Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Fellow Finance Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi

FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.1.2021 KLO 14:00

Fellow Finance Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle, sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan kukin yhtiön neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta nimittää jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen, määräytyvät vuosittain syyskuun ensimmäisen arkipäivän Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Fellow Finance Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat Taaleri Oyj:n nimittämänä Karri Haaparinne, TN Ventures Oy:n nimittämänä Teemu Nyholm, Oy T&T Nordcap Ab:n nimittämänä Harri Tilev, OP-Suomi Mikroyhtiöt -Erikoissijoitusrahaston nimittämänä Vesa Vanha-Honko. Lisäksi Kai Myllyneva, Fellow Finance Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fellow Finance Oyj:n 31.3.2021 alustavasti pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin viisi (5).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, Kai Myllyneva, Harri Tilev, Michael Schönach, Karri Haaparinne ja Tero Weckroth. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Kai Myllyneva toimisi hallituksen puheenjohtajana. Ehdotetuista henkilöistä Myllyneva ja Tilev ovat nykyisen hallituksen jäseniä.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten, Karri Haaparinnettä lukuun ottamatta, on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Karri Haaparinteen osalta on arvioitu hänen olevan riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Taaleri Oyj.

Lisätietoja

Harri Tilev, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 40 500 3200

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen rahoitus ja maksaminen suoraan ihmisten ja yritysten väliseksi. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 690 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä palvellen yli 900 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. www.fellowfinance.fi

Avainsanat:

Tilaa