Nimitystoimikunnan työ ennen yhtiökokousta 2007

Cloetta Fazerin nimitysvaliokunnan jäsenet on nimitetty vuoden 2006 yhtiökokouksessa sovitun nimitystoimikuntaan liittyvän menettelytavan mukaisesti. Toimikunta laatii muun muassa ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta, josta päätetään yhtiökokouksessa 2007.

Nimitystoimikuntaan, joka nimitettiin kuten tiedotettiin osavuosikatsauksessa 19. lokakuuta 2006, kuuluvat Juhani Mäkinen (Oy Karl Fazer Ab), Christer Wagenius (AB Malfors Promotor), sekä Lennart Bylock (sitoutumaton hallituksen jäsen).

Nimitystoimikunta on valinnut Lennart Bylockin toimikunnan puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta valmistelee seuraavat ehdotukset esitettäväksi vuoden 2007 yhtiökokouksen päätettäväksi:
(a) ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,
(b) ehdotus hallituksen kokoonpanoksi,
(c) ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi,
(d) ehdotus hallituksen palkkiosta ja sen jakamisesta puheenjohtajan ja muiden hallitusjäsenten kesken sekä korvauksesta toimikuntatyöskentelystä,
(e) ehdotus tilintarkastajiksi,
(f) ehdotus yhtiön tilintarkastajien palkkioiksi.

Osakkeenomistajia pyydetään niin halutessaan olemaan yhteydessä nimitystoimikuntaan sähköpostitse: lbylock@attglobal.net tai postitse osoitteella, Cloetta Fazer AB, Ingrid Skoog,
Box 735, 101 35 Tukholma, Ruotsi. Jotta nimitystoimikunta ehtisi käsitellä saapuneet ehdotukset rakentavalla tavalla, on niiden oltava perillä viimeistään 31. tammikuuta 2007.

Nimitystoimikunnan ehdotus esitetään yhtiökokouksen kutsussa ja Cloetta Fazerin kotisivuilla.

Cloetta Fazer AB:n yhtiökokous pidetään Tukholmassa 24. huhtikuuta 2007 klo 15.00.

Lisätietoja antaa Lennart Bylock, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, sähköposti: lbylock@attglobal.net


Cloetta Fazer AB (publ)

Liitteet & linkit