F-Secure sopeuttaa henkilöstömäärää

F-SECURE SOPEUTTAA HENKILÖSTÖMÄÄRÄÄ Osana vuoden alussa aloitettua kustannusten sopeuttamisohjelmaa F-Secure Oyj vähentää henkilöstönsä määrän noin 350:een. Kevään aikana henkilöstön määrä on enimmillään ollut 445. Prosessin viimeisenä vaiheena on tänään käynnistetty YT-neuvottelut, jotka koskevat Suomessa 10 henkilöä. Vähennykset johtuvat toiminnan suhteuttamisesta edellisvuosia heikommin kehittyvään kysyntään, etenkin salaustuotteiden osalta. Samalla yhtiö varautuu Yhdysvaltojen heikon talouskehityksen laajentumiseen muualle maailmaan. Fokusta tuottoisiin ja strategisiin alueisiin kasvatetaan. Leikkaukset eivät koske konsernin tärkeimpiä tulevaisuuden investointikohteita, kuten langatonta tietoturvaa ja tietoturvan tarjoamista palveluna. F-Secure on määrätietoisesti kehittänyt langattoman liiketoimintaympäristön tietoturvaa ja panostaa jatkossakin näille tulevaisuuden kehitysalueille. F-Securen toimitusjohtaja Risto Siilasmaa toteaa:"Yhtiömme uskoo näiden muutosten edistävän keskittymistämme tulevaisuuden tärkeille osa- alueille, vahvistavan kanavamyyntiämme, nopeuttavan toimintojamme ja nostavan asiakastyytyväi-syyttämme." YT-neuvottelujen päätyttyä yhtiön Suomen henkilökunta on vähentynyt 40 henkilöllä ja kansainvälisten toimintojen henkilökunta 50 henkilöllä. Samanaikaisesti vähennetään alihankkijoiden käyttöä tuotekehityksessä. Tehdyt toimenpiteet alkavat vaikuttaa täysimääräisenä kolmannen neljänneksen aikana. Ne johtavat kokonaisuudessaan noin 15% kustannussäästöön vuoden 2000 viimeisen neljänneksen tilanteeseen verrattuna. Henkilövähennyksiä on määrä toteuttaa kaikissa toiminnoissa. Suurimmat vähennykset tapahtuvat tuotekehityksessä ja myyntiorganisaatiossa. Rationointi toteutetaan fokusoitumalla kannattaviin ja strategisesti merkittäviin tuotteisiin, karsimalla vähempimerkityksisiä tuleviin versioihin suunniteltuja tuoteominaisuuksia ja kieliversioita. Yhtiö hyödyntää myös ulkopuolisia kanavakumppaneita aikaisempaa enemmän. Merkittäviä leikkauksia myyntiorganisaatiossa tehdään Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Ranskassa mm. siirtämällä myyntivastuuta kumppaneille. F-Secure Oyj F-Secure Oyj on suomalainen yritys, joka toimittaa hajautettuja, keskitetysti hallittavia tietoturvaratkaisuja. F-Securen tuotevalikoima sisältää palkittuja, keskitetysti hallittuja virustentorjunta-, tiedosto- ja verkkosalaus- sekä hajautettuja palomuurituotteita yritysten kaikille keskeisille laitealustoille työasemista, verkkolaitteisiin ja palvelimista langattomiin taskutietokoneisiin. F-Securen tuotteet sopivat tietoturvan toimittamiseen myös palveluna (Security as a Service, SaaS). Palvelu tarjoaa luotettavan, aina toimivan ja ajanmukaisen tietoturvan hajautetulle käyttäjäkunnalle. F- Securen tuotteet ja ratkaisut voidaan toimittaa asiakkaiden omien IT- osastojen tai palveluntarjoajien kautta. Ratkaisujen avulla turvakäytäntöpohjainen tietoturva ja tarvittavat hälytykset saadaan kaikkiin laitteisiin, joilla tietoa luodaan ja tallennetaan tai joilta tietoa haetaan. Vuonna 1988 perustettu F-Secure Oyj on noteerattu Helsingin pörssissä. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja Pohjois- Amerikan pääkonttori San Josessa. Yhtiöllä on lisäksi toimistoja eri puolilla maailmaa. Lisätietoja: F-Secure Oyj Risto Siilasmaa, Toimitusjohtaja, puh. 09 - 2520 5510 Jukka Kotovirta, Sijoittajasuhteista vastaava johtaja, puh. 09 - 2520 5542 Markku Pirskanen, Talousjohtaja, puh. 09 - 2520 5606 Pl 24 00181 Helsinki http://www.F-Secure.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01600/bit0001.pdf

Tilaa