chicagossa ja perusti Ruotsin tytäryhtiön Tukholmaan. Kanadan toimisto muutti Calgarystä Torontoon ja Tampereelle perustettiin tuotekehitysyksikkö. Rahoitus Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä koko tarkastelujakson ajan. Konsernin omavaraisuusaste oli 31. maaliskuuta 69,2% (vuoden 1999 vastaavana ajankohtana 45,1%). Rahoitustuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,3). Konsernin likvidit varat 31. maaliskuuta 2000 olivat 48,5 miljoonaa euroa. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,3). Investoinnit koostuivat pääasiassa tietokoneista ja ohjelmistoista. Merkittäviä tarkastelujakson jälkeisiä tapahtumia Huhtikuun 3. päivänä F-Secure Oyj teki yrityskaupan, jolla se hankki itselleen Modera Point Oy:n koko osakekannan. Modera Point kehittää ratkaisuja uusille mobiilialustoille. Modera Pointin henkilökunta muodostaa rungon F-Securen uudelle langattomien alustojen tietoturvaratkaisujen osaamiskeskukselle. Huhtikuun 12. päivänä F-Secure Oyj julkisti yhteistyösopimuksen Cisco Systemsin ja iD2 Technologiesin kanssa VPN-ratkaisujen toteuttamisesta eurooppalaisille yritysasiakkaille. Tulevaisuuden näkymät Konserni uskoo tulevien vuosineljännesten tappioiden pienenevän nykyisestä liikevaihdon kasvaessa kustannuksia nopeammin. Konserni odottaa tekevänsä kymmenestä kahteenkymmeneen merkittävää tietoturvapalvelusopimusta tämän vuoden aikana. Liikevaihtotavoite tälle liiketoiminnalle on 3% konsernin liikevaihdosta tänä vuonna. Kolmen - viiden vuoden tähtäimellä tavoite on yli 40% konsernin liikevaihdosta. Konserni aikoo julkistaa lisää langattoman alueen kumppanuuksia tämän vuoden aikana sekä uusia langattoman alueen turvatuotteita tulevana kesänä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00030/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00030/bit0002.pdf Koko rapportti

Tilaa