Ensimmäisenä Pohjoismaissa:Fatmanilta ekologisen kiinteistönpidon tietojärjestelmä

Kiinteistöalan tietojärjestelmä- ja asiantuntijayritys Fatman Oy on tuonut ensimmäisenä pohjoismaisena yrityksenä Suomeen ekologisen kiinteistönhoidon toimintatavan. Tämä ns. EKOÄLY-konsepti tuottaa mittareita ja tunnuslukuja, joilla kiinteistönomistajat ja -käyttäjät pystyvät seuraamaan kiinteistönsä energiatehokkuutta.

EKOÄLY auttaa tulkitsemaan, miten runsaspäästöisen kiinteistön syntyä voidaan välttää ja ekologisuutta parantaa. EKOÄLYä toteutetaan Fatmanin kehittämällä innovatiivisella kiinteistötietojärjestelmällä.

”Tulevaisuudessa ekologinen kiinteistönpito tarkoin mittarein tulee takuulla osaksi alan toimijoiden ympäristövastuuta. Uskon, että sen noudattamatta jättämisestä seuraa jatkossa tiettyjä sanktioita tai korotettuja maksuja kiinteistön verotukseen. Tähän on jo menty Yhdysvalloissa, jossa runsaspäästöinen kiinteistö voi nostaa kiinteistöveroa jopa 20 %. Myös Suomessa ympäristöministeriö on muutamia viikkoja sitten perustanut työryhmän, joka pohtii kiinteistöveron porrastusta energiate-hokkuuden perusteella”, Fatmanin toimitusjohtaja Kari Hein kertoo.

EKOÄLY-toimintatavassa lähdetään liikkeelle kohteen ympäristökatselmuksesta, joka selvittää nykytilanteen. Sen perusteella tehdään yksityiskohtainen ympäristönhallintajärjestelmä, jonka avulla nykyiset kiinteistöt muutetaan ekologisesti toimiviksi, älykkäiksi kiinteistöiksi.

Nousua rakennuksen arvoon ja pääoman tuottoon

Kaikki kiinteistöä koskeva, mitattu tieto tallennetaan sähköiseen InfoEcolog-ympäristönhallintasovellukseen ympäristökäsikirjaksi. Se on kaikkien kiinteistönpidon osapuolten – kuten hoidon, isännöitsijän ja omistajan – käytettävissä reaaliaikaisesti. Ympäristökäsikirja opastaa, ohjaa ja valvoo sekä sisältää tarkat ohjeet siitä, miten ekologista kiinteistönpitoa toteutetaan käytännössä esimerkiksi energian- ja vedenkulutuksessa, jätteiden lajittelussa ja muussa kierrätyksessä sekä ilmanvaihdossa.

Ekologisella kiinteistönpidolla saadaan aikaan konkreettisia säästöjä esimerkiksi lämmityskuluihin. Hyvin hoidettu kiinteistö on myös hyvä sijoitus:

”Yhdysvalloissa kerättyjen kokemusten mukaan ekologisen kiinteistönpidon avulla rakennusten rakennuksen käyttökulut ovat pienentyneet 8-9 %, rakennuksen arvo on noussut 7,5 % ja pääoman tuotto 6,6 %”, Hein sanoo.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kari Hein, Fatman Oy, puh. 040 040 3794, kari.hein@fatman.fi


Vuonna 1991 perustettu Fatman on alansa johtavia yhtiöitä ilmastonmuutosta ehkäisevien ekologisten kiinteistöratkaisujen kehityksessä ja toteutuksessa. Fatman-yhtiöihin kuuluu kolme yritystä: Fatman Oy tarjoaa kiinteistötieto- ja automaatiojärjestelmiä, Fatman Asiantuntijapalvelut Oy keskittyy kiinteistöalan asiantuntijapalveluihin ja Fatman Integraatiopalvelut Oy tuottaa tietojärjestelmien IT-integraatiopalveluita. Fatman kuuluu maailmanlaajuiseen Infranet Partners -verkostoon, jonka omistusyhteysyrityksenä se Suomessa toimii. Fatman on Green Net Finland ry:n jäsen Suomessa ja Continental Automated Building Associationin jäsen Amerikassa.
www.fatman.fi

Liitteet & linkit