Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle 2008

Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa Cloetta Fazer AB:n yhtiökokoukselle 16.6.2008:

Hallitus ja palkkiot

että
hallituksen jäsenten määrä on kuusi ilman varajäseniä

että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 375 000 Ruotsin kruunun palkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 285 000 kruunun palkkio sekä 200 000 kruunun palkkio hallituksen muille jäsenille. Työstä Tilintarkastustoimikunnassa ja Palkkiotoimikunnassa ehdotetaan kullekin jäsenelle maksettavan 40 000 kruunua

että
valitaan uudelleen hallituksen jäsenet
Anders Dreijer
Olof Svenfelt
Berndt Brunow
Karsten Slotte
Meg Tivéus
Christer Zetterberg

että
Anders Dreijeriä ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi


Cloetta Fazer AB (publ)


Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot ovat sellaisia, jotka Cloetta Fazerin on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedot on annettu julkistettavaksi 16. kesäkuuta 2008 klo 11.00.

Liitteet & linkit