KORJAUS YHTIÖTIEDOTTEESEEN 14.2.2019 KLO 11:00: Fellow Finance Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2018-31.12.2018

Fellow Finance Oyj korjaa 14.2.2019 klo 11.00 antamaansa tilinpäätöstiedotetta seuraavasti. Julkaistun Konsernin toisen puolivuotisjakson (1.7.-31.12.2018) tuloslaskelman Ulkopuoliset palvelut olivat 664.510,71 euroa suuremmat kuin aikaisemmin raportoidut ja vastaavasti Rahoitustuotot ja -kulut olivat 664.510,71 euroa pienemmät. Tämä vaikuttaa toisen puolivuotisjakson osalta Liikevoittoon, Oikaistuun liikevoittoon, Käyttökatteeseen, Oikaistuun käyttökatteeseen sekä näihin liittyviin tunnuslukuihin. 1.7.-31.12.2018 puolivuotisjakson tiedot on korjattu alla olevaan tiedotteeseen.


Tilintarkastettuihin tilikauden 2018 (1.1.2018-31.12.2018) ja vertailukausien lukuihin tällä korjauksella ei ole vaikutusta.Fellow Finance vahvassa kasvussa: liikevaihto kasvoi 38,2% ja liikevoitto 34,7%

2018 tilikauden yhteenveto
             

 • Liikevaihto oli 12,0 miljoonaa euroa (8,7), kasvua 38,2%
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,4 miljoonaa euroa (2,5), kasvua 34,7%
 • Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) oli 3,5 miljoonaa euroa (2,5), kasvua 41,7%
 • Liikevoittomarginaali oli 28,1%
 • Oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBIT) oli 29,5%
 • Tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa
 • Oikaistu tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,19)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS) oli 0,28 (0,19)
 • Yhtiö listautui Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle 10.10.2018. Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa
 • Fellow Financen hallitus esittää 3.4.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta

1.7.-31.12.2018 yhteenveto

 • Liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa (4,7), kasvua 34,5%
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa (1,5), kasvua 12%
 • Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) oli 1,9 miljoonaa euroa
 • Puolivuotisjakso sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä koskien Yhtiön listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Kuluja kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, joista 0,2 miljoonaa henkilöstökuluihin ja 0,9 miljoonaa rahoituskuluihin

             
             
             
             
Avainluvut

tuhatta euroa (ellei toisin mainittu)    
  (tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT07-12/201807-12/20171-12/20181-12/2017
Liikevaihto (tuhatta euroa) 6 376.3 4 741.7 11 958.81) 8 655,71) 
Josta välityspalkkiot4 829.0 3 239.6 8 967.01) 5 975,21) 
Josta korkotuotot lainoista1 547.4 1 502.0 2 991.81) 2 680,41) 
Käyttökate (EBITDA)1 887.3 1 691.6 3 747.5 2 867,6 
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia29.6%35.7%31.3%33,1%
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)2 062.13) 1 691.6 3 922.33) 2 867,6 
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali prosenttia32.3%3)35.7%32.8%3)33,1%
Liikevoitto (EBIT)1 683.3 1 498.9 3 357.11) 2 493,01) 
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia26.4%31.6%28.1%1)28,8 %1)
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT)1 858.13) 1 498.9 3 531.93) 2 493,0 
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali, prosenttia29.1%3)31.6%29.5%3)28,8%
Tulos ennen veroja (EBT) 48.0 809.9 1 053.11) 1 218,21) 
Tulos ennen veroja (EBT) -marginaali, prosenttia0.8%17.1%8.8%14,1%
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT)1 163.13) 809.9 2 168.23) 1 218,2 
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT) -marginaali, prosenttia18.2%3)17.1%18.1%3)14,1%
Tilikauden tulos11.9 722.6 797.91) 1 083,71) 
Oikaistu tilikauden tulos904.03) 722.6 1 690.03) 1 083,7 
Lainaamon lainasaatavakanta21 257.6 18 124.8 21 257.6 18 124,8 
Lainaamon Konsernin ulkopuolinen korollinen velka16 930.0 16 945.0 16 930.0 16 945,0 
Oma pääoma/osake (osakeantioikaistu) euroa2.0 0,72 2.0 0,722) 
Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia0,3%37,9%8.5%1)29,8 %1)
Omavaraisuusaste, prosenttia44.8%19.1%44.8%1)19,1 %1)
Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä)31 24 271) 221) 
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa0.002 0,12 0.13 0,192) 
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton euroa0.143) 0,12 0.283) 0,192) 
Oma pääoma/osake, euroa2.0 18.0 2.0 18.0 
Palkat ja palkkiot929.3 512.4 1 525.5 924.8 
Taseen loppusumma32 392.5 21 890.3 32 392.5 21 890.3 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin6 401 875 5 817 625 6 112 151 5 817 6252) 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa7 128 625 5 817 625 7 128 625 5 817 6252) 

1) Tilintarkastettu
2) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä Yhtiön osakkeenomistajille toteutetun maksuttoman osakeannin johdosta oikaistua osakemäärää. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin 7.9.2018 maksuttomasta osakeannista osana listautumiseen liittyviä järjestelyjä. Osakeantioikaisulla tarkoitetaan osakemäärän oikaisua maksuttoman osakeannin johdosta.
3) Huomioiden Yhtiön kertaluonteiset kulut koskien listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ja siihen liittyviä kannustinpalkkioita, joita kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonan edestä. 0,2 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin ja 0,9 miljoonaa euroa rahoitustuotot ja -kulut ryhmään. Oikaistu tilikauden tulos ottaa huomioon laskennallisen tuloveron, mikäli kertaluonteisia kustannuksia ei olisi ollut.

Fellow Financen toimitusjohtaja Jouni Hintikka: Tapahtumarikas ja onnistunut vuosi
Kasvuvauhtimme ja tuloksemme vuonna 2018 oli erinomainen. Liikevaihtomme kasvoi lähes 40% 12 milj. euroon ja liikevoittomme kasvoi 3,4 milj. euroon (oikaistu liikevoitto 3,5 milj. euroa). Liiketoimintamme, palvelumme käyttäjien määrät ja välitettyjen lainojen määrä jatkoivat voimakasta kasvua koko vuoden ajan. Välitimme lainoja ennätyksellisesti 172 milj. eurolla, jossa kasvua edellisvuoteen 74%.

Vuoden 2018 merkittävimpinä virstanpylväinä listauduimme Nasdaq First North Finland- markkinapaikalle saaden noin 2800 uutta omistajaa yhtiöllemme ja laajennuimme kesällä Ruotsiin. Vuoden 2018 kehitystyömme palkintona avasimme tammikuussa 2019 jo viidennen lainamarkkinamme Tanskan. Palvelua käyttäviä sijoittaja-asiakkaita oli vuoden lopussa jo noin 60 maasta.

Vuonna 2019 tulemme jatkamaan vahvasti ja kannattavasti kasvaen toimialamme suunnannäyttäjänä kohti kunnianhimoisia tulevaisuuden tavoitteitamme. Laajennumme Euroopassa uusille markkinoille luoden perustaa tulevien vuosien kasvullemme sekä tuomalla uusia rahoitustuotteita nykyisille markkinoillemme tarjoten sijoittaja-asiakkaillemme entistä monipuolisempia sijoitusmahdollisuuksia muutoin lähes tuottamattomaan korkomarkkinaan.

Taloudelliset tavoitteet ja ohjeistus vuodelle 2019

Fellow Finance -konsernin vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 30% ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2018.

Fellow Financen taloudellinen kehitys 2018

Fellow Finance -konsernin liikevaihto kasvoi 38,2 prosenttia edellisestä tilikaudesta 12,0 (8,7) miljoonaan euroon ja konsernin liikevoitto (EBIT) kasvoi 34,7 prosenttia 3,4 (2,5) miljoonaan euroon liikevoittomarginaalin ollessa 28,1% liikevaihdosta. Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 44,2% edellisestä tilikaudesta 7,7 (5,3) miljoonaan euroon ja tilikauden liikevoitto oli 2,0 (0,8) miljoonaa euroa.

Fellow Financen tase ja rahoitus
Fellow Finance -konsernin taseen loppusumma oli 32,4 (21,9) milj. euroa. Konsernin lainasaamiset olivat 21,3 (18,1) milj. euroa, vastaten 65,6% (82,8) taseen loppusummasta.

Fellow Finance -konsernin korollinen vieras pääoma oli 16,9 (16,9) milj. euroa. Vieras pääoma oli yhteensä 17,9 (17,7) milj. euroa ja oma pääoma 14,5 (4,2) milj. euroa.

Fellow Finance -konsernin omavaraisuusaste oli 44,8 (19,1) prosenttia. Taseen likvidit varat kasvoivat listautumisannin ja positiivisen tuloskehityksen myötä. Rahoitusasema vahvistui mahdollistaen tulevaisuuden kasvu- ja kehityssuunnitelmia.

Fellow Financen vakavaraisuus
Fellow Financen vakavaraisuuden hallinta on järjestetty maksulaitoksia säätelevien lakien ja määräysten mukaisesti. Vakavaraisuuden hallinnan perustana on, että maksulaitoksen omien varojen määrä, laatu ja kohdentuminen riittävät jatkuvasti kattamaan maksulaitokseen kohdistuvat olennaiset riskit. Maksulaitostoimintaan vaadittavan omien varojen määrän laskennassa Fellow Finance käyttää maksutapahtumasidonnaista laskentamenetelmää. Maksutapahtumaksi lasketaan sijoittajien tekemät rahasiirrot palvelun välityksellä lainansaajille ja lainansaajien suorittamat lainojen takaisinmaksut sijoittajille.

Fellow Finance Oyj:n omat varat olivat 12,94 milj. euroa (2,37) omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 0,4 milj. euroa (0,3) tilikauden päättyessä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden 2018 jälkeen

Yhtiö laajentui Tanskaan tammikuussa 2019. Tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiö on jatkanut palvelukehitystään Yhtiön strategian ja tavoitteiden mukaisesti laajentuen Euroopassa uusille markkinoille sekä luomalla uusia rahoitustuotteita nykyisillä markkinoillaan tarjoten sijoittaja-asiakkailleen entistä monipuolisempia korkosijoitus- ja hajautusmahdollisuuksia.

Varsinainen yhtiökokous ja osakkeenomistajien yksimieliset päätökset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.1.2018. Yhtiökokouksessa
vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2017.

Tilikaudelta 2017 päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa yhteensä 511.951,00 euroa.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä ja valittiin hallituksen jäseniksi: Teemu Nyholm, Jouni Hintikka, Harri Tilev, Jorma Alanne, Riikka Rajaviita ja Pontus Oinonen.

Päätettiin valita Yhtiön tilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Grant Thornton).

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi Yhtiö päätti osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä Helsingissä 1.8.2018 muuttaa hallituskokoonpanoaan Yhtiön listautumissuunnitelmien vuoksi. Tavoitteena oli parantaa listayhtiöltä vaadittavaa Corporate Governancea lisäämällä hallituksen monipuolista ja omistajista sekä toimivasta johdosta riippumatonta ulkopuolista osaamista. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Esa Laurila ja Kai Myllyneva. Hallituksessa jatkoivat Teemu Nyholm, Harri Tilev ja Jorma Alanne. Hallituksen riippumattomien jäsenten vuosipalkkioksi päätettiin 5000 euroa.

Muut osakkeenomistajien yksimieliset päätökset tilikaudella 2018 on käsitelty kohdassa ”Osakkeet ja osakkeenomistajat”.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Yhtiön hallituksen ovat muodostaneet 1.8.2018 alkaen Kai Myllyneva puheenjohtajana ja varsinaisina jäseninä Teemu Nyholm, Jorma Alanne, Harri Tilev ja Esa Laurila. Vuonna 2018 hallitus kokoontui 15 kertaa ja osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 100%.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT Timo Helle (Grant Thornton).

Yhtiön toimitusjohtajana kuluvalla tilikaudella on toiminut Jouni Hintikka.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakemäärä 31.12.2018 oli 7 128 625 kappaletta. Yhtiö listautui tilikauden aikana Nasdaq First North Finland-markkinapaikalle. Yhtiön osakepääoma tilikauden 2018 lopussa oli 125.000 euroa.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 7.9.2018 yksimielisesti Yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ja First North -listautumisen edellyttämistä muutoksista Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Osakkeenomistajat päättivät myös hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta, jonka nojalla voidaan laskea liikkeeseen enintään 1 700 000 Yhtiön uutta osaketta, sekä hallitukselle annettavasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen, jonka nojalla voidaan hankkia enintään 581 762 Yhtiön osaketta. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Fellow Finance laski First North -listautumisannissaan liikkeelle osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 7.9.2018 antaman valtuutuksen nojalla 1 300 000 osaketta ja 29.10.2018 suunnatussa osakeannissa 11 000 uutta osaketta johdon kannustinpalkkiona. Muilta osin osakkeiden ja oman pääoman muutoksista on kerrottu listautumisen yhteydessä laaditussa yhtiöesitteessä (26.9.2018). Tilikauden päättyessä Fellow Finance ei omistanut omia osakkeita.

Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä 9,98 miljoonan euron bruttovarat. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla käynnistyi 10.10.2018 kaupankäyntitunnuksella FELLOW. Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2018 oli 6,50 euroa. Tilikauden alin kaupankäyntikurssi oli 6,20 euroa ja ylin 8,25 euroa. Fellow Finance Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 46,34 miljoonaa euroa ja Yhtiöllä oli 2784 omistajaa.

Suurimmat osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 31.12.2018.

NroNimiMäärä(%)
1TAALERI OYJ1 847 16325,91
2MARGIN INVESTMENTS OY830 84311,66
3TN VENTURES OY830 84311,66
4OY T&T NORDCAP AB646 4369,07
5AVENSIS CAPITAL OY277 2663,89
6OP-SUOMI MIKROYHTIÖT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO140 0601,96
7VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA134 9491,89
8OP-SUOMI PIENYHTIÖT130 0001,82
9SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT129 3661,81
10KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA100 9801,42

Osingonjakopolitiikka ja hallituksen voitonjakoehdotus

Fellow Financen hallitus on 31.7.2018 päättänyt Yhtiön osingonjakopolitiikasta. Fellow Finance pyrkii jakamaan osinkoa omistajillensa vähintään 30 prosenttia Fellow Finance -konsernin vuotuisesta nettotuloksesta, taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Osingon maksuun ja sen suuruuteen vaikuttaa kuitenkin ainakin seuraavat tekijät: Yhtiön tulos ja taloudellinen tila, tulevat panostukset kasvuun, liiketoiminnan kassavirta, nettovelan määrä ja lainanhoitotarve ja muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät. Osingonjakopolitiikka on voimassa toistaiseksi.

 

Tilinpäätöksen 31.12.2018 mukaan emoyhtiö Fellow Finance Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 13.436.667,11 euroa, josta tilikauden voitto oli 828.942,72 euroa.

Fellow Financen hallitus esittää 3.4.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, joka vastaa 30% raportoidusta tilikauden tuloksesta.


Konsernin tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000eur)       
 1.7-31.12.2018 1.7-31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017
     (tilintarkastettu) (tilintarkastettu)
LIIKEVAIHTO6 376.3 4 741.7 11 958.8 8 655.7
        
Liiketoiminnan muut tuotot0.0 4.5 2.3 9.0
        
Materiaalit ja Palvelut       
Rahoituskulut0.0 0.0 0.0 0.0
Ulkopuoliset palvelut-1 949.3 -1 500.2 -3 788.7 -2 976.0
Materiaalit ja palvelut yhteensä-1 949.3 -1 500.2 -3 788.7 -2 976.0
        
Henkilöstökulut       
Palkat ja palkkiot-869.1 -473.4 -1 414.1 -846.8
Eläkekulut-123.4 -89.3 -226.8 -157.7
Muut henkilösivukulut-26.5 -16.6 -40.4 -26.4
Henkilöstökulut yhteensä-1 019.0 -579.4 -1 681.4 -1 031.0
        
Poistot ja arvonalenemiset       
Suunnitelman mukaiset poistot-191.5 -180.4 -365.5 -349.8
Konserniliikearvon poisto-12.4 -12.4 -24.8 -24.8
Poistot yhteensä-204.0 -192.8 -390.3 -374.6
        
Liiketoiminnan muut kulut-1 520.7 -975.0 -2 743.5 -1 790.1
        
LIIKEVOITTO/TAPPIO1 683.3 1 498.9 3 357.1 2 493.0
        
Rahoitustuotot ja -kulut       
Muut korko- ja rahoitustuotot       
Muilta1.8 3.2 2.3 3.2
Korkokulut ja muut
rahoituskulut
       
Muille-1 637.1 -692.2 -2 306.3 -1 278.0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-1 635.3 -689.0 -2 304.0 -1 274.8
        
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA48.0 809.9 1 053.1 1 218.2
        
Tuloverot-36.1 -87.3 -255.2 -134.5
        
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO11.9 722.6 797.9 1 083.7
KONSERNIN TASE (1000eur)   
    
VASTAAVAA31.12.2018 31.12.2017
    
PYSYVÄT VASTAAVAT   
    
Aineettomat hyödykkeet   
Muut pitkävaikutteiset menot620.4 380.4
Liikearvo35.2 60.0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä655.6 440.4
    
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto191.2 46.3
Aineelliset hyödykkeet yhteensä191.2 46.3
    
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ846.8 486.7
    
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
    
Saamiset   
    
Pitkäaikaiset   
Lainasaamiset15 846.3 13 471.3
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä15 846.3 13 471.3
    
Lyhytaikaiset   
Myyntisaamiset95.7 112.0
Lainasaamiset5 411.3 4 616.7
Muut saamiset1 156.9 1 182.2
Siirtosaamiset347.5 267.1
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä7 011.3 6 178.0
    
Rahat ja pankkisaamiset   
Käteisvarat0.0 2.5
Pankkisaamiset8 688.1 1 751.8
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä8 688.1 1 754.3
    
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ31 545.7 21 403.6
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ32 392.5 21 890.3
KONSERNIN TASE (1000eur)   
    
VASTATTAVAA31.12.2018 31.12.2017
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma125.0 125.0
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
13 039.4 2 977.5
Edellisten tilikausien voitto/tappio563.5 -10.3
Tilikauden voitto/tappio797.9 1 083.7
    
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ14 525.8 4 175.9
    
    
VIERAS PÄÄOMA   
Pitkäaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta2 000.0 5 300.0
Muut velat11 215.0 11 245.0
Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä13 215.0 16 545.0
    
Lyhytaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta800.0 0.0
Ostovelat275.9 322.5
Muut velat3 017.9 477.6
Siirtovelat558.0 369.3
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä4 651.8 1 169.4
    
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ17 866.8 17 714.4
    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ32 392.5 21 890.3
Rahoituslaskelma konserni (1000 eur)   
     
Liiketoiminnan rahavirta1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017
     
     
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä1 053.1 1 218.2
 Suunnitelman mukaiset poistot390.3 374.6
 Rahoitustuotot ja -kulut2 304.0 1 274.8
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta3 747.5 2 867.6
     
Käyttöpääoman muutos   
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)-38.7 570.0
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)216.4 107.2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja3 925.2 3 544.8
     
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-2 306.3 -1 278.0
 Saadut korot liiketoiminnasta2.3 3.2
 Maksetut välittömät verot-304.2 -149.1
Liiketoiminnan rahavirta (A)1 316.9 2 120.9
     
Investointien rahavirta   
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-750.5 -168.2
 Myönnetyt lainat lisäys(-)/vähennys(+)-3 169.6 -6 026.3
Investointien rahavirta (B)-3 920.1 -6 194.5
     
Rahoituksen rahavirta   
 Listautumisanti10 061.8  
 Lyhytaikaisten lainojen nostot500.0  
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-715.0  
 Pitkäaikaisten lainojen nostot2 700.0 4 010.0
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-2 500.0 -400.0
 Maksetut osingot ja muu voitonjako-512.0  
 Muuntoero2.1 -5.0
Rahoituksen rahavirta (C)9 537.0 3 605.0
     
Rahavarojen muutos6 933.8 -468.6
     
 Rahavarat tilikauden alussa1 754.3 2 223.0
 Rahavarat tilikauden lopussa8 688.1 1 754.3
 Rahavarojen erotus6 933.8 -468.6


Oman pääoman muutoslaskelma  Tilikausi 2018, 1000eurOsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Alkusaldo 1.1.2018125.02 977.51 072.44 175.0
Osingonjako  -512.0-512.0
Optiomerkinnät 83.5 83.5
Osakeanti 9 978.4 9 978.4
Muunto- ja kurssierot  3.13.1
Tilikauden voitto  797.9797.9
Loppusaldo 31.12.2018125.013 039.41 361.414 525.8
     
Oman pääoman muutoslaskelma   Tilikausi 2017, 1000eurOsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Alkusaldo 1.1.2017125.02 977.5185.33 287.8
Osingonjako   0.0
Optiomerkinnät   0.0
Osakeanti   0.0
Muunto- ja kurssierot  -6.1-6.1
Tilikauden voitto  894.2894.2
Loppusaldo 31.12.2017125.02 977.51 073.44 175.9
     
Oman pääoman muutoslaskelma  Osavuosi 07-12/2018, 1000eurOsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Alkusaldo 1.7.2018125.02 977.51 350.04 452.6
Osingonjako   0.0
Optiomerkinnät 83.5 83.5
Osakeanti 9 978.4 9 978.4
Muunto- ja kurssierot  -0.6-0.6
Tilikauden voitto  11.911.9
Loppusaldo 31.12.2018125.013 039.41 361.414 525.8
     
Oman pääoman muutoslaskelma  Osavuosi 07-12/2017, 1000eurOsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Alkusaldo 1.7.2017125.02 977.5351.23 453.7
Osingonjako   0.0
Optiomerkinnät   0.0
Osakeanti   0.0
Muunto- ja kurssierot  -0.4-0.4
Tilikauden voitto  722.6722.6
Loppusaldo 31.12.2017125.02 977.51 073.44 175.9

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019
Vuosikertomus 2018 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla viikolla 10. Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 3.4.2019 Helsingissä. Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 julkaistaan 23.8.2019.

FELLOW FINANCE OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

Jouni Hintikka

toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj

puh. +358 40 585 5009

jouni.hintikka@fellowfinance.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance lyhyesti

Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 520 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2800 osakkeenomistajaa.


¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 4.2.2019)

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, %=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Liikevaihto
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)=Käyttökate + kertaluonteiset operatiiviset kulut1
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali, %=Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut1
Liikevaihto
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT)=Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut1
Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali, %=Liikevoitto + kertaluonteiset operatiiviset kulut1
Liikevaihto
Tulos ennen veroja (EBT), marginaali, %=Tilikauden tulos + tuloverot
Liikevaihto
Oikaistu tulos ennen veroja (oikaistu EBT)=Tilikauden tulos + tuloverot + kertaluonteiset operatiiviset kulut1 + kertaluonteiset rahoituskulut2
Oikaistu tilikauden tulos=Tilikauden tulos + kertaluonteiset operatiiviset kulut1 + kertaluonteiset rahoituskulut2
Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Oman pääoman tuotto (ROE), %=Tilikauden tulos (annualisoitu)
Oma pääoma keskimäärin
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa=Tilikauden tulos
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu3 lukumäärä ajanjakson aikana
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa=Oikaistu tilikauden tulos
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu3 lukumäärä ajanjakson aikana

Tilaa